DOMAIN CONTROLLER

Chia sẻ: Tran Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

2
557
lượt xem
257
download

DOMAIN CONTROLLER

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô tả Trong bài lab này chúng ta cần ít nhất là 2 máy : 1 máy làm Domain Controller và một máy làm Workstation. Mô hình như hình vẽ , Chuẩn bị : - Máy Windows Server 2003 làm Domain Controller - Máy Windows XP làm Workstation - Đảm bảo đường truyền giữa 2 máy đã thông II. Cài đặt Domain Controller B1 : Khởi động máy Windows 2003, Logon Administrator B2 : Đặt IP cho máy Server

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DOMAIN CONTROLLER

 1. DOMAIN CONTROLLER I. Mô tả Trong bài lab này chúng ta cần ít nhất là 2 máy : 1 máy làm Domain Controller và một máy làm Workstation. Mô hình như hình vẽ  Chuẩn bị : - Máy Windows Server 2003 làm Domain Controller - Máy Windows XP làm Workstation - Đảm bảo đường truyền giữa 2 máy đã thông II. Cài đặt Domain Controller B1 : Khởi động máy Windows 2003  Logon Administrator B2 : Đặt IP cho máy Server như sau BS Hệ Thống Mạng Trang 1 Lê Xuân Tùng
 2. B3 : Đặt tên cho Domain Controller  Nhấn nút phải chuột lên My Computer  Properties  chọn tab Computer Name  Change  sửa Computer name thành server1 BS Hệ Thống Mạng Trang 2 Lê Xuân Tùng
 3.  máy sẽ yêu cầu Reset  chọn Yes để khởi động lại máy B4 : Sau khi khởi động lại máy  Logon Administrator B5 : Vào menu Start  Run  gõ dcpromo  OK  tại cửa sổ Welcome chọn Next  tại cửa sổ Operating System Compatibility chọn Next  tại cửa sổ Domain Controller Type đánh dấu chọn vào ô  Domain controller for a new domain  chọn Next  cửa sổ Create New Domain BS Hệ Thống Mạng Trang 3 Lê Xuân Tùng
 4.  đánh dấu vào ô  Domain in a new forest  chọn Next  tại cửa sổ New Domain Name gõ tên là mang.com  chọn Next BS Hệ Thống Mạng Trang 4 Lê Xuân Tùng
 5.  tại của sổ NetBIOS Domain Name  ta thấy xuất hiện trong mục Domain NetBIOS Name  chữ “MANG” thì ta giữ nguyên  chọn Next  xuất hiện cửa sổ Database and Log Folders  chọn Next BS Hệ Thống Mạng Trang 5 Lê Xuân Tùng
 6.  xuất hiện cửa sổ Shared System Volume  chọn Next  xuất hiện cửa sổ DNS Registration Diagnostics  đánh dấu chọn vào ô  Install and configure the DNS server on this computer, and set this computer to use this DNS server as its preferred DNS server  Next BS Hệ Thống Mạng Trang 6 Lê Xuân Tùng
 7.  Xuất hiện cửa sổ Permissions  đánh dấu vào ô  Permissions compatible only with Windows 2000 or Windows Server 2003 operating systems  chọn Next  xuất hiện cửa sổ Directory Services Restore Mode Administrator Password  ta không nhập password gì hết  chọn Next BS Hệ Thống Mạng Trang 7 Lê Xuân Tùng
 8.  xuất hiện cửa sổ Summary  chọn Next  Quá trình nâng cấp Domain Controller bắt đầu diễn ra  khi hệ thống yêu cầu đĩa CD Windows Server 2003  OK BS Hệ Thống Mạng Trang 8 Lê Xuân Tùng
 9.  Browse  ta chỉ đường dẫn tới thư mục I386 trong đĩa CD Windows Server 2003  Khi chỉ đúng đường dẫn chọn OK để quá trình cài đặt tiếp tục  khi quá trình cài đặt hoàn tất chọn Finish  Hệ thống yêu cầu Restart máy  chọn Restart Now BS Hệ Thống Mạng Trang 9 Lê Xuân Tùng
 10. B6 : Sau khi restart lại máy  tại của sổ Log on to windows  chọn Option  tại đây ta thấy có thêm ô Log on to : MANG  ta logon bằng user Administrator B7 : Kiểm tra lại địa chỉ IP sau khi cài đặt Chuyển vào chỗ đặt IP cho card mạng, nếu ta thấy mục Preferred DNS Server : 127.0.0.1  thì ta chỉnh sửa lại là Preferred DNS Server : 192.168.10.1 BS Hệ Thống Mạng Trang 10 Lê Xuân Tùng
 11. B8 : Kiểm tra và cấu hình cho DNS sau khi cài đặt Ta vào meun Start  Program  Administrative Tools  DNS  xuất hiện cửa sổ dnsmgmt  Server1  Reverse Lookup Zones  phải chuột vào Reverse Lookup Zones  New Zone … BS Hệ Thống Mạng Trang 11 Lê Xuân Tùng
 12.  cửa sổ Welcome to new zone wizard  chọn Next  cửa sổ Zone Type  đánh dấu chọn  Primary Zone  chọn Next  cửa sổ Active Directory Zone Replication Scope  chọn  To all domain controllers in the Active Directory domain mang.com  chọn Next BS Hệ Thống Mạng Trang 12 Lê Xuân Tùng
 13.  cửa sổ Reverse Lookup Zone Name  chọn mục  Network ID  gõ vào 3 octet đầu tiên là 192.168.10  chọn Next  cửa sổ Dynamic update  chọn  Allow only secure dynamic updates  chọn Next BS Hệ Thống Mạng Trang 13 Lê Xuân Tùng
 14.  cửa sổ Completing the new zone wizard  Finish BS Hệ Thống Mạng Trang 14 Lê Xuân Tùng
 15.  để việc khai báo DNS vừa thực hiện ở trên có tác dụng ngay  ta vào Start  Run  gõ ipconfig /registerdns  Ta tiến hành kiểm tra việc cài đặt DNS như sau : Ta vào Start  Run  gõ cmd  gõ nslookup  tiếp theo ta gõ IP của Server 192.168.10.1  tiếp theo ta gõ tên đầy đủ của Server server1.mang.com  nếu trong quá trình gõ này mà không xuất hiện lỗi và ta quan sát thấy DNS đã diễn dịch được từ IP sang Name và ngược lại từ Name sang IP thì quá trình cài đặt Domain Controller đến đây là thành công B9 : Ta đi tạo user có tên là u1 để phục vụ cho việc join domain của máy trạm Ta vào menu Start  Programs  Administrative tools  Active Directory Users and Computers BS Hệ Thống Mạng Trang 15 Lê Xuân Tùng
 16.  click dấu cộng trước dòng mang.com  chọn dòng Users  click phải chuột vào dòng Users  New  User BS Hệ Thống Mạng Trang 16 Lê Xuân Tùng
 17.  trong cửa sổ New Object – User  trong ô Fist name và ô Full name điền u1 trong ô User logon name điền u1 Next  trong ô Password và Confirm password điền vào giá trị 12345?a  bỏ dấu chọn tại  User must change password at next logon  Next  Finish  đóng tất cả các cửa sổ BS Hệ Thống Mạng Trang 17 Lê Xuân Tùng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản