intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kinh doanh thuốc

Xem 1-20 trên 5453 kết quả Kinh doanh thuốc
 • Quyết định số 144/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2024 và năm 2025; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc7p khanhchi2540 11-05-2024 2 0   Download

 • Quyết định số 87/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc29p khanhchi2540 11-05-2024 2 0   Download

 • Quyết định số 2657/QĐ-BCT về việc phê duyệt Phương án thực hiện Điều tra thống kê các doanh nghiệp/cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp có hoạt động khai thác, sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh trong ngành năng lượng năm 2022; Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021;

  doc27p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Nghị định số 88/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược và nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ y tế.

  doc21p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 209/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ công thương năm 2024; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc9p khanhchi2540 11-05-2024 3 0   Download

 • Quyết định số 1664/QĐ-TTg chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi (giai đoạn 1), thuộc khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc5p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 381/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc8p khanhchi2540 11-05-2024 3 0   Download

 • Quyết định số 1647/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc11p khanhchi2540 11-05-2024 4 0   Download

 • Nghiên cứu này tìm hiểu một cách tổng quan nhất về mối quan hệ giữa biến động ngắn hạn và tăng trưởng kinh tế. Đầu tiên, chúng tôi tìm hiểu cơ sở lí thuyết, khái niệm và các thước đo biến động ngắn hạn, các quan điểm và thực trạng mối quan hệ này trên thế giới. Sau đó, bài viết trình bày tóm tắt các mô hình nghiên cứu thực nghiệm khi nghiên cứu mối quan hệ giữa biến động ngắn hạn và tăng trưởng kinh tế tại các nước trên thế giới và Việt Nam.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 2 0   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khám phá vai trò của kiểm toán nội bộ (KTNB) trong việc nâng cao hoạt động quản lý rủi ro tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Bằng cách điều tra quan điểm và nhận thức của 9 kiểm toán viên nội bộ (KTVNB) thuộc 7 NHTM trên địa bàn thành phố Hà Nội, nghiên cứu cung cấp những hiểu biết có giá trị về kinh nghiệm của KTVNB trên các khía cạnh khác nhau về vai trò của KTNB đối với quản lý rủi ro.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 415/QĐ-BGTVT công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc12p khanhchi2540 11-05-2024 2 0   Download

 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình sản xuất, kinh doanh và dòng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng nhu thông tin của các đối tượng sử dụng thông tin của doanh nghiệp trong việc đưa ra quyết định. Vì vậy, công bố thông tin trên BCTC là nghĩa vụ bắt buộc đối với các doanh nghiệp niêm yết thuộc mọi loại hình kinh doanh nhằm đảm bảo tính minh bạch thông tin.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 6 0   Download

 • Nghiên cứu có mục đích đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố thuộc mô hình hành vi hoạch định (TPB) và cảm nhận sự hỗ trợ kiến thức của trường đại học đối với dự định hành vi khởi nghiệp của sinh viên. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM với dữ liệu sơ cấp được thu thập từ 482 sinh viên trên địa bàn Hà Nội đã chỉ ra dự định hành vi khởi nghiệp chịu ảnh hưởng bởi thái độ, chuẩn chủ quan và cảm nhận hỗ trợ về kiến thức của trường đại học.

  pdf14p viellison 06-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh và kinh tế - Chương 4: Lấy mẫu và ước lượng tham số tổng thể, cung cấp cho người học những kiến thức như Lấy mẫu; Tham số tổng thể và thống kê mẫu; Phân phối lấy mẫu; Ước lượng điểm; Ước lượng khoảng; Xác định kích thước mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p khanhchi2550 10-05-2024 2 2   Download

 • Bài viết này nhằm mục đích nghiên vai trò của chiến lược kinh doanh (biến độc lập X) nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh (biến phụ thuộc Y) của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tại Việt Nam. Đồng thời, bài viết coi tầm quan trọng của sự đổi mới (biến M) là những biến số trung gian trong mối quan hệ giữa chiến lược kinh doanh và lợi thế cạnh tranh.

  pdf9p viellison 06-05-2024 1 1   Download

 • Giáo trình "Kinh tế dược (Nghề: Dược - Cao đẳng)" được biên soạn nhằm giúp sinh viên xác định được nhu cầu, quản lý, tổ chức mạng lưới phân phối, cung ứng thuốc có hiệu quả; Vận dụng được kiến thức về Luật doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp trong phân tích một số chỉ tiêu kinh doanh dược tại các doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf91p gaupanda026 24-04-2024 2 2   Download

 • Giáo trình "Marketing dược và kỹ năng giao tiếp bán hàng dược phẩm (Nghề: Dược - Cao đẳng)" được biên soạn nhằm giúp sinh viên thực hiện được việc tìm hiểu thị trường và thực hiện 4 tiêu chí phân đoạn thị trường; nắm được khả năng giao tiếp tốt với các đồng nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm; học được kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng bằng nhiều hình thức khác nhau;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf179p gaupanda026 24-04-2024 4 1   Download

 • Giáo trình "Pháp chế dược (Nghề: Dược - Cao đẳng)" được biên soạn nhằm giúp sinh viên vận dụng được những kiến thức đã học vào trong hoạt động nghề nghiệp, góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Nắm kiến thức quản lý dược vào các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh bảo quản dược phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf213p gaupanda026 24-04-2024 1 1   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện để xác định sự ảnh hưởng của một số yếu tố tác động đến giá trị cảm nhận của khách hàng trong giao dịch cung ứng vật tư thuộc các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).

  pdf7p viohoyo 25-04-2024 3 1   Download

 • Giáo trình "Kinh tế dược (Nghề: Dược - Trung cấp)" trình bày các nội dung chính sau đây: Khái quát về doanh nghiệp và Luật doanh nghiệp; Tài chính doanh nghiệp, Quản lý cung ứng thuốc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf91p gaupanda026 24-04-2024 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2