intTypePromotion=1
ADSENSE

Cách cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt cho Joomla! 1.5.x

Chia sẻ: Phạm Thị Khánh Châm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

129
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mặc nhiên sau khi cài đặt Joomla! sẽ hiển thị ngôn ngữ tiếng Anh trên trang Web và trong phần Quản trị. Có thể bổ sung, thay đổi ngôn ngữ cho Joomla! bằng cách tải và cài đặt thêm các gói Ngôn ngữ khác. Đối với Joomla! 1.5.x gói ngôn ngữ được chia thành 2 phần dành cho trang Web (Front-end) và phần Quản trị (Admin, Back-end), tùy theo nhu cầu có thể cài một hoặc cả hai tùy ý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt cho Joomla! 1.5.x

  1. Cách cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt cho Joomla! 1.5.x Mặc nhiên sau khi cài đặt Joomla! sẽ hiển thị ngôn ngữ tiếng Anh trên trang Web và trong ph ần Quản trị. Có thể bổ sung, thay đổi ngôn ngữ cho Joomla! b ằng cách tải và cài đặt thêm các gói Ngôn ngữ khác. Đối với Joomla! 1.5.x gói ngôn ngữ được chia thành 2 phần dành cho trang Web (Front-end) và phần Quản trị (Admin, Back-end), tùy theo nhu cầu có thể cài một ho ặc c ả hai tùy ý. Tải gói ngôn ngữ tiếng Việt cho Joomla! 1.5.x: Front-end và Back-end Có 2 cách cài đặt Ngôn ngữ cho Joomla! 1.5.x: Cách 1: Thực hiện trước khi cài đặt Joomla! Cách này được thực hiện trước khi tiến hành cài đặt Joomla! để m ặc nhiên sau khi cài đặt xong trang Web sẽ hiển thị luôn tiếng Việt. • Giải nén thư mục vi-VN trong gói ngôn ngữ tiếng Việt dành cho Front-end vào thư m ục language của Joomla! • Giải nén thư mục vi-VN trong gói ngôn ngữ tiếng Việt dành cho Back-end vào thư mục \administrator\language của Joomla!
  2. • Khi cài đặt Joomla! ở bước 1 (Chọn ngôn ngữ) thì chọn vn-VN để hiển th ị ngôn ngữ Vi ệt. Cách 2: Thực hiện sau khi cài đặt Joomla! Cài đặt theo cách thông thường, sau khi cài đặt Joomla! xong Login vào ph ần Quản tr ị (Admin) • Chọn Menu Extensions -> Install/Uninstall
  3. • Nhấn Browse... tìm và chọn gói ngôn ngữ sau đó nhấn Open. • Nhấn Upload File & Install để cài đặt. Xuất hiện thông báo Install Language Success là việc cài đặt đã thành công. Thực hiện hai lần cho hai gói ngôn ng ữ Back-end và Front- end. • Chọn Menu Extensions -> Language Manager
  4. • Chọn Site -> Chọn Tiếng Việt (Vietnamese) -> Nhấn Default để thay đổi ngôn ngữ tiếng Việt cho phần Front-end (Trang Web) • Chọn Administrator -> Chọn Tiếng Việt (Vietnamese) -> Nhấn Default để thay đổi ngôn ngữ tiếng Việt cho phần Back-end (Quản trị)
  5. Các File ngôn ngữ của Joomla! 1.5.x được chia riêng biệt có tên theo t ừng thành ph ần m ở r ộng (Component, Module, Plug-in,...) và có phần đuôi là .ini nằm trong thư mục language và \administrator\language có thể mở các File này ra và chỉnh sửa lại tiếng Việt mã Unicode trong đó.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2