intTypePromotion=3

Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
168
lượt xem
13
download

Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Dược - Mỹ phẩm Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý dịch vụ y tế - Sở Y tế. Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)

  1. Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Dược - Mỹ phẩm Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý dịch vụ y tế - Sở Y tế. Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc tính từ lúc nhận đầy đủ hồ sơ . Đối tượng thực hiện:
  2. Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Doanh Nghiệp kinh 300.000 đồng / lần Quyết định số 59/2008/QĐ- 1. doanh thuốc : thẩm định BTC... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Người hành nghề chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định. Người hành nghề đến nộp tại Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Y tế Thành phố, số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1. 2. Bước 2 Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy
  3. Tên bước Mô tả bước định của nhà nước) Chuyên viên “Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ” - Sở Y tế : Kiểm tra thành phần hồ sơ, in phiếu tiếp nhận hồ sơ, ghi số, ký, đưa phiếu tiếp nhận cho người hành nghề (hay cán bộ Ủy ban nhân dân 3. Bước 3 quận - huyện) ký, scan phiếu tiếp nhận và đưa phiếu cho người hành nghề (hay cán bộ Ủy ban nhân dân quận - huyện). Chuyển hồ sơ cho chuyên viên thụ lý hồ sơ của Phòng Quản lý dịch vụ Y tế . Chuyên viên thụ lý hồ sơ của Phòng Quản lý dịch vụ Y tế nhận hồ sơ, lập phiếu thẩm xét hồ sơ. Nếu: 4. Bước 4 + Kết luận hồ sơ không đạt yêu cầu cấp hoặc có yêu cầu bổ sung hồ sơ trình lãnh đạo phòng phê duyệt. + Kết luận hồ sơ đạt yêu cầu thì lập kế hoạch thẩm định. Căn cứ theo ngày nhận hồ sơ trên phiếu tiếp nhận (30 ngày làm 5. Bước 5 việc tính từ lúc nhận đủ hồ sơ), người phụ trách cơ sở đến nhận kết quả “Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ” – Sở Y tế. Hồ sơ
  4. Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (mẫu). 2. Bản kê khai danh sách nhân sự (mẫu); 3. Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn (mẫu); 4. Bản kê khai địa điểm (mẫu); vẽ sơ đồ đường đi; 5. Đơn đăng ký kiểm tra “Thực hành tốt nhà thuốc” (mẫu); 6. Danh mục kiểm tra (mẫu); 7. Bản sao Chứng chỉ hành nghề Dược; Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (áp dụng cho 8. những cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề); 9. Bản photo bằng cấp chuyên môn theo danh sách nhân sự;
  5. Thành phần hồ sơ 10. Sơ đồ bố trí các khu vực trong nhà thuốc; 11. Danh mục các thao tác chuẩn (SOP); 12. Cơ sở tự kiểm tra theo Danh mục kiểm tra “Thực hành tốt nhà thuốc”. Số bộ hồ sơ: 01 Bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện Nghị định số 79/2006/NĐ- 1. kinh doanh thuốc CP ng... Nghị định số 79/2006/NĐ- 2. Bản kê khai danh sách nhân sự CP ng... Nghị định số 79/2006/NĐ- 3. Bản kê khai trang thiết bị chuyên môn CP ng...
  6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Nghị định số 79/2006/NĐ- 4. Bản kê khai địa điểm CP ng... Đơn đăng ký kiểm tra “Thực hành tốt nhà Quyết định số 5. thuốc” 12/2007/QĐ-BYT... 6. Danh mục kiểm tra Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản