Cấu hình Switch

Chia sẻ: TruongHoang Bao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
703
lượt xem
214
download

Cấu hình Switch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cấu hình các thông số cơ bản cho Catalys Switch với giao diện dòng lệnh CLI. Các tác vụ cần thực hiện bao gồm đặt tên cho switch, cấu hình các interface vlan, cấu hình để telnet vào switch….Dùng máy trạm kết nối với switch qua kết nối console, giao diện tương tác người dùng sử dụng trình HyperTerminal. Đây là một công cụ đuợc MS Windows hỗ trợ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu hình Switch

  1. Cấu hình switch cơ bản Mô tả Cấu hình các thông số cơ bản cho Catalys Switch với giao diện dòng lệnh CLI. Các tác vụ cần thực hiện bao gồm đặt tên cho switch, cấu hình các interface vlan, cấu hình để telnet vào switch….Dùng máy trạm kết nối với switch qua kết nối console, giao diện tương tác người dùng sử dụng trình HyperTerminal. Đây là một công cụ đuợc MS Windows hỗ trợ. Thực hiện 1. Khởi động nguồn của switch. Trên giao diện Hyper Terminal hiện ra các thông số khởi tạo trong quá trình khởi động Switch. % Please answer 'yes' or 'no'. Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no Press RETURN to get started! 00:04:13: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to administratively down 00:04:14: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down Người dùng sẽ được hỏi nếu muốn vào các hộp thoại để cấu hình tự động, trả lời NO (vì mục đích của người dùng là muốn vào chế độ CLI (command line interface). 2. Vào enable mode xem cấu hình mặc định của switch Switch>enable
  2. Switch#show running-config Building configuration... Current configuration : 1473 bytes ! version 12.1 ! hostname Switch ! ip subnet-zero ! spanning-tree mode pvst spanning-tree extend system-id ! interface FastEthernet0/1 no ip address ! interface FastEthernet0/2 no ip address ! interface FastEthernet0/3 no ip address ! interface FastEthernet0/4 no ip address ! interface FastEthernet0/5 no ip address ! interface FastEthernet0/6 no ip address ! interface FastEthernet0/7 no ip address ! interface FastEthernet0/8
  3. no ip address ! interface FastEthernet0/9 no ip address ! interface FastEthernet0/10 no ip address ! interface FastEthernet0/11 no ip address ! interface FastEthernet0/12 no ip address ! interface GigabitEthernet0/1 no ip address ! interface GigabitEthernet0/2 no ip address ! interface Vlan1 no ip address shutdown ! ip classless ip http server ! line con 0 line vty 5 15 ! end 3. Thiết lập các thông số cho switch như hostname, enable password, console password và virtual terminal password. Các loại password sử dụng có phân biệt chữ thường và chữ hoa. Do đó
  4. người dùng cần phân biết các ký tự sử dụng chữ viết hoa khác với chữ viêt thường. Ví dụ Cisco khác với cisco. Switch#config terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#hostname Vnpro Vnpro(config)#enable password cisco Vnpro(config)#enable secret class Vnpro(config)#line console 0 Vnpro(config-line)#password console Vnpro(config-line)#login Vnpro(config-line)#^Z Switch hỗ trợ các Virtual Line dùng cho các phiên telnet. Cần cấu hình password cho các line này mới có thể telnet vào Switch (trình tự cấu hình hỗ trợ telnet sẽ trình bày sau). Để xem thông tin về các Virtual Line trên Switch: dùng lệnh “show line”. Vnpro#show line Tty Typ Tx/Rx A Modem Roty AccO AccI Uses Noise Overruns Int * 0 CTY - - - - - 0 0 0/0 - 1 VTY - - - - - 0 0 0/0 - 2 VTY - - - - - 0 0 0/0 - 3 VTY - - - - - 0 0 0/0 - 4 VTY - - - - - 0 0 0/0 - 5 VTY - - - - - 0 0 0/0 - 6 VTY - - - - - 0 0 0/0 - 7 VTY - - - - - 0 0 0/0 - 8 VTY - - - - - 0 0 0/0 - 9 VTY - - - - - 0 0 0/0 - 10 VTY - - - - - 0 0 0/0 - 11 VTY - - - - - 0 0 0/0 - 12 VTY - - - - - 0 0 0/0 - 13 VTY - - - - - 0 0 0/0 -
  5. 14 VTY - - - - - 0 0 0/0 - 15 VTY - - - - - 0 0 0/0 - 16 VTY - - - - - 0 0 0/0 - Cấu hình password cho các line vty Vnpro#config terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Vnpro(config)#line vty 0 4 Vnpro(config-line)#password cisco Vnpro(config-line)#login Cấu hình trên thiết bị Cisco, mỗi dòng lệnh do người dùng gõ vào. Sau khi nhấn phím “enter” cấu hình hệ thống sẽ lập tức thay đổi. Vì vậy, đối với các hệ thống mạng thật, trước khi thay đổi một thông số nào đó của thiết bị, cần phải sao lưu lại cấu hình ban đầu để có thể khôi phục lại khi cần thiết. Bước 4: cấu hình Vlan. Kiếm tra cấu hình Vlan mặc định trên Switch Vnpro#show vlan VLAN Name Status Ports 1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gi0/1, Gi0/2 1002 fddi-default active 1003 token-ring-default active 1004 fddinet-default active 1005 trnet-default active VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
  6. ---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------ 1 enet 100001 1500 - - - - - 0 0 1002 fddi 101002 1500 - - - - - 0 0 1003 tr 101003 1500 - - - - - 0 0 1004 fdnet 101004 1500 - - - ieee - 0 0 1005 trnet 101005 1500 - - - ibm - 0 0 Remote SPAN VLANs ------------------------------------------------------------------------------ Primary Secondary Type Ports ------- --------- ----------------- ------------------------------------------ Mặc định trên Switch chỉ có Vlan 1 với tất cả các port đều nằm trong Vlan này, Vlan 1002 dành riêng cho FDDI, Vlan 1003 dành riêng cho TOKEN-RING…Có hai cách tạo thêm Vlan Cách 1:Thao tác trên Vlan database Vnpro#vlan database Vnpro(vlan)#vtp domain Chuyenviet Changing VTP domain name from NULL to Chuyenviet Vnpro(vlan)#vtp server Setting device to VTP SERVER mode. Vnpro(vlan)#vlan 10 name Admin VLAN 10 added: Name: Admin Vnpro(vlan)#vlan 20 name User VLAN 20 added: Name: User Vnpro(vlan)#apply APPLY completed. Vnpro(vlan)#exit APPLY completed. Exiting.... Cách 2: Tưong tác trực tiếp đến Vlan cần tạo ra Vnpro(config)#interface vlan 10 Vnpro(config-if)#exit Vnpro(config)# Vnpro(config)#interface vlan 20
  7. Vnpro(config-if)#exit Vnpro(config)# Để gán các port vào các Vlan, thực hiện các bước sau: Ví dụ ta cần gán các port fastethernet 2 vào Vlan 10, port fastetehnet 3 vào Vlan 20 Vnpro(config)#interface fastethernet0/2 Vnpro(config-if-range)#switchport access vlan 10 Vnpro(config-if-range)#exit Vnpro(config)#interface fastethernet0/3 Vnpro(config-if-range)#switchport access vlan 20 Vnpro(config-if-range)#exit Kiểm tra lại cấu hình Vlan Vnpro#show vlan VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0/1, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2 10 Admin active Fa0/2 20 User active Fa0/3 1002 fddi-default active 1003 token-ring-default active 1004 fddinet-default active 1005 trnet-default active Cấu hình IP cho interface Vlan: các interface Vlan được cấu hình IP chỉ mang tính chất luận lý. IP này phục vụ cho việc quản lý, địa chỉ IP luận lý này còn có thể dùng để telnet vào Switch từ xa và chạy các ứng dụng SNMP. Vnpro#config terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Vnpro(config)#interface vlan 10 Vnpro(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
  8. Vnpro(config-if)#no shutdown Vnpro(config-if)#^Z 00:14:43: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to down 00:14:43: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console Lưu cấu hình vào NVRAM Vnpro#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK] Cần chú ý gán default-gateway cho switch bằng câu lệnh VnPro#ip default-gateway 10.0.0.100 Địa chỉ 10.0.0.100 có thể dùng là địa chỉ của PC được dùng để telnet vào switch.
Đồng bộ tài khoản