intTypePromotion=1
ADSENSE

Câu hỏi hệ thống môn học quản lý dự án

Chia sẻ: Thân Thanh Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

275
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu hỏi hệ thống môn học quản lý dự án dưới đây gồm 17 câu hỏi lý thuyết, giúp các bạn kiểm tra lại kiến thức quản lý dự án của mình, cũng như hệ thống kiến thức và ôn luyện tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi hệ thống môn học quản lý dự án

  1. CÂU HỎI HỆ THỐNG MÔN HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN 1. Khái niệm đầu tư và đầu tư phát triển? Giải thích tại sao các hoạt động đầu tư phát triển phải được tiến hành đầu tư theo dự án? 2. Trình bày khái niệm, công dụng, phân loại và các đặc trưng của một dự án đầu tư ? Lấy một dự án đầu tư đang triển khai trên thực tế để minh chứng cho các đặc trưng này? 3. Nêu các giai đoạn trong chu kỳ của một dự án đầu tư? Trình bày nội dung, đặc điểm và yêu cầu của mỗi giai đọan? Làm rõ mối quan hệ giữa các giai đoạn trong chu kỳ của một dự án đầu tư? 4. Trình bày các nội dung nghiên cứu của giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi. Làm rõ sự giống và khác nhau giữa 2 giai đoạn nghiên cứu trên. 5. Trình bày các cấp độ nghiên cứu của một dự án đầu tư? Trình bày mối liên hệ giữa các cấp độ nghiên cứu. 6. Trình bày các căn cứ tìm kiếm cơ hội đầu tư? Hãy chọn một ý tưởng đầu tư và xác định các căn cứ làm nảy sinh ý tưởng đầu tư đó. 7. Vì sao khi đi vào soạn thảo dự án người ta phải nghiên cứu các yếu tố thuộc điều kiện vĩ mô ảnh hưởng đến dự án đầu tư? Trình bày các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến sự hình thành và thực hiện dự án đầu tư? Cho ví dụ minh hoạ. 8. Trình bày khái quát các nội dung chủ yếu trong phân tích khía cạnh thị trường sản phẩm dịch vụ của dự án. Theo bạn, trong các nội dung phân tích đó, những nội dung phân tích nào được đánh giá là quan trọng? 9. Trình bày nội dung chủ yếu trong phân tích khía cạnh kỹ thuật dự án đầu tư. Theo bạn, trong các nội dung phân tích đó, những nội dung phân tích nào được đánh giá là quan trọng? 10. Khi lập một dự án đầu tư, người ta phải nghiên cứu những nội dung nào về mặt tổ chức quản lý dự án? 11. Trình bày nội dung cần phân tích khi đánh giá tính khả thi về mặt tài chính dự án đầu tư? Một dự án đầu tư khi nào được xem là khả thi về mặt tài chính? 12. Trình bày vai trò và các công thức xác định tỷ suất “r”? 13. Trình bày khái niệm, công thức xác định, ưu nhược điểm của các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư (NPV, T, IRR, B/C)? Nguyên tắc đánh giá hiệu quả dự án theo từng chỉ tiêu? Vì sao khi đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư người ta phải sử dụng một hệ thống các chỉ tiêu?
  2. 14. Trình bày mối liên hệ giữa nội dung phân tích thị trường - kỹ thuật – tài chính dự án đầu tư? 15. So sánh sự giống và khác nhau giữa phân tích tài chính & phân tích KTXH dự án đầu tư? 16. Trình bày một số chỉ tiêu chủ yếu đánh giá hiệu quả KTXH dự án đầu tư? 17. Trình bày một số mô hình quản lý dự án đầu tư? Ứng dụng của mô hình? Ưu nhược điểm của các mô hình quản lý dự án đầu tư?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2