intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản trị tổ chức

Xem 1-20 trên 9793 kết quả Quản trị tổ chức
 • Bài tiểu luận này giới thiệu một cách khái quát các khái niệm cơ bản xuất phát, sự xuất hiện của KTTT và hoạt động quản trị tổ chức kinh doanh. Tiểu luận tập trung khai thác vấn đề đặc trưng và tác động của nền KTTT đến hoạt động quản trị tổ chức kinh doanh.

  pdf23p lisagolden 03-02-2018 145 16   Download

 • Bài giảng Chương 1: Tổng quan về quản trị tổ chức do ThS. Hoàng Thị Thúy Hằng biên soạn trình bày về khái niệm tổ chức, các đặc trưng cơ bản của tổ chức, quản trị tổ chức, các chức năng quản trị,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt14p bibi_longbong 11-09-2017 196 10   Download

 • "Bài giảng Mô hình quản trị tổ chức hiện đại" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về hệ thống quản trị hiện đại và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế triển khai tại một số doanh nghiệp.

  pdf60p trangtu1974 04-11-2020 15 2   Download

 • Chương 1 Tổng quan về tổ chức trình bày các khái niệm về tổ chức. Đồng thời nêu lên các khía cạnh nghiên cứu của tổ chức. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích và dễ hiểu. Chúc các bạn học tốt.

  pdf47p eight_12 08-03-2014 173 41   Download

 • 1.Khái niệm và đặc điểm * Khái niệm Tổ chức là một tập hợp gồm hai hay nhiều người cùng hoạt động trong một lĩnh vực ,một hình thái cơ cấu nhất định để đạt được mục đích chung. * Đặc điểm - Mọi tổ chức đều mang tính mục đích - Mọi tổ chức đều là những đơn vị xã hội gồm nhiều người - Mọi tổ chức đều thu hút và phân bố các nguồn lực để đạt được mục đích (nguồn lực ở đây bao gồm tài lực ,nhân lực ,vật lực…) - Mọi tổ chức đều hoạt động theo những cách thức nhất định để đạt...

  doc7p uzumaki_uchiha1308 28-02-2011 960 176   Download

 • Tiểu luận Thay đổi và phát triển tổ chức: Áp dụng công cụ quản lý chất lượng 5S tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco trình bày tổng quan mô hình chẩn đoán, mục tiêu và tác dụng của 5S, giới thiệu về công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco, giải pháp tổ chức công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco, quản trị tổ chức công ty.

  pdf31p big_12 09-06-2014 414 134   Download

 • Khái niệm Tổ chức là một tập hợp gồm hai hay nhiều người cùng hoạt động trong một lĩnh vực ,một hình thái cơ cấu nhất định để đạt được mục đích chung. * Đặc điểm - Mọi tổ chức đều mang tính mục đích - Mọi tổ chức đều là những đơn vị xã hội gồm nhiều người - Mọi tổ chức đều thu hút và phân bố các nguồn lực để đạt được mục đích (nguồn lực ở đây bao gồm tài lực ,nhân lực ,vật lực…) - Mọi tổ chức đều hoạt động theo những cách thức nhất định để đạt được mục tiêu...

  doc4p uzumaki_uchiha1308 26-02-2011 490 73   Download

 • Chương 4 Khái quát chung về thiết kế tổ chức trình bày các khái niệm về thiết kế tổ chức. Cơ sở khoa học về thiết kế tổ chức. Các quan điểm về thiết kế tổ chức. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích và dễ hiểu. Chúc các bạn học tốt.

  pdf43p eight_12 08-03-2014 77 13   Download

 • Chương 2 Phân tích tổ chức trình bày về quan niệm phân tích và phân tích tổ chức. Mục đích, vị trí, tầm quan trọng của phân tích tổ chức. Phân tích các yếu tố môi trường trong tổ chức. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích và dễ hiểu. Chúc các bạn học tốt.

  pdf73p eight_12 08-03-2014 85 10   Download

 • Chương 8 Thiết kế chia, tách tổ chức trình bày các quan điểm về thiết kế chia, tách tổ chức. Mục đích của việc thiết kế chia, tách tổ chức. Quy trình thiết kế chia, tách tổ chức. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích và dễ hiểu. Chúc các bạn học tốt.

  pdf15p eight_12 08-03-2014 72 12   Download

 • Chương 3 Các mô hình phân tích tổ chức trình bày phân tích các tổ chức theo mô hình SWOT. Phân tích tổ chức theo mô hình 7 S, phân tích tổ chức theo mô hình 9 bước. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích và dễ hiểu. Chúc các bạn học tốt.

  pdf50p eight_12 08-03-2014 93 9   Download

 • Bài giảng về Quản trị học: Chương 1 Quản trị và nhà quản trị các nội dung trong bài giảng gồm các kiến thức về tổ chức và các hoạt động cơ bản của tổ chức, tổng quan quản trị tổ chức, nhà quản trị. Xem và dowload bài giảng quản trị học chất lượng tại đây.

  ppt25p nguyenhoangnguyen1212 24-04-2014 84 9   Download

 • Chương 5 Thiết kế mới tổ chức trình bày quan niệm thiết kế mới, khái niệm thiết kế mới tổ chức. Một số mô hình thiết kế tổ chức áp dụng cho thiết kế tổ chức. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích và dễ hiểu. Chúc các bạn học tốt.

  pdf26p eight_12 08-03-2014 66 8   Download

 • Chương 6 Thiết kế hoàn thiện tổ chức trình bày các quan niệm về thiết kế hoàn thiện tổ chức. Đồng thời nêu lên quy trình thiết kế hoàn thiện tổ chức. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích và dễ hiểu. Chúc các bạn học tốt.

  pdf23p eight_12 08-03-2014 80 8   Download

 • Chương 7 Thiết kế hợp nhất, sát nhập tổ chức trình bày các quan niệm về thiết kế nhập, hợp nhất tổ chức. Mục đích của việc hợp nhất, sát nhập tổ chức.Đồng thời nêu lên quy trình thiết kế hợp nhất, sát nhập tổ chức. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích và dễ hiểu.

  pdf17p eight_12 08-03-2014 62 7   Download

 • Bài giảng "Quản trị học - Chương 1: Những nguyên lý cơ bản của quản trị học" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định được khái niệm về quá trình quản trị và nội dung quản trị trong các tổ chức, xác định được vai trò và trách nhiệm của nhà quản lý, sự phát triển của các tư tưởng quản trị, quản trị tổ chức trong thế kỷ 21. Mời các bạn tham khảo.

  pdf11p vovanvovan2013 13-05-2016 65 8   Download

 • Luật sư là một nghề chịu nhiều áp lực. Người hành nghề luật sư cần có tri thức, phẩm chất đạo đức và họ độc lập chịu trách nhiệm trước những “sản phẩm tư vấn”, công việc thực hiện theo chỉ định/ ủy quyền của khách hàng. Bài viết tiến hành quản lý công việc của luật sư; quản trị tổ chức hành nghề của luật sư.

  pdf6p quenchua9 19-11-2020 25 3   Download

 • Bài giảng Luật kinh tế - Bài 8: Quản trị, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp. Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Quản trị - vốn, quản trị - khởi kiện, tỏ chức lại, tổ chức lại – nguyên tắc chung, tổ chức lại – các hình thức, giải thể doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf11p tradaviahe17 17-03-2021 11 1   Download

 • Chức năng quản trị là những loại công việc quản trị khác nhau, mang tính độc lập tương đối, được hình thành trong quá trình chuyên môn hóa hoạt động quản trị. Phân theo quá trình quản trị, các chức năng quản trị bao gồm: Lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra. Phân theo hoạt động của tổ chức, các chức năng quản trị bao gồm: Quản trị marketing, quản trị nghiên cứu và phát triển, quản trị sản xuất, quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực, quản trị chất lượng, quản trị các dich vụ hỗ trợ cho tổ chức như...

  doc33p victory_boy_91 04-06-2011 866 171   Download

 • Khái niệm và những đặc trưng cơ bản của tổ chức a. Khái niệm + Tổ chức là tập hợp của hai hay nhiều người cùng hoạt động trong những loại hình cơ cấu nhất định để đạt được mục tiêu chung b. Những đặc trưng cơ bản của tổ chức + Mọi tổ chức đều mang tính mục đích + Mọi tổ chức dều là những đơn vị xã hội gồm nhiều người + Mọi tổ chức đều hoạt động theo những cách thức nhất định để đạt được mục đích. + Mọi tổ chức đều thu...

  pdf4p vanngocdienck3 25-02-2011 319 67   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản trị tổ chức
p_strCode=quantritochuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2