intTypePromotion=3

Cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung (sửa đổi) đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
4
download

Cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung (sửa đổi) đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép kinh doanh hàng không chung (sửa đổi) đối với tổ chức, cá nhân việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung (sửa đổi) đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam

  1. Cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung (sửa đổi) đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải hàng không Cục HKVN Cơ quan phối hợp (nếu có): không có Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Cục HKVN thẩm định hồ sơ và ra quyết định cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung sửa đổi trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh 1. nghị doanh hàng không chung (sửa đổi) tới Cục HKVN - Cục HKVN xem xét, thẩm định hồ sơ và yêu cầu tổ chức, cá nhân cần tiếp tục bổ sung các tài liệu cần thiết theo luật định Giải quyết 2. (nếu thiếu). thủ tục - Cục HKVN cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung (sửa đổi). Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp sửa đổi nội dung Giấy phép, bao gồm các thông tin: tên doanh nghiệp, tên giao dịch, địa điểm trụ sở chính; chi nhánh, văn phòng đại 1. diện; Vốn điều lệ; loại hình doanh nghiệp; phần vốn góp của mỗi thành viên, cổ đông đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; Phạm vi kinh doanh, loại hình hoạt động hàng không chung
  3. Thành phần hồ sơ 2. Các tài liệu, giấy tờ liên quan đến nội dung sửa đổi trong Giấy phép (nếu có); Các tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc bán doanh nghiệp, doanh nghiệp bị 3. chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập (nếu có); Số bộ hồ sơ: 01 bộ gồm 09 bản sao Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Tàu bay, tổ bay phải được cấp giấy phép, chứng chỉ cần 1. thiết theo quy định của Luật này và phù hợp với loại hình hoạt động khai thác được thực hiện; Bảo đảm các điều kiện về an toàn hàng không, an ninh 2. hàng không, bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
  4. Nội dung Văn bản qui định 3. Đã có Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay; Đã được cấp Giấy chứng nhận hoạt động hàng không 4. chung (hoặc có thể xin cấp cùng); Tuổi tàu bay đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam không quá 15 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời 5. điểm nhập khẩu vào Việt Nam theo hợp đồng mua, thuê mua; không quá 25 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê theo hợp đồng thuê; Có tổ chức bộ máy quản lý đủ năng lực giám sát hoạt động khai thác tàu bay, bảo dưỡng tàu bay, huấn luyện 6. bay, khai thác mặt đất; phát triển sản phẩm, tiếp thị và bán dịch vụ vận chuyển hàng không; hệ thống thanh toán tài chính; 7. Vốn pháp định 50 tỷ đồng Việt Nam;
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản