CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG KINH DOANH

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
300
lượt xem
53
download

CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG KINH DOANH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quan hệ với cơ chế quản lý vĩ mô (các dàng buộc pháp quy của Nhà nước, thông lệ buôn bán trong và ngoài nước, các quan chức nhà nước của các cơ quan quản lý vĩ mô)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG KINH DOANH

  1. CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG KINH DOANH (Các loại môi trường của Doanh nghiệp) 1. Các mối quan hệ trong kinh doanh: Đó là các mối liên hệ dính lứu, ràng buộc mà doanh nghiệp phải biết để xử lý. 2. Các loại mối quan hệ Quan hệ với cơ chế quản lý vĩ mô (các dàng buộc pháp quy của Nhà nước, thông lệ buôn bán trong và ngoài nước, các quan chức nhà nước của các cơ quan quản lý vĩ mô) - Quan hệ với khách hàng - Quan hệ trong cạnh tranh - Quan hệ với bạn hàng - Môi trường biến động của khoa học công nghệ - Thể chế và tính ổn định của môi trường vĩ mô (tài chính, tiền tệ, thuế, thông tin, kết cấu hạ tầng, tệ nạn xã hội.v.v…) - Môi trường văn hoá doanh nghiệp - Các loại rủi ro có thể xẩy ra - Môi trường và tài nguyên (đầu vào cơ bản của sản xuất)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản