intTypePromotion=1

Bài giảng Luật ngân hàng và chứng khoán: Chương 3 - Nguyễn Từ Nhu

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

0
51
lượt xem
5
download

Bài giảng Luật ngân hàng và chứng khoán: Chương 3 - Nguyễn Từ Nhu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Luật ngân hàng và chứng khoán - Chương 3: Địa vị pháp lý của tổ chức tín dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm và các loại hình TCTD; quy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động, kiểm soát đặc biệt, phá sản, giải thể, thanh lý TCTD,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật ngân hàng và chứng khoán: Chương 3 - Nguyễn Từ Nhu

 1. LOGO LUẬT NGÂN HÀNG & CHỨNG KHOÁN Chương III ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG
 2. I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC LOẠI HÌNH TCTD 1. Khái niệm TCTD : NHTW ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRUNG GIAN 12/16/2015 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 3. I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC LOẠI HÌNH TCTD 1. Khái niệm TCTD :  Ở Mỹ : ĐỊNH CHẾ TC – TRUNG GIAN TÀI CHÍNH NH TRUNG GIAN Financial Intermediaies NHTM Công ty bảo hiểm Quỹ tương hỗ Quỹ tương hỗ Commercial banks Insurances Companies Mutual Funds Mutual Funds Định chế tiết kiệm Các trung gian khác Thrift Instiutions Other Intermediaries 12/16/2015 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 4. I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC LOẠI HÌNH TCTD 1. Khái niệm TCTD :  Ở Pháp : ĐỊNH CHẾ TC – TỔ CHỨC TÍN DỤNG NH TRUNG GIAN Credit Instiutions  Nhận tiền gửi (deposits) hoặc các khoản tài chính pải hoàn trả khác (Repayable Funds)  Cấp tín dụng (Credits) 12/16/2015 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 5. I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC LOẠI HÌNH TCTD 1. Khái niệm TCTD : Luật các TCTD được Quôc hội thông qua ngày 12/12/1997, sửa đổi bổ sung theo Luật số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004. TCTD là doanh nghiệp được thành lập theo quy định Khái niệm của Luật các TCTD và các về TCTD quy định khác của pháp luật để hoạt động ngân hàng. 12/16/2015 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 6. I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC LOẠI HÌNH TCTD 2. Đặc điểm TCTD : Đối tượng kinh doanh trực tiếp là tiền tệ và dịch vụ ngân hàng Doanh nghiệp Hoạt động kinh doanh chính, chủ yếu, thường xuyên và mang tính nghề đặc biệt nghiệp là hoạt động ngân hàng Chịu sự quản lý nhà nướ của NHNN và thuộc phạm vi áp dụng pháp luật NH. 12/16/2015 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 7. I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC LOẠI HÌNH TCTD 3. Các loại hình TCTD : a. Căn cứ vào phạm vi, lĩnh vực hay nội dung hoạt động : - TCTD là ngân hàng. - TCTD phi ngân hàng. 12/16/2015 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 8. I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC LOẠI HÌNH TCTD 3. Các loại hình TCTD : b. Căn cứ vào tính chất sở hữu vốn điều lệ : - TCTD nhà nước. - TCTD cổ phần. - TCTD hợp tác. - TCTD liên doanh. - TCTD 100% vốn nước ngoài. 12/16/2015 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 9. I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC LOẠI HÌNH TCTD 3. Các loại hình TCTD : c. Các TCTD hoạt động ở Việt Nam hiện nay : - NHTM. - NH chính sách. - Quỹ tín dụng nhân dân. - Công ty cho thuê tài chính. - Công ty tài chính. 12/16/2015 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 10. II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD 1. Quy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTD a. Cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động :  NHTW  Cơ quan quản lý tài chính – tiền tệ Ở Nhật là Bộ tài chính. Ở Anh là Cơ quan dịch vụ tài chính (Financial Services Authority). Ở Việt Nam là NHNN. 12/16/2015 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 11. II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD 1. Quy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTD a. Cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động : Điều 21 Luật các TCTD quy định : NHNN là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho các TCTD và cấp giấy phép hoạt động ngân hàng cho các tổ chức khác theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật. 12/16/2015 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 12. II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD 1. Quy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTD b. Điều kiện để TCTD được cấp giấy phép thành lập và hoạt động Điều 22 – Luật các TCTD  Đối với TCTD trong nước : - Có nhu cầu hoạt động NH trên địa bàn xin hoạt động. - Có vốn thoả mãn qui định pháp luật đối với từng loại hình TCTD. - Thành viên sáng lập là tổ chức, cá nhân có uy tín và năng lực tài chính. 12/16/2015 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 13. II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD 1. Quy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTD b. Điều kiện để TCTD được cấp giấy phép thành lập và hoạt động  Đối với TCTD trong nước : - Người quản trị điều hành có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và trình độ chuyên môn phù hợp với từng loại hình TCTD. - Có điều lệ tổ chức, hoạt động phù hợp với qui định của Luật TCTD và các qui định khác của pháp luật - Có phương án kinh doanh khả thi. 12/16/2015 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 14. II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD 1. Quy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTD b. Điều kiện để TCTD được cấp giấy phép thành lập và hoạt động  Đối với TCTD liên doanh, TCTD 100% vốn nước ngoài : Điều kiện thêm là : được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cho phép thực hiện hoạt động NH và cho phép hoạt động NH tại Việt Nam. Điều 106 – Luật các TCTD. 12/16/2015 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 15. II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD 1. Quy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTD b. Điều kiện để TCTD được cấp giấy phép thành lập và hoạt động  Đối với chi nhánh NH nước ngoài tại Việt Nam : Điều kiện thêm là : - Được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cho phép mở chi nhánh tại Việt Nam. - Có văn bản bảo đảm khả năng giám sát toàn bộ hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam, - Có văn bản bảo lãnh, chịu trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam • Lưu ý các điều kiện loại trừ là các điều kiện liên quan đến thành viên sáng lập. 12/16/2015 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 16. II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD 1. Quy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTD b. Điều kiện để TCTD được cấp giấy phép thành lập và hoạt động :  Đối với tổ chức không phải là TCTD : - Hoạt động ngân hàng là cần thiết và có liên quan chặt chẽ với hoạt động chính của tổ chức đó. - Có đủ vốn và điều kiện vật chất phù hợp với yêu cầu của hoạt động ngân hàng. - Có đội ngũ am hiểu hoạt động ngân hàng. - Có phương án kinh doanh khả thi về hoạt động ngân hàng. 12/16/2015 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 17. II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD 1. Quy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTD c. Thủ tục xin cấp giấy phép thành lập, giấy phép hoạt động TCTD phải lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục theo các yêu cầu được quy định tại các điều 22, 23 – Luật các TCTD. Trong thời hạn 90 ngày , NHNN phải nghiên cứu, thẩm tra, đối chiếu với những điều kiện để cấp giấy phép hoặc từ chối. Trong trường hợp từ chối phải có văn bản giải thích lý do. 12/16/2015 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 18. II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD 1. Quy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTD d. Trách nhiệm của TCTD từ khi được cấp giấy phép - Nộp khoản lệ phí cấp giấy phép theo quy định. - Sử dụng đúng tên và hoạt động đúng nội dung ghi trong giấy phép. - Thực hiện đăng ký kinh doanh và khai trương hoạt động theo quy định tại các điều 25, 26, 27, 28 – Luật các TCTD. - Khi có thay đổi một trong các điểm theo quy định phải được NHNN chấp thuận bằng văn bản. Sau đó phải đăng báo trung ương, địa phương theo quy định tại điều 31 – Luật các TCTD. 12/16/2015 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 19. II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD 1. Quy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTD e. Điều kiện hoạt động  Đối với TCTD : - Có điều lệ được NHNN chuẩn y. - Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có đủ vốn pháp định, có trụ sở phù hợp với hoạt động ngân hàng. - Phần vốn pháp định góp bằng tiền phải gửi vào TK phong tỏa mở tại NHNN trước khi hoạt động tối thiểu 30 ngày. Số vốn này sẽ được giải tỏa khi TCTD hoạt động. - Đăng báo trung ương, địa phương về nội dung quy định trong giấy phép. 12/16/2015 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
 20. II. QUY CHẾ THÀNH LẬP, CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, PHÁ SẢN, GIẢI THỂ, THANH LÝ TCTD 1. Quy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động đối với TCTD e. Điều kiện hoạt động  Đối với tổ chức không phải là TCTD : - Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có trụ sở kinh doanh phù hợp với yêu cầu hoạt động ngân hàng. - Đăng báo trung ương, địa phương theo quy định của pháp luật về nội dung quy định trong giấy phép. 12/16/2015 Luật NH & CK - GV Nguyễn Từ Nhu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2