Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Trong trường Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, bị mất, bị rách hoặc bị tiêu huỷ).

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
58
lượt xem
2
download

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Trong trường Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, bị mất, bị rách hoặc bị tiêu huỷ).

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại việt nam (trong trường giấy phép thành lập văn phòng đại diện, bị mất, bị rách hoặc bị tiêu huỷ).', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Trong trường Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, bị mất, bị rách hoặc bị tiêu huỷ).

  1. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Trong trường Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, bị mất, bị rách hoặc bị tiêu huỷ). Thông tin Lĩnh vực thống kê:nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Công Thương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp giấy: 1.000.000 đồng/giấy Thông tư số 73/1999/TT-BTC ng... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Thương nhân nước ngoài hòan tất hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp 1. nhận và trả kết quả - Sở Công Thương. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công 2. Thương thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp, Sở Công Thương có văn bản trả lời trong đó có nêu rõ lý do. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên 3. môn - Sở Công Thương để thực hiện việc thẩm định. Thẩm định hồ sơ : + Phòng chuyên môn - Sở Công Thương thực hiện việc thẩm định hồ sơ theo thời hạn quy định cụ thể tại Nghị định 4. 72/2006/NĐ-CP trên cơ sở hồ sơ nhận được và các quy định pháp luật. Thời hạn thẩm định hồ sơ được tính từ thời điểm Sở Công Thương nhận được hồ hơ hợp lệ theo quy định tại Nghị định số 72/2006/NĐ-CP. + Kết quả thẩm định nội dung hồ sơ của thương nhân là cơ sở để
  3. Tên bước Mô tả bước Sở Công thương quyết định chấp thuận việc cấp Giấy phép. 5. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Thương nhân nước ngoài nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương. * Lưu ý: Hồ sơ kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan 6. công chứng trong nước hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngòai chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (mẫu) ; Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp 2. (nếu có ) Số bộ hồ sơ: 01
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn Thông tư số 11/2006/TT- 1. phòng đại diện BTM ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản