Cấp lại giấy chứng nhận do bị mất đối với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam Định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
4
download

Cấp lại giấy chứng nhận do bị mất đối với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam Định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy chứng nhận do bị mất đối với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người việt nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại việt nam.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp lại giấy chứng nhận do bị mất đối với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam Định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

  1. Cấp lại giấy chứng nhận do bị mất đối với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam Định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thời hạn giải quyết:Không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được Giấy chứng nhận (không kể thời gian công khai kết quả thẩm tra, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian trích đo địa chính thửa đất) Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí địa Mức thu do Hội đồng nhân dân Nghị định 24/2006/NĐ-CP 1. chính cấp tỉnh quy định của C... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước - Người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại Văn 1. phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ; trình Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ký quyết 2. định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận mới; trao Giấy chứng nhận cho người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. 3.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 1. hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy tờ xác nhận việc mất Giấy chứng nhận của công an cấp xã nơi mất 2. giấy; Giấy tờ xác nhận việc mất Giấy chứng nhận của công an cấp xã nơi mất 3. giấy; Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu số 02/ĐK-GCN: Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Thông tư số 1. giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 17/2009/TT- nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất BTNMT...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản