intTypePromotion=1
ADSENSE

Cấp giấy phép thành lập Doanh nghiệp thẩm định giá

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

94
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ tài chính thuộc Lĩnh vực thống kê:Lĩnh vực giá Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Cách thức thực hiện:Tổ chức, cá nhân phải chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ khi thực hiện đăng ký kinh doanh Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy phép thành lập Doanh nghiệp thẩm định giá

  1. Cấp giấy phép thành lập Doanh nghiệp thẩm định giá Thông tin Lĩnh vực thống kê:Lĩnh vực giá Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Cách thức thực hiện:Tổ chức, cá nhân phải chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ khi thực hiện đăng ký kinh doanh Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật Doanh
  2. Tên bước Mô tả bước nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Chưa quy định 2. Số bộ hồ sơ: Không quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Có từ 3 thẩm định viên về giá trở lên. Đối với công ty hợp danh thì tất cả thành viên hợp danh phải là thẩm
  3. Nội dung Văn bản qui định định viên về giá. Đối với các doanh nghiệp khác thì người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp phải là thẩm định viên về giá. Đối với doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp phải là thẩm định viên về giá. Có đăng ký cung cấp hoạt động tư vấn thẩm định giá, 2. các hoạt động có chức năng thẩm định giá với cơ quan đăng ký kinh doanh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2