Cách cài đặt Domain Controller và Cấu hình DNS trên DC

Chia sẻ: Nguyễn Tấn Hạ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
3.328
lượt xem
1.122
download

Cách cài đặt Domain Controller và Cấu hình DNS trên DC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn chỉ còn một bước nữa là hoàn tất phần cấu hình và cài đặt DNS. Để DNS của bạn hoạt động tốt nó cần phải liên tục cập nhật những thay đổi trên DNS server với những DNS server khác trong LAN hoặc các DNS khác trên internet. Phần hướng dẫn sau đây cho phép DNS server của bạn luôn cập nhật những thông tin của nó với các DNS khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách cài đặt Domain Controller và Cấu hình DNS trên DC

 1.     2009 Cách cài đặt Domain Controller và Cấu hình DNS trên DC   Cách cài đặt Domain Controller và Cấu hình DNS trên DC Dưới đây là phần hướng dẫn cách lên Primary Domain Controller, những hình ảnh sẽ thay thế cho lới viết vì mình khá lười và văn vẽ không được hay. Mong rằng có thể giúp được các bạn phần nào muốn biết cách lên DC ra sao. Nguyeãn Taán Haï - Tel : 0935337817  Page 1   
 2.     2009 Cách cài đặt Domain Controller và Cấu hình DNS trên DC   Nguyeãn Taán Haï - Tel : 0935337817  Page 2   
 3.     2009 Cách cài đặt Domain Controller và Cấu hình DNS trên DC   Nguyeãn Taán Haï - Tel : 0935337817  Page 3   
 4.     2009 Cách cài đặt Domain Controller và Cấu hình DNS trên DC   Nguyeãn Taán Haï - Tel : 0935337817  Page 4   
 5.     2009 Cách cài đặt Domain Controller và Cấu hình DNS trên DC   Nguyeãn Taán Haï - Tel : 0935337817  Page 5   
 6.     2009 Cách cài đặt Domain Controller và Cấu hình DNS trên DC   Nguyeãn Taán Haï - Tel : 0935337817  Page 6   
 7.     2009 Cách cài đặt Domain Controller và Cấu hình DNS trên DC   Nguyeãn Taán Haï - Tel : 0935337817  Page 7   
 8.     2009 Cách cài đặt Domain Controller và Cấu hình DNS trên DC   Nguyeãn Taán Haï - Tel : 0935337817  Page 8   
 9.     2009 Cách cài đặt Domain Controller và Cấu hình DNS trên DC   Nguyeãn Taán Haï - Tel : 0935337817  Page 9   
 10.     2009 Cách cài đặt Domain Controller và Cấu hình DNS trên DC   Cách cài đặt Domain Controller và cấu hình DNS trên DC tiếp theo Phần dưới đây hướng dẫn cách cấu hình Reverse Lookup DNS Reverse lookup zones không cần thiết lắm, tuy nhiên nó cần thiết khi muốn cho phép các clients giải quyết FQDNs (Full Qualify Domain Name) từ địa chỉ IP. Nó cũng tốt khi cài mail server. Nguyeãn Taán Haï - Tel : 0935337817  Page 10   
 11.     2009 Cách cài đặt Domain Controller và Cấu hình DNS trên DC   Nguyeãn Taán Haï - Tel : 0935337817  Page 11   
 12.     2009 Cách cài đặt Domain Controller và Cấu hình DNS trên DC   Nguyeãn Taán Haï - Tel : 0935337817  Page 12   
 13.     2009 Cách cài đặt Domain Controller và Cấu hình DNS trên DC   Nguyeãn Taán Haï - Tel : 0935337817  Page 13   
 14.     2009 Cách cài đặt Domain Controller và Cấu hình DNS trên DC   Nguyeãn Taán Haï - Tel : 0935337817  Page 14   
 15.     2009 Cách cài đặt Domain Controller và Cấu hình DNS trên DC   Nguyeãn Taán Haï - Tel : 0935337817  Page 15   
 16.     2009 Cách cài đặt Domain Controller và Cấu hình DNS trên DC   Cách cài đặt Domain Controller và cấu hình DNS trên DC tiếp theo Phần dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình Pointer Record. Nguyên lý làm việc của nó là map địa chỉ IP với lại host name, ngược lại với phần forward lookup zones là map host name với lại IP. Thí dụ: Forward Lookup Zones: ns1.vanesoft.com nó sẽ chuyển đổi thành IP là 192.168.2.10 Reverse Lookup Zones: 192.168.2.10 nó sẽ chuyển thành ns1.vanesoft.com Lưu ý: Chỉ làm việc trong mạng LAN thôi, nếu bạn phải tạo PTR ngoài LAN bạn cần phải làm việc với ISP, họ sẽ giúp bạn cấu hình PTR này, tuy nhiên như mình nói không cần thiết lắm. Nguyeãn Taán Haï - Tel : 0935337817  Page 16   
 17.     2009 Cách cài đặt Domain Controller và Cấu hình DNS trên DC   Nguyeãn Taán Haï - Tel : 0935337817  Page 17   
 18.     2009 Cách cài đặt Domain Controller và Cấu hình DNS trên DC   Nguyeãn Taán Haï - Tel : 0935337817  Page 18   
 19.     2009 Cách cài đặt Domain Controller và Cấu hình DNS trên DC   Nguyeãn Taán Haï - Tel : 0935337817  Page 19   
 20.     2009 Cách cài đặt Domain Controller và Cấu hình DNS trên DC   Nguyeãn Taán Haï - Tel : 0935337817  Page 20   

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản