intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quản trị tổ chức

Xem 1-20 trên 12728 kết quả Quản trị tổ chức
 • Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

  doc7p zizaybay1105 08-07-2024 0 0   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Lý luận cơ sở quản trị kinh doanh" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 5 - Các chức năng quản trị kinh doanh; Chương 6 - Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị kinh doanh; Chương 7 - Cán bộ quản trị doanh nghiệp; Chương 8 - Một số quá trình bộ phận xảy ra ở mọi giai đoạn của tổng quá trình quản trị kinh doanh; Chương 9 - Tổng quá trình quản trị kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf90p tuongmothua 11-07-2024 0 0   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương I - Tiền đề ra đời và phát triển của tài chính - bản chất và chức năng của tài chính; Chương II - Hệ thống tài chính; Chương III - Thị trường tài chính; Chương IV - Tổ chức và quản trị tài chính doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf84p tuongmothua 11-07-2024 1 1   Download

 • Học phần "Tổ chức thi công" này giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng để lập được các biểu đồ tiến độ thi công, lên kế hoạch kiểm soát và quản lý chi phí, chất lượng, lên phương án tổ chức mặt bằng thi công, cung ứng vật tư, bố trí kho bãi, nhà ở, nhà làm việc, hệ thống điện nước, lán trại phục vụ thi công;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p hoangvanlong23 18-07-2024 1 1   Download

 • Cuốn “Phác đồ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị xuất tinh sớm”, trình bày các định nghĩa, tỷ lệ, phân loại đều dựa theo tiêu chuẩn của Hội Y học Giới tính Quốc tế (ISSM), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Phác đồ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị xuất tinh sớm, ngoài cập nhật theo ISSM và WHO, còn dựa theo thực tế lâm sàng ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p thuyduong0906 17-07-2024 3 2   Download

 • Bài viết Bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội A
Da
Koonh (lễ hội Mừng lúa mới) của người Pa Cô ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế trình bày các nội dung: Các
giá
trị
của
lễ
hội
ADa
Koonh; Thực
trạng
bảo
tồn
và
phát
huy
giá
trị
lễ
hội; Đề
xuất
giải
pháp
bảo
tồn
và
phát
huy
giá
trị
lễ
hội.

  pdf4p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Kinh tế quản trị kinh doanh xây dựng" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: quản lý sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp xây dựng; tổ chức sản xuất xây dựng; tổ chức cung ứng vật tư xây dựng; marketing trong xây dựng; vốn và đầu tư của các doanh nghiệp xây dựng; quản lý lao động trong doanh nghiệp xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf180p tuongmothua 11-07-2024 0 0   Download

 • Giáo
dục
thẩm
mỹ
thông
qua
hoạt
động
nghệ
thuật
là
phương
thức
quan
trọng
để
phát
huy
giá
trị
văn
hóa
truyền
thống,
hình thành
những
phẩm
chất,
nhân
sinh
quan,
củng
cố
hệ
giá
trị
văn
hóa truyền
thống
cho
học
sinh,
trong
đó
có
hoạt
động
trải
nghiệm
 làng
nghề.
Bài viết tập trung phân tích đổi mới cách thức tổ chức hoạt động trải nghiệm làng nghề trong nhà trường trung học phổ thông vùng đồng bằng sông Hồng.

  pdf5p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Học phần "Quản trị nhân lực" sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản về quá trình quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp, những kiến thức cơ bản và có hệ thống về quá trình quản trị nhân lực như vai trò con người trong lao động sản xuất; Phân tích công việc; Lập kế hoạch nhân lực; Tuyển chọn nhân viên; Tổ chức quá trình lao động; Định mức lao động; Đánh giá thực hiện công việc; Đào tạo và phát triển nhân lực;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc18p hoangvanlong23 16-07-2024 3 2   Download

 • Học phần Quản trị chiến lược cung cấp những nội dung cơ bản về chiến lược kinh doanh và cách thức hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm tra và điều chỉnh các chiến lược trong doanh nghiệp. Quá trình hoạch định chiến lược bắt đầu từ việc nghiên cứu các triết lý kinh doanh, phân tích và dự báo những cơ hội và thách thức do môi trường bên ngoài tác động đến doanh nghiệp và đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc20p hoangvanlong23 16-07-2024 2 2   Download

 • Học phần "Quản trị doanh nghiệp" trang bị cho sinh viên những kiến thức quản trị có tính nguyên lý chung, các kỹ năng rất cơ bản của quản trị kinh doanh. Môn học này có mối quan hệ chặt chẽ với hệ thống các môn học trong khung chương trình đào tạo chuyên ngành QTKD. Quản trị doanh nghiệp yêu cầu phải nằm vững các kiến thức cơ bản về cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, chức năng, nhiệm vụ cửa từng lĩnh vực trong doanh nghiệp.

  doc20p hoangvanlong23 16-07-2024 3 2   Download

 • Học phần "Quản trị dự trữ" nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về hoạt động quản trị dự trữ của các doanh nghiệp sản xuất và thương mại trong xu hướng toàn cầu hóa. Học phần cung cấp các kiến thức tổng quát về hoạt động dự trữ, tồn kho và quá trình quản trị dự trữ, tồn kho như lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra, đánh giá;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc17p hoangvanlong23 16-07-2024 5 3   Download

 • Học phần "Quản trị hành chính văn phòng" với mục tiêu giúp các bạn sinh viên có thể nắm những kiến thức cơ bản về văn phòng, quản trị hành chính văn phòng; chức năng, nhiệm vụ của cấp quản trị, thư ký và nhân viên hành chính trong cơ quan đơn vị; quản trị thời gian, quản trị thông tin và quản trị hồ sơ, công tác văn thư; hoạch định và tổ chức cuộc họp, chuyến đi công tác của các cấp lãnh đạo; các nghiệp vụ hành chính văn phòng, thư tín thương mại;...

  doc23p hoangvanlong23 16-07-2024 6 3   Download

 • Học phần "Hệ thống thông tin trong quản lý" cung cấp các khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin quản lý, các thành phần cấu thành và vai trò của hệ thống thông tin quản lý trong hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp; g giới thiệu nền tảng các công nghệ được ứng dụng trong hệ thống thông tin quản lý, quy trình, phương pháp và các công cụ được sử dụng để xây dựng, quản trị hệ thống thông tin của tổ chức;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc21p hoangvanlong23 16-07-2024 6 3   Download

 • Học phần "Quản trị mua hàng và cung ứng" cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, tổng quan về vai trò và trách nhiệm của mua hàng trong tổ chức, quan hệ của mua hàng với các hoạt động khác trong chuỗi cung ứng; hiểu rõ, xây dựng và áp dụng được chính sách, quy trình mua hàng một cách chuyên nghiệp, chặt chẽ; tổ chức phát triển nguồn hàng chiến lược, lựa chọn, đánh giá, quản lý quan hệ nhà cung cấp; thương lượng, đàm phán, quản lý hợp đồng; thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu, phân tích đánh giá và liên tục cải thiện hoạt động của bộ phận mua hàng;...

  doc17p hoangvanlong23 16-07-2024 6 3   Download

 • Học phần "Quản trị dự án" thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc của CTĐT Quản trị Kinh doanh và tự chọn trong một số CTĐT khác nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quan về dự án, các nội dung chuyên sâu của công tác quản trị dự án như: Công tác lập kế hoạch, soạn thảo dự án, phân tích, đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội dự án, công tác thẩm định, tổ chức quản trị thời gian, tiến độ, phân phối các nguồn lực, kiểm soát và quản trị rủi ro dự án;...

  doc25p hoangvanlong23 16-07-2024 4 2   Download

 • Học phần "Quản trị chất lượng" cung cấp kiến thức cơ bản về hoạt động quản lý chất lượng, quá trình quản lý chất lượng tại các tổ chức. Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn các quan điểm, trường phái, xu hướng quản trị chất lượng trên thế giới và trong nước; Hệ thống các bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng trên thế giới và các quốc gia đang áp dụng tại các tổ chức, hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng trong nước đang áp dụng; xu hướng quản lý chất lượng mới trên thế giới;...

  doc13p hoangvanlong23 16-07-2024 7 2   Download

 • Học phần "Quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa" trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nghiệp vụ, quy trình quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ. Học phần bao gồm các nội dung cơ bản sau: Giới thiệu chung về doanh nghiệp vừa và nhỏ, cách phân loại, vai trò, cách khởi sự và cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp vừa và nhỏ; Giúp người học hiểu về hoạt động quản trị sản xuất, quản trị nhân lực, quản trị tài chính trong doanh nghiệp vừa và nhỏ;...

  doc20p hoangvanlong23 16-07-2024 6 3   Download

 • Môn học "Quản trị nhân sự trong khu vực công" với mục tiêu giúp các bạn sinh viên có thể hiểu được các khái niệm về nhân lực, quản trị nhân lực trong khu vực công; diễn giải được các nội dung của quản trị nhân sự; ứng dụng được các kỹ thuật và công cụ để quản lý nhân viên và phát triển tổ chức;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p hoangvanlong23 16-07-2024 3 2   Download

 • Bài viết này giới thiệu về mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model - LLM) và khả năng ứng dụng LLM vào trong hoạt động của các tổ chức doanh nghiệp. Tác giả đi từ việc giới thiệu kiến trúc của LLM và các công cụ, phần mềm thông minh được xây dựng dựa trên LLM đến các thách thức và mối nguy cơ của LLM. Để minh họa cho sức mạnh của LLM, chúng tôi cũng trình bày một case study cho việc áp dụng LLM vào bài toán phân lớp cảm xúc - một bài toán được nhiều sự quan tâm của giới nghiên cứu cũng như doanh nghiệp trong hơn một thập kỷ nay.

  pdf8p gaupanda041 11-07-2024 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2