Cài đặt Domain Controller

Chia sẻ: Bantoisg Bantoisg | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

1
286
lượt xem
146
download

Cài đặt Domain Controller

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn cách cài đặt Domain Controller (viết tắt là DC) B1: Đặt tên cho DC là server.masteritco.com

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cài đặt Domain Controller

  1. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ 205 Võ Thị Sáu , Q3, TP. HCM Tel / Fax: (84.8) 9321218 ­ 0913735906   E­Mail: info@masteritco.com Cài đặt Domain Controller ­ ( viết tắt là DC) : B1: Đặt tên cho DC là  server.masteritco.com  Click nút phải chuột trên My Computer/ Properties/  Computer Name/ Change B2: Đặt IP tĩnh cho DC theo các tham số sau: IP: 192.168.1.1 NetMask: 255.255.255.0 Preferred DNS Server: 192.168.1.1 B3: Chạy chương trình DCPROMO để nâng cấp lên DC B4: Dùng các thông tin sau để trả lời cho quá trình nâng cấp lên DC: HỖ TRỢ HỌC VIÊN SUỐT THỜI GIAN LÀM VIỆC/HỌC TẬP TRONG TẤT CẢ CÁC LÃNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN IT NHẤT NGHỆ ­ NƠI DUY NHẤT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐƯỢC ĐẢM BẢO BẰNG NHỮNG CAM KẾT CỤ THỂ
  2. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ 205 Võ Thị Sáu , Q3, TP. HCM Tel / Fax: (84.8) 9321218 ­ 0913735906   E­Mail: info@masteritco.com  Domain controller for a new domain  Domain in a new forest  Full DNS name for new domain: masteritco.com  Domain NetBIOS name: MASTERITCO  Chọn giá trị mặc định cho các thư mục chứa cấu hình hệ thống HỖ TRỢ HỌC VIÊN SUỐT THỜI GIAN LÀM VIỆC/HỌC TẬP TRONG TẤT CẢ CÁC LÃNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN IT NHẤT NGHỆ ­ NƠI DUY NHẤT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐƯỢC ĐẢM BẢO BẰNG NHỮNG CAM KẾT CỤ THỂ
  3. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ 205 Võ Thị Sáu , Q3, TP. HCM Tel / Fax: (84.8) 9321218 ­ 0913735906   E­Mail: info@masteritco.com  Install and configure the DNS server on this computer, and set this computer to use this DNS  server as it preferred DNS server  Permissions compatible only with Windows 2000 and Windows 2003 operating systems  Đặt password cho chế độ “Directory Restore Mode” nếu cần HỖ TRỢ HỌC VIÊN SUỐT THỜI GIAN LÀM VIỆC/HỌC TẬP TRONG TẤT CẢ CÁC LÃNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN IT NHẤT NGHỆ ­ NƠI DUY NHẤT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐƯỢC ĐẢM BẢO BẰNG NHỮNG CAM KẾT CỤ THỂ
  4. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ 205 Võ Thị Sáu , Q3, TP. HCM Tel / Fax: (84.8) 9321218 ­ 0913735906   E­Mail: info@masteritco.com Màn hình tóm tắt thông số cài đặt HỖ TRỢ HỌC VIÊN SUỐT THỜI GIAN LÀM VIỆC/HỌC TẬP TRONG TẤT CẢ CÁC LÃNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN IT NHẤT NGHỆ ­ NƠI DUY NHẤT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐƯỢC ĐẢM BẢO BẰNG NHỮNG CAM KẾT CỤ THỂ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản