Cấp lại hoặc cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương bị mất hoặc hư hỏng)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
101
lượt xem
21
download

Cấp lại hoặc cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương bị mất hoặc hư hỏng)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp lại hoặc cấp đổi giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân trung ương (trường hợp quỹ tín dụng nhân dân trung ương bị mất hoặc hư hỏng)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp lại hoặc cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương bị mất hoặc hư hỏng)

  1. Cấp lại hoặc cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương bị mất hoặc hư hỏng) Thông tin Lĩnh vực thống kê: phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân Cơ quan có th ẩm quyền qu yết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
  2. Đối tư ợng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Mô tả bước Tên bước Trường hợp giấy phép bị mất hoặc hư hỏng Quỹ tín dụng nhân dân 1. Bước 1 Trung ương có đơn đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp lại ho ặc cấp đổi Giấy phép. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét đơn đề nghị cấp lại hoặc cấp 2. Bước 2 đổi Giấy phép cho Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương. Trong th ời hạn 15 ngày kể từ ngày nh ận được đơn đề nghị cấp lại hoặc cấp đổi Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra quyết định cấp 3. Bước 3 lại hoặc cấp đổi Giấy phép cho Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương theo nguyên tắc giữ nguyên số giấy phép cũ đ ã cấp. Trường hợp cấp đổi giấy phép cho Qu ỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thu
  3. Mô tả bước Tên bước hồi giấy phép cũ của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đ ể lưu giữ hồ sơ. H ồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp lại ho ặc cấp đổi Giấy phép thành lập và ho ạt động của Quỹ tín 1. dụng nhân dân Trung ương Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp lại hoặc cấp đổi Giấy phép thành lập và Quyết định số 1. hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương 26/2008/QĐ-NHN...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản