Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
90
lượt xem
3
download

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục về Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

  1. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực thống kê:mại quốc tế Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Giám đốc Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Tên bước Mô tả bước 1. Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX nơi dự kiến đặt trụ sở của Văn phòng đại diện.
  2. Tên bước Mô tả bước 2. Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX tiếp nhận hồ sơ của thương nhân nước ngoài và ghi giấy biên nhận. Giấy biên nhận được lập thành 03 bản: 01 bản giao cho thương nhân nước ngoài hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài, 01 bản lưu tại bộ phận văn thư tiếp nhận hồ sơ, 01 bản giao cho bộ phận trực tiếp xử lý hồ sơ kèm theo hồ sơ của thương nhân. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX phải thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX phải thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 4. Thương nhân nước ngoài nhận kết quả tại Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX Thành phần hồ sơ
  3. Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu); 2. Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xóa đăng ký Văn phòng đại diện ở địa phương cũ (đối với trường hợp cấp lại theo quy định tại điểm a, khỏan 1, điều 11, Nghị định 72/2006/NĐ-CP); 3. Bản sao có công chứng Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (đối với trường hợp cấp lại theo quy định tại điểm a, khỏan 1, điều 11, Nghị định 72/2006/NĐ-CP). 4. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngòai được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (đối với trường hợp cấp lại theo quy định tại điểm b, khỏan 1, điều 11, Nghị định 72/2006/NĐ-CP) 5. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện (đối với trường hợp cấp lại theo quy định tại điểm b, khỏan 1, điều 11, Nghị định 72/2006/NĐ-CP) 6. Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (đối với trường hợp cấp lại theo quy định tại điểm c, khỏan 1, điều 11, Nghị định 72/2006/NĐ-CP)
  4. Số bộ hồ sơ: 01(bộ chính) và 01 (bộ photo) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn Thông tư số phòng Đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt 11/2006/TT-BTM ng... Nam Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại Nghị định số diện từ một tỉnh thành phố trực thuộc trung ương 72/2006/NĐ-CP ng... đến một tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác 2. Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi đăng ký thành lập Nghị định số của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một 72/2006/NĐ-CP ng... nước khác 3. Thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài Nghị định số
  5. Nội dung Văn bản qui định 72/2006/NĐ-CP ng...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản