intTypePromotion=1

Cách ghi sổ kế toán theo phương pháp chứng từ ghi sổ

Chia sẻ: Lan Wang Ji | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:4

0
9
lượt xem
0
download

Cách ghi sổ kế toán theo phương pháp chứng từ ghi sổ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chứng từ là một trong bốn phương pháp ghi sổ kế toán phổ biến trong các doanh nghiệp. Là một kế toán, bạn cần có phương pháp chứng từ ghi sổ khoa học và hiệu quả. Bài viết dưới sẽ giới thiệu về đặc điểm của hình thức kế toán chứng từ ghi sổ và phương pháp viết chứng từ ghi sổ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách ghi sổ kế toán theo phương pháp chứng từ ghi sổ

CÁCH GHI SỔ KẾ TOÁN THEO PHƯƠNG PHÁP CHỨNG <br /> TỪ GHI SỔ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Chứng từ là một trong bốn phương pháp ghi sổ kế toán phổ biến trong các doanh nghiệp. Là  <br /> một kế toán, bạn cần có phương pháp chứng từ ghi sổ khoa học và hiệu quả. Bài viết dưới <br /> sẽ giới thiệu về đặc điểm của hình thức kế toán chứng từ ghi sổ và phương pháp viết chứng  <br /> từ ghi sổ.<br /> <br /> 1.Đặc điểm của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ<br /> <br /> <br /> * Đặc điểm hình thức kế toán chứng từ ghi sổ <br /> – Chứng từ ghi sổ là chứng từ kế toán do kế  toán lập trên cơ  sở  các chứng từ  thực tế  hoặc  <br /> Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, cùng nội dung kinh tế<br /> – Căn cứ ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm hai <br /> nội dung là: Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ và Ghi theo nội dung  <br /> kinh tế trên Sổ Cái. <br /> * Ưu điểm<br /> – Đơn giản, dễ ghi chép học xuất nhập khẩu<br /> – Phân công lao động kế toán thuận lợi<br /> * Nhược điểm<br /> – Khối lượng công việc kế toán lớn do: Số lượng ghi chép nhiều, có hiện tượng trùng lặp<br /> – Không có sự kiểm tra đối chiếu thường xuyên<br /> – Việc cung cấp thông tin khi có nhu cầu thường bị chậm<br /> * Đối tượng áp dụng:<br /> – Doanh nghiệp nhỏ,<br /> – Số lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh ít<br /> – Trình độ kế toán ở mức trung bình.<br /> 2. Cách ghi sổ kế toán theo phương pháp chứng từ ghi sổ<br /> a. Công việc hàng ngày<br /> <br /> <br /> – Kiểm tra chứng từ kế toán, lập bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại<br /> – Từ chứng từ  kế toán và bảng tổng hợp chứng từ kế toán vào Sổ  quỹ, sổ, thẻ  kế  toán chi  <br /> tiết. Đồng thời vào Chứng từ ghi sổ.<br /> – Căn cứ vào chứng từ ghi sổ vào Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và Sổ Cái các Tài khoản<br /> b. Công việc cuối tháng<br /> <br /> <br /> – Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết lên Bảng tổng hợp chi tiết<br /> – Kiểm tra, đối chiếu số liệu trên Sổ cái và Bảng tổng hợp chi tiết<br /> – Chốt số dư cuối kỳ trên sổ cái và lên bảng Cân đối phát sinh.<br /> – Kiểm tra tổng phát sinh Nợ/Có trên Sổ  đăng ký chứng từ ghi sổ với Bảng cân đối số  phát <br /> sinh.<br /> – Căn cứ số liệu đã kiểm tra trên bảng cân đối số phát sinh và Bảng tổng hợp chi tiết lập các <br /> Báo cáo tài chính.<br /> – Cuối tháng, phải khoá sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh  <br /> trong tháng trên sổ<br />
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản