intTypePromotion=1

Câu hỏi ôn tập môn Quản trị học (1)

Chia sẻ: Ngo Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
170
lượt xem
17
download

Câu hỏi ôn tập môn Quản trị học (1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu hỏi ôn tập môn Quản trị học gồm 38 câu hỏi tự luận xoay quanh các kiến thức của môn học quản trị học. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các bạn sinh viên củng cố kiến thức được học qua việc trả lời các câu hỏi trong tài liệu sau đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi ôn tập môn Quản trị học (1)

  1. CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ HỌC Câu 1: Quản trị học là gì? Nội dung nghiên cứu của quản trị học đề cập  đến Câu 2: Trình bày các khái niệm về: Quản trị, quản trị tổ chức, chức năng   quản trị?cho ví dụ minh hoạ về những hoạt động thuộc một chức năng quản   trị tổ chức? Câu 3: Hãy làm rõ vai trò của quản trị tổ chức. Câu 4: Giải thích tại sao quản trị mang tính khoa học, tính nghệ thuật và  là một nghề? Câu 5: Quy luật là gì? Quản trị  học quan tâm đến những quy luật nào?  Hãy trình bày cơ chế vận dụng quy luật? Câu 6: Làm trái quy luật đi ngược lại xu thế sẽ thất bại. Đó là kết luận   rút ra từ  thực tiễn, hãy làm rõ kết luận trên và cho một ví dụ  minh hoạ  về  nhận thức và vận dụng quy luật vào thực tiễn quản trị các tổ chức nhằm nâng  cao hiệu quả hoạt động của tổ chức? Câu 7: Nguyên tắc quản trị  là gì? Trình bày các nguyên tắc quản trị  chung của tổ chức? Câu 8. Hãy làm rõ quan điểm,  nội dung và yêu cầu của các nguyên tắc:   tuân thủ luật pháp và thông lệ xã hội, nguyên tắc tập trung dân chủ? Theo anh   chị, vận dụng những nguyên tắc này trong quản trị  kinh doanh phải như thế  nào? Câu 9: Hãy làm rõ quan điểm, nội dung, yêu cầu của nguyên tắc tiết  kiệm hiệu quả? Vì sao tiết kiệm hiệu quả là một nguyên tắc quan trọng trong  quản trị? Cho ví dụ minh hoạ. Câu 10: Trình bày yêu cầu và cơ sở đề ra quyết định quản trị? Quá trình  ra quyết định bao gồm những bước nào?  Câu 11: Các phương pháp ra quyết định quản trị? Hãy làm rõ các yếu tố  cản trở việc ra quyết định hiệu quả?
  2. Câu 12: Nguyên nhân dẫn đến một quyết định kém hiệu quả, thậm chí  sai lầm? Làm thế nào để ra được một quyết định đúng đắn? Câu 13: Tại sao kinh nghiệm không chỉ được coi là một căn cứ khoa học   để đưa ra quyết định mà còn là một công cụ nguy hiểm? Làm thế nào để một   người có thể sử dụng tốt nhất kinh nghiệm? Câu 14.Trình bày khái niệm thông tin, hệ  thống thông tin, công nghệ  thông tin? Vai trò của thông tin và hệ  thống thông tin đối với hoạt động của   tổ chức? Câu 15 Khái niệm về kế hoạch và lập kế hoạch? Vai trò của kế  hoạch   và lập kế hoạch trong quản trị tổ chức? Câu 16: Trình bày hệ thống kế hoạch của tổ chức? Lấy ví dụ minh hoạ  về hệ thống kế hoạch theo hình thức thể hiện? Câu 17: Trình bày các bước lập kế  hoạch? Bước nào có vai trò quan  trọng nhất, quyết định tính đúng đắn của kế hoạch? Giải thích? Câu 18: Phân tích mô hình 5 lực lượng của M. Porter trong việc xây dựng   chiến lược? Câu 19: Trình bày ma trận BCG trong xây dựng chiến lược của tổ chức?   Sử  dụng ma trận BCG để  phân tích về  cơ  hội đối với các ngành học của   trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh? Câu 20: Mục đích chủ yếu của chiến lược cấp ngành của tổ chức là gì?   Hãy trình bày các chiến lược chủ yếu thuộc chiến lược cấp ngành? Câu   21:   Khái   niệm   quản   trị   tác   nghiệp?   Nội   dung   của   quản   trị   tác   nghiệp? Phân biệt quản trị chiến lược và quản trị tác nghiệp? Câu 22: Chức năng tổ chức là gì? Nội dung của chức năng tổ chức? Câu 23: Khái niệm cơ cấu tổ chức? Thuộc tính của cơ cấu tổ chức? Tại   sao phải chuyên môn hoá trong công việc? Trình bày các mô  hình tổ chức các  bộ phận trong một tổ chức? Câu 24: Quyền hạn là gì? Phân tích các loại quyền hạn trong tổ chức?
  3. Câu 25: Khái niệm về tập trung, phân quyền, uỷ quyền trong quản trị tổ  chức? Điều kiện và các bước để uỷ quyền hiệu quả? Câu 26: Trình bày những nội dung cơ  bản để  có thể  xây dựng một cơ  cấu tổ chức thích hợp? Theo số cấp quản trị, có các mô hình cơ  cấu tổ  chức   nào? Câu 27: Yêu cầu và nguyên tắc đối với cơ cấu tổ chức? Câu 28: Cán bộ  quản trị  có vai trò như  thế  nào? Làm thế  nào để  trở  thành một nhà quản trị tốt? Câu 29: Tại sao tổ  chức cần thay đổi? Nội dung thay đổi? Liên hệ  đối  với các tổ chức và cá nhân trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay? Câu 30: Lãnh đạo trong quản trị  là gì? So sánh lãnh đạo và quản trị?   Lãnh đạo đóng vai trò gì trong quản trị?  Câu 31: Lãnh đạo bao gồm những nội dung nào? Nội dung nào là quan  trọng nhất? Trình bày các phương pháp lãnh đạo con người trong quản trị tổ  chức? Câu 32: hãy trình bày thuyết phân cấp nhu cầu cảu A. Maslow và việc  vận dụng thuyết này vào quản trị các tổ chức? Câu 33: Nhóm là gì? Lãnh đạo theo nhóm là gì? Vì sao phải chú ý đến   vấn đề này trong lãnh đạo? Câu 34: Tình huống trong lãnh đạo là gì? Tại sao phải quan tâm đến tình  huống trong lãnh đạo. Yêu cầu và nguyên tắc xử  lý tình huống? Cho ví dụ  minh hoạ? Câu 35: Giao tiếp trong lãnh đạo là gì? Vai trò của giao tiếp trong quản  trị các tổ chức? Trình bày yêu cầu và nguyên tắc giao tiếp?  Câu 36:  Khái niệm và vai trò của kiểm tra trong quản trị?  Câu 37: Nội dung, mức độ và yêu cầu của kiểm tra? Thế nào là khu vực   thiết yếu và điểm kiểm tra thiết yếu?
  4.  Câu 38: Chủ thể kiểm tra là ai và quá trình kiểm tra được tiến hành như  thế nào? Các hình thức và kỹ thuật kiểm tra
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2