intTypePromotion=1

Cấp văn bản uỷ quyền cho Tổ chức Đăng kiểm nước ngoài kiểm tra và cấp giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường cho tàu biển Việt Nam

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
100
lượt xem
5
download

Cấp văn bản uỷ quyền cho Tổ chức Đăng kiểm nước ngoài kiểm tra và cấp giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường cho tàu biển Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp văn bản uỷ quyền cho tổ chức đăng kiểm nước ngoài kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tàu biển việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp văn bản uỷ quyền cho Tổ chức Đăng kiểm nước ngoài kiểm tra và cấp giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường cho tàu biển Việt Nam

  1. Cấp văn bản uỷ quyền cho Tổ chức Đăng kiểm nước ngoài kiểm tra và cấp giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường cho tàu biển Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng hải Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đăng kiểm Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tàu biển thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Qua Fax Thời hạn giải quyết:Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi chấp nhận đề nghị uỷ quyền Đối tượng thực hiện:Tất cả
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản ủy quyền Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề - Chủ tàu nộp hồ sơ tại Phòng Tàu biển thuộc Cục Đăng 1. nghị kiểm Việt Nam - Phòng Tàu biển tiếp nhận hồ sơ, xem xét, lập và trình Giải quyết 2. Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt nam cấp văn bản uỷ thủ tục quyền
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đề nghị uỷ quyền (bản chính) Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam (tạm thời/chính thức) đối 2. với tàu mới chuyển đăng ký (bản phô tô) Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy đề nghị uỷ quyền cho Tổ chức đăng kiểm Quyết định số nước ngoài thực hiện kiểm tra và cấp giấy chứng 1. 51/2005/QĐ- nhận cho tàu biển Việt Nam (Mẫu đính kèm BGTV... Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT)
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Chỉ uỷ quyền cho Tổ chức đăng kiểm nước ngoài kiểm tra phân cấp và cấp các giấy chứng nhận theo một hoặc các nội dung sau: + Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận phân cấp Quyết định số 1. theo Quy phạm, Tiêu chuẩn của Tổ chức đăng 51/2005/QĐ- kiểm được uỷ quyền. BGTV... + Theo Văn bản quy phạm pháp luật, Quy phạm, Tiêu chuẩn của Việt Nam. + Theo Quy định của Công ước Quốc tế Quy phạm, Tiêu chuẩn của Tổ chức đăng kiểm nước ngoài được uỷ quyền có yêu cầu về chất Quyết định số lượng, an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm 2. 51/2005/QĐ- môi trường không được thấp hơn các yêu cầu BGTV... tương ứng của Văn bản quy phạm pháp luật, Quy phạm, Tiêu chuẩn của Việt Nam 3. Tổ chức đăng kiểm nước ngoài được uỷ quyền Quyết định số
  5. Nội dung Văn bản qui định phải là Tổ chức : 51/2005/QĐ- + Thực hiện kiểm tra và cấp giấy chứng nhận BGTV... theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước Quốc tế. + Thực hiện chế độ trao đổi thông tin , báo cáo theo thoả thuận với Cục Đăng kiểm Việt Nam. + Chấp hành các quy định khác của pháp luật Việt Nam
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2