Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Giấy phép thành lập

Xem 1-20 trên 582 kết quả Giấy phép thành lập
 • Bài giảng Chủ thể kinh doanh - Bài 1: Khái quát chung về doanh nghiệp. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm doanh nghiệp (definition); đặc điểm doanh nghiệp (characteristics); các nhóm quan hệ doanh nghiệp (relationship groups); phân loại doanh nghiệp (kinds of); các điều kiện thành lập doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt30p duonghoanglacnhi 07-11-2022 10 1   Download

 • Bài viết Quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Tuyên Quang một số nội dung quan trọng như: Làm rõ thực trạng công tác quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020, từ đó có cơ sở đưa ra những đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Tuyên Quang trong thời gian tới.

  pdf8p vilexus 28-09-2022 12 1   Download

 • Mẫu Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 7) được ban hành theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Mẫu nêu rõ nội dung cho phép, thông tin văn phòng đại diện, người đứng đầu văn phòng đại diện.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 14 1   Download

 • Quyết định số 107/2021/QĐ-BNV ban hành về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Ngôi nhà cộng đồng. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

  doc15p hoalanvender 25-02-2022 13 1   Download

 • Quyết định số 346/2021/QĐ-BNV ban hành về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hạnh phúc cho mọi người. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

  doc16p hoalanvender 25-02-2022 10 1   Download

 • Quyết định số 1207/2021/QĐ-BNV ban hành về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Từ thiện sống xanh. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

  doc15p hoalanvender 25-02-2022 9 1   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích một số bất cập, hạn chế trong các quy định của pháp luật về tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép sử dụng trái pháp luật và đề xuất phương hướng hoàn thiện.

  pdf6p vimichaeldell 04-12-2021 6 0   Download

 • Bài giảng Trắc địa cung cấp cho người học những kiến thức như: Trái đất, bản đồ, phép chiếu bản đồ, các hệ tọa độ; Phép đo và sai số trong đo đạc; Các dạng đo đạc cơ bản trong trắc địa; Xây dựng hệ thống Lưới khống chế tọa độ và độ cao; Đo vẽ chi tiết, thành lập bản đồ; Sử dụng bản đồ địa hình giấy.

  pdf76p caphesuadathemchanh 25-10-2021 41 8   Download

 • Luận văn chỉ ra các áp lực tác động lên quá trình cấp GPXD, làm kéo dài thời gian cấp GPXD. Tác giả hy vọng kết quả nghiên cứu sẽ là căn cứ cho các cơ quan ban hành chính sách sẽ hoàn thiện các quy định về cấp GPXD và làm cơ sở pháp lý để các CĐT có phương án lập hồ sơ cho phù hợp với quy định hiện hành để tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc xin cấp GPXD.

  pdf131p beloveinhouse10 21-09-2021 23 1   Download

 • Mẫu Biên bản vụ việc hành chính là mẫu văn bản ghi nhận nội dung vụ việc đã xảy ra trong nội bộ doanh nghiệp để làm căn cứ giải quyết các vấn đề liên quan. Mẫu biên bản vụ việc với các nội dung: thông tin người lập biên bản, người liên quan, người chứng kiến, thời gian, nội dung sự việc, kết quả xử lý vụ việc... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc3p lijian 30-06-2021 35 1   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả bàn về sự cần thiết tách Luật Giao thông đường bộ thành Luật giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, và việc chuyển thẩm quyền cấp giấy phép lái xe mô tô và giấy phép lái xe ô tô từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an.

  pdf3p vilichae2711 15-06-2021 15 0   Download

 • Mẫu Đơn xin cấp giấy phép lao động của người lao động là mẫu đơn đề nghị được tổ chức, văn phòng đại diện lập ra và gửi tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố để đề nghị về việc cấp giấy phép lao động cho người lao động. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của đơn vị, tổ chức đại diện. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc2p zhoujielunn 19-05-2021 35 0   Download

 • Mẫu Bảng kê góp vốn của tổ chức, cá nhân (Mẫu số: BK06-ĐK-TCT) được ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc1p luhhan 23-04-2021 24 1   Download

 • Mẫu Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký (Mẫu số: 15/BB-BKD) được ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc2p luhhan 23-04-2021 37 1   Download

 • Quyết định 05/2019/QĐ-BNV về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hỗ trợ phát triển sinh kế vì cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định này. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

  doc18p anphongduong999 03-12-2019 8 0   Download

 • Quyết định số 355/2019/QĐ-UBND về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ trợ giúp nhân đạo Khánh Hòa. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc9p anphongduong999 03-12-2019 5 0   Download

 • Quy trình nghỉ phép, nghỉ việc riêng xây dựng các bước/trình tự thiết lập, tiếp nhận và giải quyết các trường hợp nghỉ phép, nghỉ việc riêng cho tập thể cán bộ công nhân viên đảm bảo đúng quy định của nhà nước, quy chế/điều lệ hoạt động của Công ty, quản lý tốt nhất về con người đang công tác và làm việc tại Công ty. Quy định áp dụng cho việc giải quyết các trường hợp nghỉ phép, nghỉ việc riêng toàn bộ hệ thống của doanh nghiệp/công ty.

  doc8p lottexylitol 18-07-2019 424 41   Download

 • Thông tư 33/2018/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài

  doc4p kieuvinha321 11-09-2018 46 1   Download

 • Tham khảo “Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ” dưới đây là mẫu được cơ sở kinh doanh lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin cấp giấy chứng nhận thành lập cơ sở bán lẻ. Mẫu đơn được ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p 2468vuhanh 17-07-2018 125 4   Download

 • TaiLieu.VN xin gửi đến các bạn “Mẫu đơn xin cấp giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài” là mẫu đơn được lập ra đế xin được cấp giấy phép thành lập chi nhánh thương nhân nước ngoài. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của thương nhân, nội dung xin cấp giấy phép... Mẫu được ban hành theo Thông tư 11/2016/TT-BCT. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p 2468vuhanh 17-07-2018 66 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giấy phép thành lập
p_strCode=giayphepthanhlap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2