intTypePromotion=1

Mẫu Quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Chia sẻ: Ho Van Toai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
297
lượt xem
16
download

Mẫu Quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giúp các bạn biết được các trình tự thực hiện trong việc xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  1. Quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. a. Trình tự thực hiện: - Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quy ết TTHC, chuy ển giao Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Thụ lý tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất + Công việc 1: Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, xác minh thực địa khi cần thiết + Công việc 2: Chuẩn bị hồ sơ, viết GCN, gửi thông t ư địa chính đ ể xác đ ịnh nghĩa vụ tài chính - Phòng Tài nguyên Môi trường: Kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện, trình UBND huyện ký cấp GCN - Trả giấy chứng nhận đã ký cho Văn phòng Đăng ký vào sổ và trả bộ phận m ột cửa Chú ý: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thu giấy tờ gốc, chứng từ th ực hiện nghĩa vụ tài chính và trao GCN cho người được cấp GCN. b. Cách thức thực hiện: Bước 1: Cán bộ công chức tại Bộ phận 1 cửa xem xét hồ sơ yêu cầu gi ải quy ết thủ tục hành chính của công dân. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì vi ết giấy biên nhận đã nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả (xin số điện thoại của công dân). Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì phải hướng dẫn cụ thể để công dân bổ sung, hoàn chỉnh. Trường hợp yêu cầu của công dân không thuộc ph ạm vi giải quy ết thì hướng dẫn công dân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Bước 2: Cán bộ, công chức tại Bộ phận 1 cửa chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất giải quyết. Văn phòng Đăng ký quy ền s ử d ụng đ ất nghiên cứu hồ sơ, trực tiếp giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quy ền phê duy ệt, sau đó chuyển về Bộ phận 1 cửa để trả kết quả theo đúng thời gian quy định. Bước 3: Bộ phận 1 cửa lưu trữ kết quả giải quyết, thu phí, lệ phí theo quy định, trả kết quả cho công dân theo đúng thời gian đã hẹn. c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  2. * Thành phần hồ sơ: - Đơn xin cấp GCN (theo mẫu); - Bản sao các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; - Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ nhà, đất đã có sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng) - CMTND, hộ khẩu thường trú của người sử dụng đất - Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ hoặc nhận Giấy chứng nhận (nếu có) - Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính v ề đ ất đai theo quy định của pháp luật (nếu có) * Số lượng hồ sơ: 01 bộ. d. Thời hạn giải quyết: quy định cụ thể theo quyết định 01 của UBND huy ện (50 ngày làm việc) - 01 ngày cho Bộ phận “Một cửa” tiếp nhận và bàn giao hồ sơ. - 10 ngày cho UBND xã, thị trấn nơi có thửa đất đề nghị cấp, không kể thời gian niêm yết công khai tại UBND xã - 15 ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thụ lý hồ sơ - 07 ngày Phòng Tài nguyên và môi trường - 05 ngày Chi cục thuế - 03 ngày trình UBND huyện ký Giấy chứng nhận - 01 ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi hồ sơ cho Bộ ph ận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính huyện để trả tổ chức, cá nhân. e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện; - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Cơ quan phối hợp: Chi cục thuế, phòng Tài nguyên và Môi trường g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  3. Giấy chứng nhận h. Lệ phí, phí: - Cấp GCN QSD đất: 25.000đ - Cấp GCN QSD đất và tài sản gắn liền với đất: 100.000đ i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Đơn xin cấp Giấy chứng nhận; - Biên bản xác minh hiện trạng, ranh giới thửa đất và tài sản gắn liền với đất; - Trích biên bản họp Hội đồng xét cấp Giấy chứng nhận; - Tờ trình của UBND phường. k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật đất đai 2003; - Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007. - Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ. - Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên Môi trường. - Thông tư số: 20/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2