intTypePromotion=1
ADSENSE

Câu hỏi ôn tập và thảo luận Luật Đất đai

Chia sẻ: 1234567890 1234567890 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

536
lượt xem
95
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Câu hỏi ôn tập và thảo luận Luật Đất đai giới thiệu những câu hỏi và định hướng trả lời về các lĩnh vực của Luật Đất đai như: chế độ quản lý Nhà nước về đất đai; chế độ sử dụng đất. Ngoài ra, tài liệu còn giới thiệu một số đề thi trong môn Luật Đất đai. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi ôn tập và thảo luận Luật Đất đai

 1. Câu hỏi ôn tập và thảo luận Luật Đất đai – http://lenhatbao.tk 7. Công ty TNHH K là tổ chức kinh tế trong nước có (nội dung trả lời dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo) chức năng kinh doanh bất động sản. Công ty K muốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở để Bài 1 -3: bán và cho thuê tại Quận 9. Khu đất mà công ty K 1. Phân tích quyền sở hữu đất đai của nhà nuớc. muốn sử dụng để thực hiện dự án hiện trạng là đất 2. Trong các nguyên tắc của luật đất đai, nguyên tắc nông nghiệp do nhiều hộ gia đình, cá nhân sử dụng. nào quan trọng nhất? Hỏi: 3. Phân tích các nguyên tắc 1,2,3 của Luật đất đai? a. trường hợp này nhà nước có thu hồi đất của các hộ 4. Vấn đề sở hữu đất đai có ảnh hưởng gì đến việc gia đình cá nhân để giao cho công ty K thực hiện dự phát triển kinh tế thị trường? án không, tại sao? 5. Trình bày quá trình phát triển của luật đất đai? 6. Các loại chủ thể QHPL đất đai? b. Nếu thuộc trường hợp thu hồi đất thì cơ quan nào có 7. Phân tích hệ thống cơ quan quản lý nhà nuớc về đất thẩm quyền thu hồi? đai theo quy định của pháp luật hiện hành? 8. Chủ thể sử dụng đất có yếu tố nuớc ngoài bao gồm c. Hình thức sử dụng đất của công ty K trong trường các loại nào, giải thích? hợp nói trên? 9. Trình bày các loại đất theo quy định hiện hành? 10. So sánh địa vị của Nhà nuớc và ngừoi sử dụng đất 8. Ông M sử dụng 200m2 đất ở tại xã Y, huyện X, tỉnh trong QHPL đất đai? T từ năm 1992 (không có giấy tờ QSDĐ). năm 11. Giá đất và ý nghĩa của nó? 2005, 200m2 đất mà ông M dang sử dụng nằm 12. Giá đất do nhà nuớc quy định và các trừong hợp áp trong khu vực được quy hoạch xây dựng công trình dụng? công cộng. Tháng 7/2007, 200m2 đất của ông M bị 13. Thế nào là giá thị trừong của đất đai? Loại giá thị thu hồi để thực hiện quy hoạch. Hỏi: trường nào đuợc thừa nhận hiện nay? a. cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất của ông M? Bài 4 +5: b. trường hợp bị thu hồi đất, ông M có được bồi 1. Khái niệm, ý nghĩa của điều phối đất đai? thường không, tại sao? 2. Thẩm quyền lập, xét duyệt, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất? 9. So sánh quyền của hộ gia đình, cá nhân với quyền 3. Thẩm quyền giao, cho thuê, thu hồi, cho phép của tổ chức kinh tế? chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận 10. So sánh quyền của hộ gia đình, cá nhân với quyền quyền sử dụng đất? của người VN định cư ở nước ngoài? 4. Các trường hợp được phép lựa chọn hìnhthức sử 11. So sánh quyền của hộ gia đình, cá nhân với quyền dụng đất? của tổ chức, cá nhân nước ngoài? 5. So sánh hạn mức giao đất nông nghiệp với hạn mức 12. So sánh quyền của tổ chức kinh tế trong nước với nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp? quyền của người VN định cư ở nước ngoài? 13. So sánh quyền của hộ gia đình, cá nhân với quyền 6. Ông A sử dụng 2 ha đất trồng lúa tại Cần Giờ, của tổ chức, cá nhân nước ngoài? Tp.HCM từ năm 1990 đến nay (không có giấy tờ về 14. So sánh quyền của người VN định cư ở nước ngoài QSDĐ). Hỏi: với quyền của tổ chức, cá nhân nước ngoài? a. ông A có được nhà nước cấp GCNQSDĐ không? 15. So sánh quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đát Tại sao? của hộ gia đình, cá nhân với quyền chuyển nhượng sử dụng đất của tổ chức kinh tế trongn ước. b. Ông A muốn mở rộng sản xuất nông nghiệp nên đã 16. So sánh quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất với nhận chuyển nhượng them 10 ha đất trồng lúa tại quyền chuyển nhượng QSDĐ. Cần Giờ. Việc nhận chuyển nhượng này có được 17. so sánh quyền chuyển nhượng QSDĐ với quyền phép không? Tại sao? góp vốn bằng quyền sử dụng đất. 18. Phân tích các điều kiện chuyển nhượng và nhận c. Cho biết thời hạn sử dụng đất của 2ha đất nói trên? chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nếu hết thời hạn sử dụng đất thì giải quyết thế nào? 19. phân tích các quy định pháp luật về thừa kế quyền sử dụng đất. LeNhatBao@Gmail.Com http://lenhatbao.tk Page 1
 2. 20. trình bày quy định pháp luật về góp vốn bằng quyền chuyển mục đích sang làm mặt bằng kinh doanh. sử dụng đất để hợp tác sản xuất kinh doanh. Xác Hỏi công ty có thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng định hình thức sử dụng đất của doanh nghiệp có vốn đất khi chuyển mục đích sử dụng đất không, tại đầu tư nước ngoài hình thành do góp vốn bằng sao? Trong quá trình sử dụng đất thì công ty thực quyền sử dụng đất. hiện nghĩa vụ tài chính nào đối với nhà nước. 21. chứng minh sự ảnh hưởng của các yếu tố sau đây đến quyền của người sử dụng đất: chủ thể sử dụng 10. Công ty TNHH Z chuyển hình thức đất, hình thức sử dụng đất, mục đích sử dụng đất, sử dụng 2000m2 đất làm nhà xưởng sang giao đất thời hạn sử dụng đất. có thu tiền sử dụng đất. 22. thế nào là giao dịch QSDĐ? Loại giao dịch QSDĐ nào có sự chuyển quyền sử dụng đất? Phân biệt khái niệm chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI pháp luật đất đai và theo quy định của pháp luật dân sự? 1. Gía đất do nhà nước quy định chỉ làm căn cứ xác 23. Phân biệt giao dịch quyền sử dụng đất và giao dịch định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. tài sản gắn liền trên đất. Sai. Theo khoản 4 điều 56 LĐĐ thì giá đất còn dùng để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm phạm pháp luật về đất đai gây thiệt hại cho nhà nước; ngoài ra giá đất còn là căn cứ tính giá trị quyền sử dụng đất… Bài 6 I. Bài tập 2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho Xác định nghĩa vụ tài chính của các chủ thể trong thuê đất là UBND các cấp Sai. Theo điều 37 Luật đất đai thì UBND xã, phường, thị trấn chỉ được cho các trường hợp sau: thuê đất (thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng và mục đích công ích của xã, 1.A là người Vn định cư ở nước ngoài được nhà nước phường, thị trấn) chứ không có thẩm quyền giao đất. cho phép sử dụng đất đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở. 3. Chủ thể SDĐ làm mặt bằng sản xuất kinh doanh đều được lựa chọn hình thức sử dụng đất. Sai. Theo khoản 3 điều 93 LĐĐ thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được lựa 2.Công ty CP X sử dụng đất cho hoạt động khoáng chọn hình thức thuê đất. sản. 4. Thu hồi đất và trưng dụng đất đều giống nhau. Sai. Theo khoản 5 điều 4 LĐĐ thì thu hồi đất sẽ dẫn đến hậu quả pháp lý là 3.Hộ gia đình bà T sử dụng 400m2 đất ở tại Q9 từ chấm dứt quyền sử dụng đất của người sử dụng đất hoặc quyền quản lý đất đai năm 1971 không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, của các chủ thể được Nhà nước giao đất để quản lý. Theo điều 45 LĐĐ thì trưng dụng đất sẽ không dẫn đến hậu quả là chấm dứt quyền sử dụng đất của nay được cấp giấy chứng nhận QSDĐ. người sử dụng đất… 4.Công ty TNHH sử dụng 100 ha để đầu tư xây dựng 5. Nhà nước chỉ thu hồi đất sử dụng cho mục đích khu công nghiệp. quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trong những trường hợp nhất định. 5.Bà H chuyển nhượng 5 ha đất trồng ca phê Sai. Về nguyên tắc những câu nào mình không biết là Sai. 6.Hộ gia đình ông K đang sử dụng 7 ha đất trồng cây 6. Chỉ có UBND cấp tỉnh, cấp huyện mới có thẩm cao su. quyền giải quyết khiếu nại về đất đai. Sai. Ngoài ra còn có các chủ thể khác theo quy định của Luật khiếu nại tố cáo (điều 165 nghị định 181). 7.Công ty CP RAB được nhà nước cho phép sử dụng 20 ha đầu tư xây dựng căn hộ cao cấp để bán. 7. Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp đất đai mà đương sự đã có quyết định 8.ông B được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử giao đất của CQNN có thẩm quyền. dụng đất 500 m2 đất trồng rau màu sang làm mặt Sai. Theo khoản 1 điều 136 LĐĐ thì TAND có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp đất đai mà đương sự có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc bằng sản xuất. có 1 trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1,2 và 5 điều 50 của LĐĐ. 9.Do có nhu cầu sử dụng đất làm mặt bằng kinh 8. Tổ chức phát triển quỹ đất và văn phòng đăng ký doanh nên công ty CP in giấy và bao bì X đã nhận quyền SDĐ được thành lập tại cơ quan quản lý đất chuyển nhượng 200 m2 đất ở của bà T sau đó đai các cấp. LeNhatBao@Gmail.Com http://lenhatbao.tk Page 2
 3. Sai. Theo điều 9 nghị định 181 thì văn phòng đăng ký quyền SDĐ được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW (bắt buộc); 6. Người sử dụng đất phải nộp thuế sử dụng đất. Sai. Theo quy định tại điều 3 Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, những loại UBND quận huyện thị xã (ko bắt buộc mà căn cứ vào nhu cầu). Theo điều 10 đất nông nghiệp sau không phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp: nghị định 181 thì tổ chức phát triển quỹ đất do UBND tỉnh, thành phố trực - Đất có rừng tự nhiên; thuộc TW quyết định thành lập - Đất đồng cỏ tự nhiên; - Đất dùng để ở; 9. Hộ gia đình, cá nhân không được sử dụng quá 30 - Đất chuyên dùng. ha đất nông nghiệp. 7. Tổ chức kinh tế chuyển nhượng quyền sử dụng Sai. Theo điều 71 LĐĐ thì đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất. bao gồm đất nông nghiệp được Nhà nước giao, cho thuê; do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.Như vậy, việc hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất là không giới hạn (chỉ có hạn mức giao đất nông nghiệp – mà các loại đất mà các chủ thể trên ko được tính vào hạn mức này - khoản 5 điều 69 nghị định 181). 8. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sử dụng đất để đầu tư tại Việt Nam được tặng, cho 10. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đất đai đều bị xử quyền sử dụng đất phạt vi phạm hành chính. Sai. Chỉ có các đối tượng thuộc khoản 1 điều 121 LĐĐ mới được thực hiện quyền này (điểm đ khoản 2 điều 121 LĐĐ). Sai. Theo điều 140 LĐĐ thì hành vi vi phạm LĐĐ còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 9. Cộng đồng dân cư được thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn sản xuất kinh doanh. CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG ĐẤT Sai. Theo khoản 2 điều 117 LĐĐ thì cộng đồng dân cư không được thế chấp quyền sử dụng đất (ngoại trừ trường hợp được quy định tại khoản 3 điều 10 NĐ 84). 1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp với hộ gia đình, cá nhân khác. ĐỀ THI MÔN LUẬT ĐẤT ĐAI LỚP TM31A Sai. Theo điều 113 LĐĐ, điều 102 nghị định 181 thì để được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì hộ gia đình, cá nhân phải thỏa mãn các điều kiện sau: Câu 1: Quyền sử dụng đất hợp pháp đều được coi là + Đất nông nghiệp do được nhà nước giao đất hoặc do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp từ hàng hóa. Sai. Quyền sử dụng đất hợp pháp của tổ chức được nhà nước giao đất không người khác (không phải là đất thuê). thu tiền sử dụng đất (điều 109 LĐĐ) không được xem là hang hóa vì trong + Phải chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp đó cho hộ gia đình, cá nhân trường hợp này chủ thể SDĐ không được thực hiện các quyền giao dịch về khác trong cùng xã, phường, thị trấn. quyền sử dụng đất… 2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận Câu 2: Cá nhân đang sử dụng đất ở mà không có thừa kế quyền sử dụng đất từ cá nhân trong nước. giấy tờ về quyền sử dụng đất thì khi được nhà nước Sai. Theo quy định tại khoản 5 điều 113 LĐĐ thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được quy định tại khoản 1 điều 121 của LĐĐ mới cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ không được nhận thừa kế quyền ssử dụng đất, còn không thuộc đối tượng này thì phải nộp tiền sử dụng đất, nếu như sử dụng đất từ được hưởng giá trị phần thừa kế (xem them điều 13 nghị định 84). trước ngày 15/10/1993. Sai. Theo quy định tại khoản 5 điều 14 nghị định 84, thì các trường hợp quy 3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất để đầu định tại khoản 4 điều 14 nghị định 84 vẫn phải nộp tiền sử dụng đất. tư tại Việt Nam được góp vốn bằng quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất kinh doanh. Câu 3: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Sai. Theo điểm đ khoản 3 điều 119 LĐĐ thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua được thực hiện quyền này khi được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; trường hợp thuê đất thu tiền thuê đất hang năm việc nhận chuyển nhượng dự án đầu tư. Sai. Khoản 1 điều 24 NĐ 84. không được thực hiện quyền này (khoản 2 điều 119 LĐĐ). 4. Mọi tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê đều không Câu 4: Cơ quan hành chính không có thẩm quyền được thực hiện giao dịch quyền sử dụng đất. giải quyết tranh chấp tài sản gắn liền với đất. Sai. Về nguyên tắc những câu nào mình không biết là Sai. Sai. Theo điểm đ khoản 1 điều 111 LĐĐ thì tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất được trả tiền còn lại ít nhất là 5 năm thì vẫn được thực hiện giao dịch quyền sử dụng đất. ĐỀ THI MÔN LUẬT ĐẤT ĐAI LỚP QT31B 5. Thế chấp và bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất là Câu 1: Mọi giao dịch quyền sử dụng đất đều làm hai hình thức chuyển quyền sử dụng đất khác nhau. thay đổi chủ thể sử dụng đất. Sai. Theo quy định tại khoản 1 điều 31 NĐ 84 thì bảo lãnh QSDĐ cũng được Sai. Giao dịch về thuê, thuê lại quyền sử dụng đất không làm thay đổi chủ thể xem như là thế chấp QSDĐ. sử dụng đất. LeNhatBao@Gmail.Com http://lenhatbao.tk Page 3
 4. + Giao đất có thu tiền sử dụng đất. + Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Câu 2: Cá nhân được sử dụng tối đa 9 ha đất nông nghiệp trồng cây hàng năm. 7. Các nhận định sau đây đúng hay sai, tại sao: Sai. Theo điều 71 LĐĐ thì đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân sử dụng bao gồm đất nông nghiệp được Nhà nước giao, cho thuê; do nhận chuyển a. Cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất là nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.Như vậy, việc hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất là không giới hạn cơ quan có thẩm quyền cấp giấy CNQSDĐ. Sai. UBND cấp xã, phường, thị trấn có thẩm quyền cho thuê đất theo quy định (chỉ có hạn mức giao đất nông nghiệp – mà các loại đất mà các chủ thể trên ko tại khoản 3 điều 37 LĐĐ nhưng không có thẩm quyền cấp giấy CNQSDĐ được tính vào hạn mức này - khoản 5 điều 69 nghị định 181). (điều 52 LĐĐ). Câu 3: Người sử dụng đất để sản xuất VLXD đều b. Hạn mức giao đất là diện tích tối đa mà các chủ phải thuê đất của nhà nước. thể được phép sử dụng. Sai. Theo quy định tại điểm a khoản điều 95 LĐĐ thì người sử dụng đất có thể Sai. VD Diện tích đất nông nghiệp mà các chủ thể được phép sử dụng được được giao đất theo quyết định của nhà nước. quy định tại điều 71 LĐĐ không chỉ giao đất mà còn cho thuê, chuyển quyền sử dụng đất. Câu 4: Hòa giải tranh chấp đất đai chỉ là 1 hoạt động mang tính khuyến khích. c. Mọi trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất đều Sai. Hòa giải ở cơ sở là bắt buộc (khoản 2 điều 135 LĐĐ, điều 159 nghị định 181). phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sai. Chỉ có các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại khoản 1 điều 36 LĐĐ mới phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUÂN LUẬT quyền, các trường hợp không thuộc quy định tại khoản này thì không phải xin phép nhưng phải đăng ký (khoản 2 điều 36 LĐĐ). ĐẤT ĐAI d. Chủ thể sử dụng đất xây dựng kinh doanh nhà ở BÀI 4+5 đều được lựa chọn hình thức sử dụng đất. 6. Xác định hình thức sử dụng đất cho các trường Sai. Chỉ có người VN định cư ở nước ngoài mới có quyền lựa chọn này (điều 34-35-điểm a- c khoản 4 điều 84 LĐĐ). hợp sau: a. Hộ gia đình sử dụng đất vào mục đích trồng lúa e. Mọi trường hợp nhà nước thu hồi đất để sử dụng + Giao đất không thu tiền sử dụng đất (nếu thỏa mãn 2 điều kiện: trực tiếp lao động, trong hạn mức được giao quy định tại điều 70 LĐĐ) (khoản 1 điều 33 vào mục đích quốc phòng an ninh đều được bồi LĐĐ). + Cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm (khoản 1 điều 35 LĐĐ). thường. Sai. Phải thỏa mãn các điều kiện được quy định tại khoản 1 điều 42 LĐĐ (có => Được lựa chọn giữa 2 hình thức này (khoản 1 điều 108 LĐĐ). giấy CNQSDĐ hoặc đủ điều kiện để được cấp GCNQSDĐ được quy định tại điều 50 của LĐĐ) mới dược bồi thường, nếu không thỏa mãn thì không được bồi thường. b. Cá nhân sử dụng đất tại nông thôn xây dựng chuồng trại nuôi gia súc. f. Mọi trường hợp được nhà nước giao đất đều được + Tương tự trường hợp trên. cấp GCNQSDĐ. Sai. Chỉ có các trường hợp được nhà nước giao đất từ ngày 15/10/1993 đến c. Cá nhân sử dụng đất ở. trước ngày LĐĐ có hiệu lực thi hành (01/07/2004) mà chưa được cấp + Giao đất có thu tiền sử dụng đất (khoản 1 điều 34 LĐĐ). GCNQSDĐ. Ngoài ra đất do nhà nước giao để quản lý theo quy định tại điều 3 NĐ 181 cũng không được cấp giấy CNQSDĐ (điểm a khoản 2 điều 41 NĐ 181). d. Ông A là Việt Kiều Mỹ sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng nhà ở để bán tại VN. g. Cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ được ủy + Giao đất có thu tiền sử dụng đất (khoản 7 điều 34 LĐĐ). + Thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (điểm a khoản 2 quyền cho cơ quan quản lý đất đai cùng cấp cấp điều 35 LĐĐ). GCNQSDĐ. Được lựa chọn giữa 2 hình thức này (Khoản 2 điều 108 LĐĐ). Sai. Chỉ có UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW mới được ủy quyền, UBND huyện không được ủy quyền (khoản 3 điều 52 LĐĐ). e. Tổ chức nước ngoài sử dụng đất xây dựng nhà ở để bán cho hộ gia đình, cá nhân trong nước (xác h. Khi cần sử dụng đất cho mục đích phát triển kinh định hình thức sử dụng đất của tổ chức nước ngoài tế thì nhà nước đều áp dụng biện pháp thu hồi đất và của hộ gia đình, cá nhân đã mua nhà ở gắn liền của người đang sử dụng đất để chuyển giao cho nhà với quyền sử dụng đất của tổ chức nước ngoài này). đầu tư. + Đối với tổ chức nước ngoài: Thuê đất dưới hình thức nộp tiền thuê đất một Sai. Nhà nước chỉ thu hồi trong trường hợ đầu tư xây khu công nghiệp, khu lần hoặc tham gia đấu gia đất (điểm a khoản 2 điều 35 LĐĐ, khoản 1 điều 32 công nghệ cao, khu kinh tế và các dự án đầu tư lớn theo quy định của chính NĐ 84). phủ (khoản 1 điều 40 LĐĐ - khoản 2 điều 36 NĐ 181). Đối với dự án sxkd + Đối với hộ gia đình, cá nhân: Giao đất có thu tiền sử dụng đất (khoản 1 điều phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt thì nhà đầu tư được 34 LĐĐ, khoản 2 điều 32 NĐ 84). nhận chuyển nhượng….của các tổ chức ktế, hộ gia đình, cá nhân mà không phải thực hiện thủ tục thu hồi đất (khoản 2 điều 40 LĐĐ - khoản 6 điều 36 NĐ 181). f. Công ty X là tổ chức kinh tế trong nước. + Giao đất không thu tiền sử dụng đất. LeNhatBao@Gmail.Com http://lenhatbao.tk Page 4
 5. huyện X, tỉnh T từ năm 1992 (không có giấy tờ Câu 8.: QSDĐ). Năm 2005, 200m2 đất mà ông M đang sử Ông A sử dụng 2 ha đất trồng lúa tại Cần Giờ, dụng nằm trong khu vực được quy hoạch xây dưng TPHCM từ năm 1990 đến nay (không có giấy tờ về công trình công cộng. Tháng 7/2007, 200m2 đất của QSDĐ). Hỏi: ông M bị thu hồi để thực hiện quy hoạch. Hỏi: a. Ông A có được cấp GCNQSDĐ không? Tại sao? a. Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất của ông Trường hợp ông A thuộc đối tượng đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 50 LĐĐ nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ M? Áp dụng khoản 2 điều 44 LĐĐ thì UBND huyện X có thẩm quyền thu hồi đất trước ngày 15/10/1993 nên vẫn được cấp GCNQSDĐ nếu thỏa mãn các điều của ông M. kiện quy định tại khoản 4 điều 50 LĐĐ, điều 14 NĐ 84: + Được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp. + Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy định SDĐ. b. Trường hợp bị thu hồi đất, ông M có được bồi thường không, tại sao? Mặc dù, ông M không có giấy tờ QSDĐ nhưng trường hợp ông M thuộc b. Ông A muốn mở rộng sản xuất nông nghiệp nên khoản 4 điều 51 LĐĐ , nếu thỏa mãn 2 điều kiện dược quy định tại K4 Đ51 đã nhận chuyển nhượng thêm 10 ha đất trồng lúa tại thì ông M vẫn có thể được bồi thường. Cần Giờ. Việc nhận chuyển nhượng này được phép không? Tại sao? BÀI 5 Chưa xem nghị quyết 1126/2007/NQ-UBTVQH11 có quy định về hạn mức nhận chuyển nhượng về QSDĐ nông nghiệp (nếu thỏa mãn thì được áp dụng khoản 3 điều 113 LĐĐ, điểm b khoản 1 điều 99, khoản 3 điều 103 NĐ 181). a. Người VN định cư ở nước ngoài được nhận thừa kế quyền sử dụng đất từ cá nhân trong nước. Sai. Chỉ có người VN định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được quy định tại c. Cho biết thời hạn sử dụng đất của 2 ha đất nói khoản 1 điều 121 của LĐĐ thì mới được nhận thừa kế quyền sử dụng đất trên?. Nếu hết thời hạn sử dụng đất thì giải quyết (khoản 5 điều 113). Các trường hợp còn lại được giải quyết theo điều 13 NĐ 84 (hưởng giá trị phần thừa kế). thế nào? Trường hợp của Ông A nằm trong hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định tại khoản 1 điều 70 LĐĐ. Nên áp dụng khoản 1 điều 67 LĐĐ thì thời hạn b. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp sử dụng đất của 2 ha trên là 20 năm. Thời hạn được tính từ ngày 15/10/1993. Nếu hết thời hạn sử dụng đất thì Ông A nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng, chấp đều được chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với hộ hành đúng pháp luật về đất đai trong quá trình sử dụng và việc sử dụng đất đó gia đình, cá nhân khác. phù hợp với quy hoạch SDĐ đã được xét duyệt thì được nhà nước tiếp tục Sai. Theo điều 113 LĐĐ, điều 102 nghị định 181 thì để được chuyển đổi giao (khoản 1 điều 67 LĐĐ). Nếu ông A không gia hạn thêm thì áp dụng quyền sử dụng đất nông nghiệp thì hộ gia đình, cá nhân phải thỏa mãn các khoản 10 điều 38 LĐĐ nhà nước sẽ thu hồi đất và không bồi thường trong điều kiện sau: trường hợp này (điểm a khoản 1 điều 43 LĐĐ). + Đất nông nghiệp do được nhà nước giao đất hoặc do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác (không phải là đất thuê). Câu 9: + Phải chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp đó cho hộ gia đình, cá nhân Công ty TNHH K là tổ chức kinh tế trong nước có khác trong cùng xã, phường, thị trấn. chức năng kinh doanh bất động sản. Công ty K muốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở để c. Tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất để đầu bán và cho thuê tại quận 9. Khu đất mà cty K muốn tư tại VN được góp vốn bằng QSDĐ để hợp tác sản sử dụng để thực hiện dự án hiện trạng là đất nông xuất kinh doanh. Sai. Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư tại VN được nhà nước cho thuê đất nghiệp do nhiều hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Hỏi: thu tiền thuê đất hàng năm không có quyền này mà chỉ có quyền giao dịch này a. Trường hợp này nhà nước có thu hồi đất để giao khi đầu tư tại VN được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (điểm đ khoản 3 điều 119 LĐĐ). cho cty K thực hiện dự án không? Tại sao? Trường hợp trên thuộc khoản 2 điều 40 LĐĐ, khoản 6 điều 36 NĐ 181,không thuộc các trường hợp nhà nước thu hồi đất dược quy định tại khoản 1 điều 40 d. Khi sử dụng đất dưới hình thức thuê, tổ chức kinh LĐĐ, khoản 2 điều 36 NĐ 181. Vì vậy, đối với dự án này nhà nước không thực hiện việc thu hồi đất mà Cty K được nhận chuyển nhượng, thuê QSDĐ, tế trong nước không được thực hiện các giao dịch nhận góp vốn bằng QSDĐ của các hộ già đình, cá nhân trên (nếu dự án phù quyền sử dụng đất. hợp với quy hoạch SDĐ đã được xét duyệt). Sai. Theo điểm đ khoản 1 điều 111 LĐĐ thì tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà đã trả tiền thuê đất b. Nếu thuộc trường hợp thu hồi đất thì cơ quan nào cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất được trả tiền còn lại ít nhất là 5 năm thì vẫn được thực hiện giao có thẩm quyền thu hồi? dịch quyền sử dụng đất. Áp dụng khoản 1 điều 44 LĐĐ thì UBND TPHCM có thẩm quyền thu hồi đất. e. Thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất là 2 hình c. Hình thức sử dụng đất của công ty K trong trường thức chuyển quyền sử dụng đất khác nhau. hợp nói trên. Sai. Theo quy định tại khoản 1 điều 31 NĐ 84 thì bảo lãnh QSDĐ cũng được Áp dụng khoàn 2 điều 34 LĐĐ thì hình thức sử dụng đất của cty K là nhà xem như là thế chấp QSDĐ. nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (Cty TNHH K là tổ chức kinh tế trong nước). f. Người VN định cư ở nước ngoài sử dụng đất để Câu 10:Ông M sử dụng 200m2 đất ở tại xã Y, đầu tư tại VN không được tặng cho QSDĐ. LeNhatBao@Gmail.Com http://lenhatbao.tk Page 5
 6. Sai. Theo khoản 7 điều 113, điểm đ khoản 2 điều 121 LĐĐ thì các đối tượng Như vậy, Việc TCKT tặng cho như trên là không phù hợp với quy định của là người VN định cư ở nước ngoài được quy định tại khoản 1 điều 121 LĐĐ PL (nếu muốn tặng cho thì tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất trong 2 được tặng cho QSDĐ. trường hợp được nhà nước cho phép nói trên). g. Cộng đồng dân cư được thế chấp quyền sử dụng d . Công ty TNHH N dùng quyền sử dụng đất của đất để vay vốn sản xuất kinh doanh. mình để thế chấp cho công ty CP H nhằm đảm bảo Sai. Theo khoản 2 điều 117 LĐĐ thì cộng đồng dân cư không được thế chấp quyền sử dụng đất (ngoại trừ trường hợp được quy định tại khoản 3 điều 10 cho khoản nợ mà công ty N đã vay của công ty H. NĐ 84). Các trường hợp: + Được nhà nước giao đất không thu tiền SDĐ: không được thế chấp QSDĐ (khoản 2 điều 109 LĐĐ). h. Cộng đồng dân cư không được thực hiện giao + Được nhà nước giao đất có thu tiền SDĐ: tiền SDĐ đã trả nếu không có nguồn gốc từ NSNN thì được thế chấp QSDĐ (điểm d khoản 2 điều 110 dịch QSDĐ. LĐĐ); tiền SDĐ đã trả nếu có nguồn gốc từ NSNN thì không được thế chấp Sai. Đối với đấtsử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, sx lâm nghiệp, sx QSDĐ (khoản 3 điều 110 LĐĐ). kinh doanh phi nông nghiệp, làm cơ sở hoạt động từ thiện của cơ sở tôn giáo + Được nhà nước cho thuê đất: nếu rơi vào trường hợp được quy định tại điểm mà không phải là đất do được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất thì đ khoản 1 điều 111 LĐĐ thì được thế chấp QSDĐ. được thực hiện các quyền chuyển nhượng, tặng, cho, cho thuê quyền sử dụng Các trường hợp được nhà nước cho thế chấp QSDĐ, công ty N được quyền đất, thế chấp, bảo lãnh bằng QSDĐ (khoản 3 điều 10 NĐ 84). thế chấp nhưng bắt buộc cty CP H phải là tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại VN. i. Người sử dụng đất phải có GCNQSDĐ mới thực hiện giao dịch QSDĐ. e . Ông Smith, công dân Mỹ đang đầu tư tại VN, Sai. Trong trường hợp sau, mặc dù người sử dụng đất chưa có GCNQSDĐ nhận chuyển nhượng 20.000m2 đất của hộ gia đình vẫn được thực hiện GDQSDĐ: + Trong thời hạn hoàn thành cấp GCNQSDĐ, người sử dụng đất có 1 trong ông T để thực hiện dự án đầu tư của mình. các giấy tờ về QSDĐ quy định tại các khoản 1,2 và 5 điều 50 LĐĐ (khoản 1 Xem điều 121 LĐĐ được sửa đổi, bổ sung năm 2009, điều 120 LĐĐ, điểm b điều 146 LĐĐ) (Tuy nhiên vẫn phải tuân thủ thời hạn được quy định tại điều khoản 1 điều 99 NĐ 181. 66 NĐ 84). f . Sau khi nhận quyết định giao đất và được phê j. Hộ gia đình được để thừa kế QSDĐ cho người duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, công ty bất động sản VN định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng quy định X tiến hành huy động vốn bằng cách nhận tiền cọc tại K1 Đ121 LĐĐ 2003 đã được sửa đổi năm 2008, của những người đăng ký mua trước căn hộ trong 2009. dự án của mình. Sai. Hộ gia đình không thể để lại thừa kế mà chỉ có cá nhân, thành viên hộ gia Xem khoản 1 điều 101 NĐ 181 đình và người VN định cư ở nước ngoài (khoản 5 điều 113, khoản 2 điều 121 LĐĐ). 27. Giao dịch QSDĐ của NSDĐ trong các trường BÀI 6 hợp sau đây có được thực hiện theo quy định của 1. Nhận định pháp luật hay không? tại sao? 1. Mọi trường hợp khi xác định nghĩa vụ tài chính a. Ông A để thừa kế QSDĐ trồng lúa nước cho con của người sử dụng đất đều dựa vào giá đất do gái mình là B - hiện là giáo viên 1 trường THPT. UBND cấp tỉnh ban hành theo khung giá đất của Chia làm các trường hợp sau: Chính phủ. + Sử dụng đất không phải là đất thuê: Sai. Để tính tiền sử dụng đất ngoài dựa vào giá đất do UBND cấp tỉnh ban Áp dụng khoản 5 điều 113 LĐĐ, điểm d khoản 1 điều 99 NĐ 181 (trường hợp hành còn dựa vào giá đất do trúng đấu giá (khoản 3 điều 4 NĐ 198). này là thừa kế nên không áp dụng điều 103 NĐ 181) thì giao dịch này phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đây là đất trồng lúa nước nên nếu chị B muốn chuyển mục đích SDĐ phải được phép của CQNN có thẩm quyền 2. Tiền sử dụng đất là nghĩa vụ tài chính bắt buộc (khoản 1 điều 36 LĐĐ). + Sử dụng đất thuê: nếu thuộc khoản 2 điều 114 LĐĐ thì được, còn lại thì phải thực hiện của các chủ thể khi được nhà nước không. giao đất. Sai. Các đối tượng được quy định tại điều 3 NĐ 198 không phải nộp tiền sử dụng đất ( trong đó có đối tượng người được nhà nước giao đất không thu tiền b . Hộ gia đình C đổi 1000m2 đất nông nghiệp của sử dụng đất theo quy định tại điều 33 LĐĐ). mình để lấy 70 m2 đất ở của hộ gia đình ông D. Áp dụng khoản 2 điều 113 LĐĐ, điểm a khoản 1 điều 99, điều 102 NĐ 181 thì giao dịch trên không phù hợp với quy định của pháp luật. 3. Mọi trường hợp thu tiền sử dụng đất đều áp dụng giá đất do nhà nước quy định. Sai. Ngoài ra trong trường hợp đấu giá đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất c . Tổ chức kinh tế tặng cho QSDĐ cho bà E – là thì căn cứ để áp dụng thu tiền sử dụng đất là giá đất trúng đấu giá (khoản 3 mẹ VN anh hùng có hoàn cảnh rất neo đơn. điều 4 NĐ 198). Chia làm các trường hợp sau: + Được nhà nước giao đất không thu tiền SDĐ: không được tặng cho + Được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: nếu tiền sử dụng đất đã trả 4. Tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất nông không có nguồn gốc từ ngân sách nn thì được tặng cho nhà tình nghĩ gắn liền nghiệp thì không phải nộp tiền sử dụng đất. với đất; nếu tiền SDĐ có nguồn gốc từ NSNN: ko được tặng ch0. Sai. Theo quy định tại điểm e khoản 1 điều 2 NĐ 198 thì đối tượng này vẫn + Được nhà nước cho thuê đất: trả tiền thuê đất hàng năm: không được tặng phải nộp tiền sử dụng đất. cho; trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc trả tiền còn lại ít nhất là 5 năm: được tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất. LeNhatBao@Gmail.Com http://lenhatbao.tk Page 6
 7. trước bạ thì không phải nộp lệ phí địa chính khi 5. Chủ thể nhận quyền sử dụng đất hợp pháp từ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận người khác thì không phải nộp tiền SDĐ. đăng ký biến động đất đai. Sai. Trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp Sai. Về nguyên tắc những câu nào mình không biết là Sai. pháp bằng tiền không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, nay được cấp GCNQSDĐ thì vẫn phải nộp tiền SDĐ (khoản 6 điều 3 NĐ 198). 6. Chỉ có chủ thể được nhà nước cho thuê mới phải Đề thi Luật đất đai - Lớp QT31A nộp tiền thuê đất. Thời gian 90' Sai. Theo quy định tại điều 1 NĐ 142 thì ngoài trường hợp nhà nước cho thuê Được sử dụng tài liệu đất còn có trường hợp chuyển từ hình thức được nhà nước giao đất sang cho thuê đất (khoản 2 điều 1 NĐ 142). Câu 1 (4 điểm): Nhận định 7. Tất cả các chủ thể được nhà nước cho phép sử a. Chỉ có NN mới có các quyền năng của chủ sở dụng đất thì phải nộp thuế sử dụng đất. hữu đối với đất đai. Sai. Có một số đối tượng được quy định tại NQ số 15/2003/QHH11 được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. b. Việc nhận chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân bị giới hạn bởi mức do pháp luật quy 8. Thuế sử dụng đất là nghĩa vụ tài chính chỉ áp định. dụng đối với các chủ thể sử dụng đất dưới hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất. c. Quyền sử dụng đất hợp pháp đều được coi là Sai. hàng hóa. 9. Mọi trường hợp chuyển nhượng QSDĐ đều phải nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền SDĐ. d. Cá nhân đang sử dụng đất ở mà không có giấy tờ Sai. Theo điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 thì các trường hợp được về quyền sử dụng đất thì khi được NN cấp GCN quy định tại điều này được miễn thuế thu nhập (VD: thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân QSD đất sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất, nếu trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất 1 nhà ở, quyền sử như sử dụng đất trước ngày 15/10/1993. dụng đất ở VN…). Câu 2 (3 điểm) 10. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân khi So sánh quyền thừa kế quyền sử dụng đất với quyền chuyển nhượng QSDĐ đều phải nộp thuế chuyển tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp QSDĐ. luật hiện hành. Sai. Tương tự câu trên. (Luật thuế chuyển QSDĐ được thay thế bởi Luật Thuế TNDN (01/01/2004) và Luật Thuế TNCN (01/01/2009) nên áp dụng tương tự câu trên => hi vọng logic đúng ^.^). Câu 3 (3 điểm) Jimmy Nguyen là người Mỹ (trước đây là người 11. Thuế thu nhập từ việc chuyển quyền sử dụng đất Việt Nam) về nước thực hiện dự án đầu tư chế biến áp dụng đối với tất cả các chủ thể có hành vi chuyển nông sản xuất khẩu. Hỏi: quyền SDĐ. Sai. Các chủ thể có hành vi chuyển quyền SDĐ được quy định tại điều 4 Luật thuế TNCN thì không được áp dụng do được miễn. a. Bằng cách nào Jimmy Nguyen có thể có đất sử dụng để thực hiện dự án trên? 12. Lệ phí trước bạ là nghĩa vụ tài chính chỉ áp dụng đối với các chủ thể khi đăng ký quyền sử dụng đất b. Hình thức sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính của giao. Jimmy Nguyen khi thực hiện dự án trên? Sai. Theo điểm d tiểu mục 1.2 khoản 1 thông tư 68 thì lệ phí trước bạ còn là nghĩa vụ tài chính áp dụng đối với đất nhận chuyển nhượng của tỗ chức, cá nhân c. Jimmy Nguyen muốn mua một căn biệt thự xây dựng trên 200m2 đất của một cá nhân trong nước để 13. Thu lệ phí trước bạ không áp dụng giá đất do phục vụ nhu cầu sinh hoạt của mình. Việc này có nhà nước quy định. được pháp luật cho phép không? Tại sao? Sai. Theo tiểu mục 1.2 khoản 1 điều 6 thông tư số 68 có quy định: “Trường hợp người nộp thuế kê khai không đúng giá thực tế chuyển nhượng thì xác định giá đất căn cứ vào giá một m2 đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định áp dụng trong địa bàn tỉnh theo phương pháp xác định giá đất và khung giá các Đề thi luật đất đai - Lớp QT31B loại đất do Chính phủ quy định”. Thời gian 90' Được sử dụng tài liệu 14. Chủ thể SDĐ đã thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí LeNhatBao@Gmail.Com http://lenhatbao.tk Page 7
 8. phải nộp tiền sử dụng đất, nếu như sử dụng đất từ trước ngày 15/10/1993. Câu 1 (4 điểm): Nhận định a. Mọi giao dịch quyền sử dụng đất đều làm thay c) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được đổi chủ thể sử dụng đất. nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua việc nhận chuyển nhượng dự án đầu tư. b. Cá nhân được sử dụng tối đa 9 ha đất nông nghiệp trông cây hàng năm. d) Cơ quan hành chính không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp tài sản gắn liền với đất. c. Người sử dụng đất để SX VLXD đều phải thuê đất của NN. Câu 2: (3đ) Hãy phân tích điều kiện chuyển nhượng quyền sử d. Hòa giải tranh chấp đất đai chỉ là một hoạt động dụng đất trong các dự án đầu tư xây dựng kinh mang tính khuyến khích. doanh nhà ở. Câu 2 (2 điểm) Câu 3: (3đ) Quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế trong trường John Trần là việt kiều quốc tịch Mỹ về nước thực hợp nào không được coi là hàng hóa, tại sao? hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán. HỎi: a. Hình thức sử dụng đất của Jonh trong Th nói trên Câu 3 (4 điểm) ? (0,5đ) Công ty X là DN liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài (được hình thành bởi sự hợp tác của công ty A là tổ chức kinh tế trong nước và công ty B là DN b. Hình thức sử dụng đất khác nhau có tạo ra sự Đài Loan). Hỏi: khác biệt trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của a. Công ty X muốn thuê 200m2 đất của một cá nhân John ko? tại sao? trong nước để xây dựng văn phòng làm việc. Giao dịch này có được phép thực hiện không, tại sao? C. Sau khi hoàn thành việc xây dựng nhà ở theo dự b. Công ty X muốn thực hiện một dự án xây dựng án, John muốn tặng cho 1 căn nhà gắn liền với khu căn hộ chung cư để bán. Hãy cho biết: quyền sử dụng đất trong dự án này cho 1 người thân - Bằng cách nào công ty X có thể có đất để thực trong nước . Việc tặng cho này có hợp pháp không, hiện dự án này? tại sao? - Hình thức sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính của công ty X khi thực hiện dự án này? Đề thi lớp Luật 2A Công đoàn Thời gian 75ph - Hình thức sử dụng đất của khác hàng sẽ mua căn Được sử dụng tài liệu hộ trong dự án của công ty X? Câu 1: Phân biệt chuyển đổi quyền sử dụng đất với chuyển mục đích sử dụng đất. Đề thi môn luật Đất Đai. Thời gian: 90' Câu 2: Nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao? Lớp: TM 31A a/ Giá đất do người sử dụng đất thỏa thuận khi thực Được use tài liệu hiện các giao dịch về QSDĐ không được cao hơn giá đất do Nhà nước quy định. Câu 1: (4đ) Những nhận sau đúng hay sai: a) Quyền sử dụng đất hợp pháp đều được coi là b/ Cơ quan có thẩm quyền giao, cho thuê đất là cơ hàng hóa. quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. b) Cá nhân đang được sử dụng đất ở mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì khi được Nhà nước c/ UBND có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ không LeNhatBao@Gmail.Com http://lenhatbao.tk Page 8
 9. QSDĐ mà đương sự không có giấy chứng nhận QSDĐ. Câu 1: Mục đích và ý nghĩa của quy định hạn mức giao đất nông nghiệp. d/ Cá nhân trong nước sử dụng đất thuê không được Phân biệt quy định "hạn mức giao đất" với "hạn chuyển nhượng quyền sử dụng đất. mức nhận chuyển quyền sử dụng đất" Câu 2: Khẳng định sau đúng hay sai? Tại sao Câu 3: a. Khi thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo quy định Tháng 10/2001, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh T được tại khoản 1 điều 17 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP Nhà nước giao 8000m2 đất để xây dựng trụ sở mới của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì người sử của cơ quan này. Do đất sử dụng cho việc xây dựng dụng đất phải thanh toán theo giá trị đất tại thời trụ sở còn thừa 2000m2, nên Bộ chỉ huy quân sự điểm trả nợ. tỉnh T đã đem phần đất này chia cho một số sĩ quan làm nhà ở. Tháng 5/2006, những sĩ quan được chia b. Khi thu hồi đất của nhiều hộ gia đình, cá nhân đất nói trên đã làm thủ tục xin cơ quan nhà nước có nằm trong quy hoạch dự án đầu tư, cơ quan nhà thẩm quyền cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho họ nước có thẩm quyền ra quyết định thu hồi chung đối (vào mục đích ở). Hỏi: với cả mảnh đất, sau đó ra quyết định thu hồi đối a/ Những sĩ quan được chia đất nói trên có được cấp với từng thửa đất. GCNQSDĐ không, tại sao? c. Thời hạn thuê đất đối với nhà đầu tư nước ngoài B/ Giả sử những sĩ quan được chia đất nói trên được ở VN là 50 năm, khi hết hạn mà được gia hạn thì sẽ cấp GCNQSDĐ, hãy cho biết nghĩa vụ tài chính mà là 70 năm. họ phải thực hiện? Câu 3: Ông A có 650m2 đất, trong đó 1 phần diện tích xây nhà ở, 1 phần là vườn, 1 phần làm ao nuôi Câu 1: Quy định về chuyển nhượng dự án có sử cá. Diện tích đất này ông nhận chuyển nhượng từ 1 dụng đất của tổ chức kinh tế Việt Nam cho nhà đầu hộ gia đình khác từ năm 1990 và có xác nhận của tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam? chính quyền địa phương nhưng ông chưa thực hiện Nêu nhận xét về vấn đề này? việc chuyển quyền. Nay ông A muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hỏi: Câu 2: Cở sở quy định hạn mức đất nông nghiệp? a. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào điều Phân biệt nội dung của "hạn mức giao đất nông kiện nào để xác định diện tích đất ở của ông A? nghiệp" và "hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp" b. Ông A phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính gì khi làm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng Câu 3: Ông Thắng có 850m2 đất ở bao gồm cả đất đất? vườn, ao ở xã H huyện C. Ông có được mảnh đất này do được chi gái tặng cho 10/2004. tháng 3/2009 ĐỀ THI MÔN LUẬT ĐẤT ĐAI ông làm đơn gửi UBND huyện xin cáp GCN QSD Ông A sử dụng 100 m2 đất ở từ năm 1974 ( đất có đất. Hỏi: bằng khoán do cơ quan có thẩm quyền của chế độ a. nếu giấy tờ tặng cho ko ghi rõ bao nhiêu m2 đất cũ cấp ). Năm 1994 , ông A đã làm hợp đồng ở, bao nhiêu m2 đất vườn ao thi cơ quan có thẩm chuyển nhương 100m2 đất này cho ông B (hợp quyên xác định như thế nào? đồng có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất ). Sau khi thực hiên hợp đồng, ông A đã giao bắng b. Tư vấn thủ tục để ông Thắng xác lập QSD đất khoán 100m2 đất này cho ông B giữ. Tháng hợp pháp 01/2005, ông B làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 100m2 nói trên nhưng bị c.Nghĩa vụ tài chính ông Thắng phải thực hiện khi UBND huyện nơi có đất từ chối, lý do người có tên được cấp GCNQSD đất trong bằng khoán đất là ông A và hai bên chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Hỏi Đề thi Luật đất đai K31 Kinh tế - quốc tế LeNhatBao@Gmail.Com http://lenhatbao.tk Page 9
 10. a. Việc từ chối cấp giấy chứng nhận này là đúng b. Ông A có thể làm gì để bảo vệ quyền, lợi ích hợp hay sai, tại sao? pháp của mình nếu cho rằng hành vi của các cơ quan nhà nước trên là trái pháp luật, xâm phạm đến b. Nếu ông B cho rắng việc từ chối cấp giấy chứng quyền , lợi ích hợp phát của ông ? nhận quyến sử dụng đất trong trường hợp trên là trái pháp luật, thì ông phải làm gì để bảo về quyền lợi ĐỀ THI - LUẬT ĐẤT ĐAI hợp pháp của mình Thời gian: 90phút (Được sử dụng tài liệu) CÂU 1: Câu 1 (6 điểm) Những nhận định sau đây đúng hay sai, tại sao ? Những định sau đây đúng hay sai, tại sao? a . Trường hợp tổ chức kinh tế sử dụng đất bị phá a) Người sử dụng đất hợp pháp đều được chuyển sản thì nhà nước sẽ thu hồi đất ? nhượng QSDĐ. b . Tổ chức kinh tế kinh doanh nhà ở phải nộp thuế b) Tổ chức cá nhân nước ngoài, Việt Kiều không chuyển quyền sử dụng đất ? được nhận tặng cho QSDĐ. c . Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều phải c) Cá nhân sử dụng đất ở đều phải nộp tiền sử dụng sử dụng đất dưới hình thức thuê ? đất cho nhà nước. d . Uỷ ban nhân dân có thẩm quyền giải quyết các d) Người sử dụng đất khi có thu nhập từ việc tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự chuyển QSDĐ đều phải nộp thuế chuyển QSDĐ. không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ? e) Người sử dụng đất làm mặt bằng xd cơ sở sx-kd d . Cá nhân chỉ được nhận chuyển nhượng quyền sử đều được lựa chọn hình thức sử dụng đất. dụng đất tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú? f) Mọi hành vi vi phạm PL đất đai đều bị xử phạt vi f . Việt kiều không được nhận chuyển nhượng sử phạm hành chính theo qui định của PL. dụng đất tại Việt Nam ? Câu 2 (4 điểm) CÂU 2: Ông A sử dụng ổn định 100m2 đất ở tại xã Y huyện Ông A sử dụng ổn đinh 1000m 2 đất vào mục đích X tỉnh T từ 1995 cho đến nay (đất không có giấy tờ sản xuất nông nghiệp tại xã Y, huyện X tỉnh T từ về QSDĐ). Tháng 1/2007 ông A đến UBND huyện 1980 cho đến nay ( đất không có giấy tờ về QSDĐ). Y làm thủ tục xin cấp giấy CN-QSDĐ cho 100m2 Tháng 01/2005, ông A đã đến UBND xã Y làm thủ đất nói trên. tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho a) Ông A có được cấ giấy CN-QSDĐ đ/v 100m2 10002 đất nói trên. Vì phần đất 1000m2 này nằm đất nói trên không? Tại sao? Nếu được, cơ quan nào trong khu vực xây dựng công trình công cộng đã có thẩm quyền cấp? Nghĩa vụ tài chính mà ông A được xét duyệt trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng phải thực hiện? đất chi tiết năm 2004, nên UBND xã Y đấ kiến nghị UBND huyện X thu hồi đất này . Sau khi xem xét, b) Giả sử 100m2 đất này nằm trong khu vực xây chủ tịch UBND huyện X đã ủy quyền cho chủ tịch dựng công trình công cộng đã được xét duyệt trong UBND xã Y thu hồi đất. Trên cơ sở ủy quyền này, qui họach, kế họach sd đất chi tiết năm 2005. Tháng chủ tịch UBND xã Y đã ra quyết định thu hồi 6/2007 Chủ tịch UBND huyện X ra quyết định thu 1000m2 đất nói trên và không bồi thường cho ông hồi 100m2 đất nói trên mà không bồi thường cho A vì đất không có giấy tờ về QSDĐ. Hỏi: ông A vì đất không có giấy tờ về QSDĐ. Việc a. Hãy cho biết quan điểm của các anh (chị) về các không bồi thường này có đúng PL không? Nếu đếch tình tiết nêu trong vụ việc trên và cho biết ông A có đồng ý ông A phải làm gì để bảo vệ lợi ích hợp thể được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử pháp của mình? dụng đất đối với 1000m2 đất nói trên không, tại sao? LeNhatBao@Gmail.Com http://lenhatbao.tk Page 10
 11. Đề thi hết môn Luật đất đai năm 2008 (lớp ks7d, với bà là 10.500m2. Năm 2002 bà C chuyển về ở ks7c) với anh T và muốn lấy bớt một phần đất do anh K sử dụng cho anh T, nhưng anh K không đồng ý và âu 1: Gia đình chị C có một mảnh đất được UBND đòi chia thừa kế quyền sử dụng đất. Bà C gửi đơn phường T công nhận là đất hợp lệ có từ trước năm kiện lên Tòa án. 1993. Năm 2002, chính quyền địa phương thông Theo anh, chị, vụ việc trên sẽ được giải quyết như báo mảnh đất của gia đình chị trong diện giải tỏa thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành? đền bù không được xây dựng. Tuy nhiên, đến nay (2006) vẫn chưa thấy cơ quan, tổ chức đến giải tỏa trong khi nhà chị đã xuống cấp nghiêm trọng. tháng ĐỀ THI - LUẬT ĐẤT ĐAI Thời gian: 90phút 7-2006, gia đình chị C làm đơn đề nghị chính quyền (Được sử dụng tài liệu) phường T cho xây dựng lại, nhưng UBND phường từ chối. Vậy, cấp nào có thẫm quyền giâir quyết nếu I. Nhận định sau đúng hay sai? Giải thích? (4 trường hợp không giải tỏa, thu hồi đất nhà chị C? điểm). (4đ) 1. Toà hành chính có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai mà đương sự không có giấy chứng Câu 2:Hãy cho biết quan hệ pháp luật đất đai khi nhận Quyền sử dụng đất hoặc không có một trong nào thuộc quan hệ pháp luật hành chính, khi nào các giấy tờ quy định ở khoản 1, 2, 5 Điều 50 Luật thuộc quan hệ pháp luật dân sự, cho ví dụ minh đất đai. họa? (3đ) 2. Tổ chức cá nhân nước ngoài không được nhận quyền sử dụng đất tại Việt Nam. Câu 3: Tháng 8/2003 thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa của xã, hộ gia đình anh A được cấp 2,5 ha 3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất đất ruộng. Tháng 2 năm 2005, khi anh A làm đất để cấy nông nghiệp không được nhận tặng cho quyền sử lúa, thì chủ cũ đến đòi lại, gia đình anh A làm đơn dụng đất trồng cây hằng năm. đề nghị xã giải quyết, nhưng xã không trả lời. Hỏi anh A phải làm gì để giải quyết vụ việc trên? (3đ) 4. Người sử dụng đất đáp ứng đủ các điều kiện tại Khoản 1 Điều 106 Luật đất đai đều có quyền giao Đề thi hết môn Luật đất đai năm 2008 (lớp ks7a, dịch quyền sử dụng đất. ks7b) âu 1: Anh, chị có nhận xét gì về việc thực hiện Câu 2 (2 điểm): Tổ chức kinh tế trong nước sử dụng quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất hiện nay? đất của Nhà nước giao thì có những quyền giao dịch Trên thực tế việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ quyền sử dụng đất nào? Giải thích? người dân gặp những trở ngại gì? II. Bài tập (4 điểm) Công ty X là doanh nghiệp có Câu 2: Ông A và bà C kết hôn năm 1980, đến năm vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo pháp 1998, vợ chồng ông mua một căn nhà tại quận Đ, luật Việt Nam, có chức năng kinh doanh bất động thành phố H do ông A đứng tên. Năm 2005 , ông A sản. Công ty X muốn thực hiện đầu tư dự án xây muốn bán căn nhà và muốn đứng tên một mình dựng nhà ở để bán tại VN. trong việc ký hợp đồng bán nhà được không hay Hỏi: phải có chữ ký của cả hai vợ chồng ông A? 1. Các cách thức mà công ty X có thể xác lập quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nói trên? Giải thích rõ. Câu 3: Vợ chồng ông A và bà C có 4 con, hai người con đã định cư ở nước ngoài, hai người con ở trong 2. Hình thức sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính của nước cùng sử dụng chung với vợ chồng ông là công ty X? 3. Quyền sử dụng đất của người mua 18.000m2 đất nông nghiệp. Mảnh đất trên do ông A nhà thuộc dự án của công ty X nói trên có khác gì đứng tên làm chủ hộ, năm 1996 ông A mất, bà C so với quyền sử dụng đất của những người mua nhà làm thủ tục sang tên bà là chủ hộ. Năm 1997, bà thuộc sở hữu của các tổ chức trong nước không? sang tên cho con trai lớn là anh T với diện tích là 7.500m2 đất, con trai thứ 2 là anh K sử dụng chung LeNhatBao@Gmail.Com http://lenhatbao.tk Page 11
 12. ĐỀ THI MÔN: LUẬT ĐẤT ĐAI KHOA LUẬT d) Người nước ngoài thuê đất của nhà nước không – ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT Thời gian : 90 phút Được có quyền chuyển nhượng QSDĐ. sử dụng tài liệu Câu 1: Phân biệt thu hồi đất với trưng dụng đất (3 e) Mọi trường hợp Nhà nước giao đất nông nghiệp điểm) đều không phải nộp tiền SDĐ. Câu 2: Các nhận định sau đây đúng hay sai ? Giải Nguồn: http://hinhsu34a.4forum.biz/t1670-topic thích tại sao ? (3 điểm) a. Mọi chủ thể sử dụng đất đều được lựa chọn hình I. NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI? GIẢI THÍCH (6 thức sử dụng đất. điểm) 1) Mọi trường hợp thừa kế QSDĐ đều làm thay đổi b. Người VN định cư ở nước ngoài được nhận thừa chủ thể sử dụng đất. kế quyền sử dụng đất từ cá nhân trong nước. c. Tất cả các chủ thể sử dụng đất đều phải có nghĩa vụ nộp 2) TAND chỉ thụ lý giải quyết tranh chấp QSDĐ thuế sử dụng đất. khi người sử dụng đất có GCN QSDĐ. d. Mọi tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê đều không 3) Căn cứ xác lập QSDĐ của người sử dụng đất là được thực hiện giao dịch quyền sử dụng đất. cơ sở làm phát sinh quan hệ pháp luật đất đai. 4) Hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp được chuyển đổi Câu 3: Xác định nghĩa vụ tài chính của người sử QSDĐ dụng đất trong các trường hợp sau (4 điểm) a. Tổ chức nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở tiến 5) Chỉ có các chủ thể sử dụng đất được nhà nước hành bán nhà, cùng chuyển nhượng quyền sử dụng giao đất thì mới phải nộp thuế đất. đất. 6) Tổ chức kinh tế chuyển nhượng QSDĐ thuê b. Cá nhân trong nước sử dụng đất làm mặt bằng không phải nộp thuế từ việc chuyển quyền. xây cơ sở sản xuất kinh doanh. II. BÀI TẬP: (4 điểm) Ông K đang sử dụng 2 ha đất ĐỀ THI MÔN LUẬT ĐẤT ĐAI LẦN 1 – LỚP trồng lúa và 300 m 2 đất ở (đã được cấp GCN Q5D ---ooo--- QSDĐ tại huyện T tỉnh Đồng Nai). Tháng 11/2004, Câu 1: (2 điểm) So sánh thẩm quyền giao đất với ông K qua đời để lại di chúc thừa kế QSDĐ nói trên thẩm quyền cấp giấy chứng nhận QSDĐ. cho người con duy nhất là chị H hiện là giáo viên, sau đó chị H đã nộp hồ sơ thừa kế QSDĐ (GCN Câu 2: (3 điểm) Xác định nghĩa vụ tài chính của QSDĐ, di chúc và đơn đề nghị nhận thừa kế) đến các chủ thể sử dụng đất sau: văn phòng đăng ký QSDĐ huyện T, sau khi nhận a) Người VN định cư ở nước ngoài sử dụng đất để được hồ sơ của chị H, văn phòng đăng ký QSDĐ đầu tư xây dựng nhà ở để bán huyện T chỉ cho phép chị H nhận thừa kế đối với 300 m2 đất ở còn 2 ha đất nông nghiệp chị H không b) Cá nhân sử dụng đất xây dựng chợ để kinh doanh được quyền thừa kế vì lý do chị H không trực tiếp sạp chợ sản xuất nông nghiệp và đề nghị UBND huyện T thu hồi 2 ha đất nói trên theo khoản 7 điều 38 LĐĐ Câu 3: (5 điểm) Những nhận định sau đây đúng hay 2003. Anh chị có nhận xét gì về tình huống trên? sai? Tại sao? a) Thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân và tổ chức kinh tế là giống nhau? b) ĐỀ I: CÂU 1: Những nhận định sau đây đúng hay Mọi trường hợp sử dụng đất đều phải nộp tiền SDĐ sai, tại sao ? cho nhà nước. a. Người sử dụng đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều được chuyển quyền sử dụng đẩt ? c) Chỉ các Ngân hàng thương mại mới được nhận thế chấp QSDĐ. LeNhatBao@Gmail.Com http://lenhatbao.tk Page 12
 13. b. Tổ chức, cá nhân nước ngoài, thuê đất mà trả tiền d . Uỷ ban nhân dân có thẩm quyền giải quyết các thuê một lần thì được chuyển nhường quyền sử tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự dụng đất ? không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ? c. Cá nhân sử dụng đất ở đều phải nộp tiền sử dụng d . Cá nhân chỉ được nhận chuyển nhượng quyền sử đất cho nhà nước ? dụng đất tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú? d. Người sử dụng đất khi có thu nhập từ việc f . Việt kiều không được nhận chuyển nhượng sử chuyển quyền sử dụng đất đều phải nộp thuế dụng đất tại Việt Nam ? chuyền quyền sủ dụng đất ? CÂU 2: Ông A sử dụng ổn đinh 1000m 2 đất vào e. Người sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở mục đích sản xuất nông nghiệp tại xã Y, huyện X sản xuất kinh doanh đều phải thuê đất của nhà nước tỉnh T từ 1980 cho đến nay ( đất không có giấy tờ để sử dụng ? về QSDĐ). Tháng 01/2005, ông A đã đến UBND xã Y làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử f. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đất đai của cán bộ, dụng đất cho 10002 đất nói trên. Vì phần đất công chức đều bị xử lý kỷ luật ? 1000m2 này nằm trong khu vực xây dựng công trình công cộng đã được xét duyệt trong quy hoạch, CÂU 2 : Ông A sử dụng 100 m2 đất ở từ năm 1974 kế hoạch sử dụng đất chi tiết năm 2004, nên UBND ( đất có bằng khoán do cơ quan có thẩm quyền của xã Y đấ kiến nghị UBND huyện X thu hồi đất này . chế độ cũ cấp ). Năm 1994 , ông A đã làm hợp đồng Sau khi xem xét, chủ tịch UBND huyện X đã ủy chuyển nhương 100m2 đất này cho ông B (hợp quyền cho chủ tịch UBND xã Y thu hồi đất. Trên cơ đồng có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất ). sở ủy quyền này, chủ tịch UBND xã Y đã ra quyết Sau khi thực hiên hợp đồng, ông A đã giao bắng định thu hồi 1000m2 đất nói trên và không bồi khoán 100m2 đất này cho ông B giữ. Tháng thường cho ông A vì đất không có giấy tờ về 01/2005, ông B làm thủ tục xin cấp giấy chứng QSDĐ. nhận quyền sử dụng 100m2 nói trên nhưng bị Hỏi: UBND huyện nơi có đất từ chối, lý do người có tên a. Hãy cho biết quan điểm của các anh (chị) về các trong bằng khoán đất là ông A và hai bên chưa hoàn tình tiết nêu trong vụ việc trên và cho biết ông A có tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thể được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử quy định của pháp luật. Hỏi a. Việc từ chối cấp giấy dụng đất đối với 1000m2 đất nói trên không, tại chứng nhận này là đúng hay sai, tại sao? b. Nếu ông sao? B cho rắng việc từ chối cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất trong trường hợp trên là trái pháp luật, b. Ông A có thể làm gì để bảo vệ quyền, lợi ích hợp thì ông phải làm gì để bảo về quyền lợi hợp pháp pháp của mình nếu cho rằng hành vi của các cơ của mình? ------------------------------------------------- quan nhà nước trên là trái pháp luật, xâm phạm đến --------------------- ------------- quyền , lợi ích hợp phát của ông ? ĐỀ II: CÂU 1: Những nhận định sau đây đúng hay Nguồn: http://hinhsu34a.4forum.biz/t1670-topic sai, tại sao ? a . Trường hợp tổ chức kinh tế sử dụng đất bị phá sản thì nhà nước sẽ thu hồi đất ? CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN MÔN LUẬT ĐẤT ĐAI b . Tổ chức kinh tế kinh doanh nhà ở phải nộp thuế Câu 1: Trình bày quan niệm về Luật đất đai. chuyển quyền sử dụng đất ? Phân biệt ngành luật đất đai với Luật đất đai 2003 c . Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều phải Câu 2: Phân tích tại sao Luật đất đai lại sử dụng cả sử dụng đất dưới hình thức thuê ? phương pháp mệnh lệnh và phương pháp thỏa thuận làm phương pháp điều chỉnh. LeNhatBao@Gmail.Com http://lenhatbao.tk Page 13
 14. Câu 3: A và B ký với nhau một hợp đồng, theo đó A chuyển nhượng cho B tài sản là ngôi nhà số 4 phố Câu 11: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất là Thái Hà, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội gắn liền gì? với quyền sử dụng đất. Theo bạn, quan hệ mua bán Hiện nay, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nói trên được điều chỉnh bằng luật nào dưới đây? được thành lập ở cấp tỉnh hay cấp huyện? Một a) Bộ luật dân sự 2005? doanh nghiệp nhà nước muốn nhận thực hiện dịch b) Luật đất đai 2003? vụ đăng ký quyền sử dụng đất có được hay không? c) Luật thương mại 2005? Cho biết những công việc cơ bản của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Câu 4: ông A muốn thế chấp quyền sử dụng đất gắn Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất khác gì so liền với tài sản là ngôi nhà số 4 phố Nguyên Hồng, với tổ chức phát triển quỹ đất. quận Đống Đa, thành phố Hà Nội tại chi nhánh Huỳnh Thúc Kháng - ngân hàng thương mại cổ phần quân đội. Theo bạn, quan hệ nói trên được Câu 12: Tổ chức phát triển quỹ đất là gì? điều chỉnh bằng văn bản nào dưới đây? Cho biết những công việc cơ bản của tổ chức phát a) Bộ luật dân sự? triển quỹ đất. Một doanh nghiệp muốn đăng ký thực b) Luật đất đai? hiện những công việc trên có được hay không? c) Luật các tổ chức tín dụng? d) Luật Thương mại? Câu 13: Một doanh nghiệp muốn đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ trong quản lý và sử dụng đất đai Câu 5: Doanh nghiệp A cho doanh nghiệp B thuê lại có đươc hay không? Họ có thể đăng ký cung ứng một khu đất để làm kho chứa hàng điện tử. Quan hệ các dịch vụ nào? này được điều chỉnh bằng luật nào dưới đây? Việc thành lập doanh nghiệp cung ứng các dịch vụ a) Luật đất đai 2003? nói trên được tiến hành ở đâu? Sau khi thành lập, b) Luật Thương mại 2005? doanh nghiệp cần có điều kiện gì thì mới được bắt c) Bộ luật dân sự 2005? đầu tiến hành hoạt động cung ứng dịch vụ đã đăng d) Luật thương mại điện tử? ký. Câu 6: Cho biết đặc điểm cơ bản về nội dung của Câu 11: Giao đất là gì? pháp luật về đất đai trong các giai đoạn sau: Đối tượng nào có thể được nhà nước giao đất. Thẩm a) 1945-1954 quyền giao đất được quy định như thế nào? b) 1954-1975 Giao đất có những hình thức nào? c) 1975-1987 Trường hợp nào được giao đất không thu tiền? d) 1987-1993 e) 1993-2003 Câu 12: Cho thuê đất là gì? Đối tượng nào có thể được nhà nước cho thuê đất? Câu 8: Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở nước ta Thẩm quyền cho thuê đất được quy định như thế có nguồn gốc hình thành như thế nào? nào? Hãy cho biết những nội dung cơ bản của nguyên tắc Cho thuê đất có những hình thức nào? đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện Trường hợp nào được cho thuê đất trả tiền hàng chủ sở hữu và thống nhất quản lý. năm? trường hợp nào cho thuê đất trả tiền ngay một lần. Câu 9: Tại sao pháp luật đất đai của nhà nước ta lại quy định nguyên tắc ưu tiên bảo vệ người sử dụng Câu 13: Cho biết sự khác nhau cơ bản về giao đất đất nông nghiệp. và cho thuê đất: Nội dung của nguyên tắc này là gì? a) Đối tượng được giao đất và thuê đất? b) Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất? Câu 10: Tại sao phải quản lý nhà nước về đất đai? c) Căn cứ giao đất, cho thuê đất? Hiện nay, tổ chức bộ máy các cơ quan quản lý nhà d) Hình thức giao đất, cho thuê đất? nước về đất đai gồm có những cơ quan nào? Cho biết nội dung cơ bản của quản lý nhà nước về đất đai. LeNhatBao@Gmail.Com http://lenhatbao.tk Page 14
 15. Câu 14: Năm 2011, gia đình ông A ở huyện Yên a) Được giao đất không phải trả tiền sử dụng đất Hưng, tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu có đất để nuôi b) Được giao đất phải trả tiền sử dụng đất trồng thủy sản. Hộ gia đình ông A có thể được áp c) Được giao đất trả tiền hàng năm dụng hình thức nào dưới đây? d) Được thuê đất không phải trả tiền thuê đất. a) Được giao đất không phải trả tiền sử dụng đất e) Được thuê đất trả tiền thuê hàng năm b) Được giao đất phải trả tiền sử dụng đất f) Được thuê đất trả tiền thuê 1 lần cho cả thời gian c) Được giao đất trả tiền hàng năm thuê. d) Được thuê đất không phải trả tiền thuê đất. Trong các trường hợp trên, ai là người có thẩm e) Được thuê đất trả tiền thuê hàng năm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất? f) Được thuê đất trả tiền thuê 1 lần cho cả thời gian thuê. Câu 17 : công ty HP là một doanh nghiệp của Mỹ, Trong các trường hợp trên, ai là người có thẩm năm 2011 muốn đầu tư một dự án sản xuất lắp ráp quyền quyết định giao đất, cho thuê đất? máy tính tại huyện Tiên Du, tỉnh BN. Công ty muốn xin được Ủy ban nhân dân tỉnh BN giao đất để làm Câu 14: Năm 2011, Công ty TNHH Hoa Hồng có nhà xưởng. nhu cầu sử dụng đất ở huyện Đan Phượng, thành Tháng 5.2011 chủ tịch UBND huyện Tiên Du đã phố Hà Nội để làm mặt bằng sản xuất kinh doanh. quyết định giao 5 ha đất cho công ty HP theo ủy Công ty có thể được áp dụng hình thức nào dưới quyền của UBND tỉnh BN. đây: Hãy cho biết các quyết định trên có hợp pháp hay a) Được giao đất không phải trả tiền sử dụng đất không? Vì sao? b) Được giao đất phải trả tiền sử dụng đất c) Được giao đất trả tiền hàng năm d) Được thuê đất không phải trả tiền thuê đất. Câu 18: Trên cơ sở quy hoạch đã được cơ quan nhà e) Được thuê đất trả tiền thuê hàng năm nước có thẩm quyền phê duyệt và được ủy quyền f) Được thuê đất trả tiền thuê 1 lần cho cả thời gian của UBND tỉnh , Chủ tịch UBND huyện A ra quyết thuê. định giao đất cho một trường trung học nông nghiệp Trong các trường hợp trên, ai là người có thẩm với quy mô 2 ha để xây dựng khu thí nghiệm nông quyền quyết định giao đất, cho thuê đất? nghiệp và thu 30 triệu đồng tiền sử dụng đất. Vậy, quyết định nêu trên có đúng không? Câu 15: Ông Bình là một người Việt Nam định cư ở Nêu rõ căn cứ pháp lý cho câu trả lời của bạn. Thái Lan. Năm 2011 ông muốn đầu tư một dự án trồng ngô ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Ông Bình có thể được áp dụng hình thức nào dưới đây: Câu 19: Chuyển mục đích sử dụng đất là gì? a) Được giao đất không phải trả tiền sử dụng đất Trường hợp nào muốn chuyển mục đích sử dụng đất b) Được giao đất phải trả tiền sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền? c) Được giao đất trả tiền hàng năm Thẩm quyền và thủ tục cho phép chuyển mục đích d) Được thuê đất không phải trả tiền thuê đất. sử dụng đất được thực hiện như thế nào? e) Được thuê đất trả tiền thuê hàng năm Nghĩa vụ tài chính khi được chuyển mục đích sử f) Được thuê đất trả tiền thuê 1 lần cho cả thời gian dụng đất. thuê. Trong các trường hợp trên, ai là người có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất? Câu 20: Cho biết các trường hợp thu hồi đất? Trường hợp nào đất bị thu hồi được bồi thường. Câu 16: Công ty TNHH 1 thành viên CAB là doanh Nguyên tắc bồi thường trong trường hợp này được nghiệp do một doanh nghiệp Mỹ đầu tư 100% vốn thực hiện như thế nào? thành lập. Năm 2011, công ty TNHH 1 thành viên CAB có nhu cầu sử dụng đất ở địa bàn quận Từ Câu 21: Thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất? Đất Liêm, thành phố Hà Nội xây dựng nhà chung cư để sau khi thu hồi được quản lý như thế nào? bán và cho thuê. Cho biết, công ty TNHH 1 thành viên CAB có thể được áp dụng hình thức nào dưới Câu 22: Nhận định sau đúng hay sai, vì sao? đây: LeNhatBao@Gmail.Com http://lenhatbao.tk Page 15
 16. a) Mọi trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất đường Hoàng Hoa Thám. Ngôi nhà của bà Hoa nằm đều phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm trong phạm vi quy hoạch làm con đường này. Tuy quyền. nhiên, từ khi có quy hoạch đến nay, dự án chưa b) Khi cần đất sử dụng cho mục đích phát triển kinh được triển khai. Đầu năm 2009, bà Hoa muốn đăng tế thì Nhà nước đều áp dụng biện pháp thu hồi đất ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với ý của người đang sử dụng để chuyển giao cho nhà đầu định sau đó thế chấp tại ngân hàng để vay một tư. khoản tiền cho con đi du học. c) UBND cấp Huyện không có thẩm quyền thu hồi Theo bạn, trường hợp của bà Hoa có được cấp giấy đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? dụng đất thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam. Câu 27: Đất có giấy tờ hợp pháp đối với đất đai là Câu 23: Tại sao người sử dụng đất lại phải thực gì? hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất để được các cơ Đất có giấy tờ hợp lệ đối với đất đai là gì? quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Câu 28: Bà Oanh là một người Trung Quốc lấy Việc đăng ký quyền sử dụng đất được tiến hành tại chồng Việt Nam và sống ở Móng Cái. Năm 2008, đâu? Thủ tục thực hiện như thế nào? chồng bà Oanh chết, để lại thừa kế cho vợ một thửa đất ở Móng Cái. Theo bạn, bà Oanh có được cấp Câu 24: Trường hợp nào người sử dụng đất được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? này hay không? Trường hợp nào người sử dụng đất phải nộp tiền sử Nêu rõ căn cứ pháp lý cho câu trả lời của bạn. dụng đất mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Câu 29: A nhận chuyển nhượng lại một thửa đất của Trường hợp nào người sử dụng đất được cấp giấy B vào năm 1990. Hai bên có làm hợp đồng chuyển chứng nhận quyền sử dụng đất mà không phải nộp nhượng, nhưng không có xác nhận của Ủy ban nhân tiền sử dụng đất? dân phường. Tháng 3/2009, A có nhu cầu đăng ký quyền sử dụng đất. Theo bạn, A có được cấp giấy Câu 25: Năm 1992 ông A, nhận chuyển nhượng chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? 120m2 đất có giấy tờ chuyển nhượng của chủ cũ và Có gì khác, nếu bản hợp đồng giữa A và B đã bị xác nhận của Ủy ban nhân dân phường. Hiện nay thất lạc, hiện A không có giấy tờ gì chứng minh giấy tờ đó đã bị thất lạc, A đã làm lại giấy với chủ quyền sử dụng của mình đối với mảnh đất. cũ và xin xác nhận lại của chính quyền hiện nay. Nêu rõ căn cứ pháp lý cho câu trả lời của bạn. Tháng 7/2009 A muốn vay một khoản tiền tại ngân hàng nên muốn làm giấy chứng nhận quyền sử dụng Câu 30: A nhận chuyển nhượng lại một thửa đất của đất. Vậy A có thể làm giấy chứng nhận quyền sử B vào năm 1996. Thửa đất này có Giấy chứng nhận dụng đất được không và thủ tục như thế nào? Để quyền sử dụng đất ghi tên của B. Hai bên có làm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông A hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có xác phải nộp những khoản tiền gì? nhận của Ủy ban nhân dân phường sở tại. Năm Nêu rõ căn cứ pháp lý cho câu trả lời của bạn. 2009, A muốn làm thủ tục đăng ký cấp giấy chứng + Ông A đc cấp giấy chứng nhận Quyền SD đất. Khoản 3 Đ49, Khoản 4 Đ50 nhận quyền sử dụng đất. Theo bạn, A có được cấp + Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền SD đất: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? Để Đ123 LĐĐ, Đ136n NDD181/2004. + Những khoản tiền mà ông A phải nộp: được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, A 1. Lệ Phí trước bạ (nếu không có quan hệ huyết thống) DD4 NĐ 45/2011: phải nộp các khoản tiền gì? 0,5% x 120m2x giá NN Nêu rõ căn cứ pháp lý cho câu trả lời của bạn. 2. Phí cấp GCN 100k DD2 TT106/2010 3. Thuế TNCN Câu 31: A là một người Việt Nam định cư ở nước Câu 26: Năm 1994, Bà Hoa mua lại ngôi nhà 3 ngoài. Năm 2008, A được thừa kế một thửa đất tại tầng, diện tích mặt sàn 80m2 tại phố Đội Cấn, quận phố Thái Hà, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ba Đình, thành phố Hà Nội. Do nhiều lý do khác Theo bạn, A có được cấp giấy chứng nhận quyền sử nhau, nên bà Hoa chưa có điều kiện làm giấy chứng dụng đất hay không? nhận quyền sử dụng đất. Tháng 3/2005, thành phố A có quyền gì đối với tài sản thừa kế nói trên? có quy hoạch làm con đường Liễu Giai kéo dài lên Nêu rõ căn cứ pháp lý cho câu trả lời của bạn. LeNhatBao@Gmail.Com http://lenhatbao.tk Page 16
 17. Có được. Nếu A về đầu tư, hoặc ở lâu dài từ 3 tháng Câu 37: anh A nhận chuyển nhượng một thửa đất tại trở lên. đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đ126 Luật Nhà ở và Đ121 LĐĐ Ông A có được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất. Đống Đa, thành phố Hà Nội vào tháng 1/2001. Năm 2002, A chuyển sang sống định cư tại Pháp, lấy vợ Câu 32: A và B ký hợp đồng chuyển nhượng quyền người Pháp và nhập quốc tịch Pháp năm 2008. Năm sử dụng đất. Theo bạn, giá chuyển nhượng có áp 2009, sau khi li dị với vợ người Pháp, A quay trở về dụng theo bảng giá do Nhà nước quy định hàng Việt Nam, A muốn đăng ký cấp giấy chứng nhận năm hay không? quyền sử dụng đất đối với thửa đất nói trên. Theo Nêu rõ căn cứ pháp lý cho câu trả lời của bạn. bạn, nguyện vọng của A có được đáp ứng không? Nêu rõ căn cứ pháp lý cho câu trả lời của bạn. Câu 33: Gia đình ông A có nhận chuyển nhượng của gia đình ông B một thửa đất nông nghiệp năm Câu 38: Gia đình A đã khai hoang được một mảnh 1994. Từ khi nhận chuyển nhượng, gia đình ông A đất 3000m2 để vừa làm vườn và để ở tại thị xã Hà đã sử dụng để trồng trọt phát triển kinh tế vườn. Giang năm 1991. Tháng 2/2009 nhà nước ra quyết Đầu năm 2009, khu đất của ông được quy hoạch định thu hồi mảnh đất trên để phục vụ cho nhu cầu thành đất ở đô thị. Theo bạn, ông A có thể được cấp phát triển kinh tế. Theo bạn, gia đình A có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với thửa hưởng bồi thường và tái định cư khi Nhà nước thu đất nói trên hay không? hồi đối với mảnh đất nói trên hay không? Nếu được, ông A phải làm thủ tục gì và phải nộp Nêu rõ căn cứ pháp lý cho câu trả lời của bạn. những khoản tiền nào? Nêu rõ căn cứ pháp lý cho câu trả lời của bạn. Câu 39: Vợ chồng A đều là cán bộ, công chức nhà nước nên được cơ quan phân cho một gian nhà cấp Câu 34: Gia đình A đang sử dụng một thửa đất do 4 từ năm 1977 tại thành phố Hà Nội. Đến năm bố ông để lại, đất được bố ông A mua từ những năm 1987, cơ quan thanh lý, hóa giá gia đình A đã nộp 1960, nhưng hiện nay không có giấy tờ gì đối với tiền thanh lý và nộp lệ phí trước bạ. Nay gia đình A đất. Hàng năm ông A vẫn làm nghĩa vụ đóng tiền được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, thuế đất cho nhà nước. quyền sử dụng đất ở, hỏi gia đình A có phải nộp Theo bạn, ông A có thể đăng ký để được cấp giấy tiền sử dụng đất không? chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? Cho biết Nêu rõ căn cứ pháp lý cho câu trả lời của bạn. nghĩa vụ tài chính mà ông A phải thực hiện (nếu có). Câu 40: Trên cơ sở quy hoạch đã được cơ quan nhà Nêu rõ căn cứ pháp lý cho câu trả lời của bạn. nước có thẩm quyền phê duyệt và được ủy quyền của UBND tỉnh , Chủ tịch UBND huyện A ra quyết Câu 35: Tháng 4/2009, A chuyển nhượng lại cho B định giao đất cho một trường trung học nông nghiệp quyền sử dụng một thửa đất tại phường Láng Hạ, với quy mô 2 ha để xây dựng khu thí nghiệm nông quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Theo bạn, A phải nghiệp và thu 30 triệu đồng tiền sử dụng đất. Vậy, thực hiện nghĩa vụ tài chính gì? quyết định nêu trên có đúng không? B có được cấp giấy chứng nhận hay không? Để Nêu rõ căn cứ pháp lý cho câu trả lời của bạn. được cấp giấy chứng nhận thì B phải nộp các khoản tiền nào? Câu 41: Năm 2002 , bà A được nhà nước cho thuê 1 Nêu rõ căn cứ pháp lý cho câu trả lời của bạn. ha đất để đầu tư xây dựng 1 xưởng dệt . Thời gian thuê là 25 năm và trả tiền thuê đất 1 lần. Bà A đã trả Câu 36: Gia đình ông A đang sử dụng một thửa đất đủ tiền và nhận thuê đất. Đầu tư kinh doanh được 1 có nguồn gốc là đất của hợp tác xã nông nghiệp. năm bà A nhận thấy việc đầu tư vào xưởng dệt sẽ Thửa đất này, gia đình ông A đã sử dụng từ năm không mang lại hiệu quả kinh tế nên bà A cho B 1991. Hiện nay, ông A muốn đăng ký cấp giấy thuê lại với giá cao hơn giá thuê từ nhà nước. Vậy chứng nhận quyền sử dụng đất? việc thuê lại đất có hợp pháp không? Theo bạn, ông A có được cấp giấy chứng nhận Nêu rõ căn cứ pháp lý cho câu trả lời của bạn. quyền sử dụng đất hay không? Nêu rõ căn cứ pháp lý cho câu trả lời của bạn. Câu 42: Vì thiếu đất để sản xuất nông nghiệp, tôi muốn nhận chuyển nhượng 720m2 trồng lúa của gia đình anh A. Nguồn gốc đất của gia đình anh A là do LeNhatBao@Gmail.Com http://lenhatbao.tk Page 17
 18. UBND cấp huyện giao không thu tiền sử dụng đất Câu 45 : Cho biết sự khác nhau cơ bản về giao đất trong chương trình xóa đói, giảm nghèo năm 2001 và cho thuê đất: đối với những người ko có đất để sản xuất. Hộ gia a) Đối tượng được giao đất và thuê đất? đình anh A đã được cấp GCN QSD đất. Tháng b) Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất? 2/2007 anh A và tôi ra UBND xã để xác nhận hợp c) Căn cứ giao đất, cho thuê đất? đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông d) Hình thức giao đất, cho thuê đất? nghiệp nêu trên thì UBND xã từ chối xác nhận. e) Nghĩa vụ tài chính khi được giao đất, cho thuê Việc từ chối của UBND xã có đúng ko? Quy định đất? của PL về vấn đề này? g) Nghĩa vụ tài chính khi sử dụng đất được giao, đất được thuê? Câu 43: Hộ gia đình ông B đang có quyền sử dung h) Thời hạn sử dụng đất được giao và đất được 1,5 ha đất trông lúa và đã được cấp giấy chứng nhận thuê? quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dùng còn lại là 13 i) Các trường hợp đất được giao, đất được thuê bị năm. Do các con trưởng thành và không sản xuất thu hồi? nông nghiệp nên chủ hộ gia đình là ông B ký hợp k) Người được giao đất và thuê đất có quyền gì? đồng cho hộ gia đình ông C thuê diện tích đất nông l) Thủ tục để được giao đất, cho thuê đất? nghiệp trên với thời hạn 13 năm để lấy tiền trang m) đất được giao hay đất thuê sẽ được cấp giấy trải tuổi già. Hỏi, hợp đồng cho thuê đất này có hợp chứng nhận quyền sử dụng đất? pháp không? Câu 44: Năm 1987, ông Khánh được sư đoàn 370 Câu 46: Ông Tú có nhu cầu sử dụng đất ở huyện cấp cho 150m2 đất tại đường Cửu Long, sân bay Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh để nuôi trồng thuỷ Tân Sơn Nhất, nhưng trên thực tế ông Khánh đã sử sản. Hãy cho biết: dụng 232,25m2. Tháng 11/1991, vợ chồng ông a) Đất nuôi trồng thuỷ sản được xếp vào loại đất nào? Khánh chuyển nhượng cho vợ chồng ông Sơn một Ông Tú có thể được Nhà nước cho phép sử dụng đất phần đất phía trước nhà là 82m2. Việc sang nhượng để nuôi trồng thuỷ sản dưới hình thức nào? Trong này không xin phép chính quyền và lúc đó ông thời hạn nào? Khánh chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử b) Để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dụng đất. ông Tú phải thực hiện thủ tục như thế nào? Năm 1992, vợ chồng ông Sơn xây căn nhà cấp 4 c) Theo pháp luật hiện hành, trong quá trình sử dụng trên diện tích đất đã mua để ở. Năm 1994, ông đất ông Tú có những quyền và nghĩa vụ cơ bản như Khánh được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu thế nào? ngôi nhà số 39, đường Cửu Long, phường 2 quận Trả lời : Tân Bình với toàn bộ diện tích đất là 232,25m2 Khoản 1 Đ 13 LĐĐ thuộc đất nông nghiệp THời hạn sử dụng: là đất sử dụng có thời han: + giao cho hộ gia đình cá nhân (trong đó có cả phần diện tích đất là 82m2 đã bán sử dụng 20 năm cho ông Sơn). Năm 1997, vợ chồng ông Khánh đem + Cho thuê không quá 20 năm thế chấp toàn bộ giấy tờ nhà và đất tại 39 đường Cửu Long cho ngân hàng Đông Á để bảo lãnh cho Câu 47: Công ty TNHH Hoa Hồng được Uỷ ban công ty TNHH Thuận An vay 700 triệu. Do hết thời nhân dân tỉnh A giao 2 héc ta đất dưới hình thức hạn không trả được nợ nên diện tích nhà đất trên đã giao đất có thu tiền. Thời hạn sử dụng đất là 30 bị phát mại theo quyết định số 114 ngày 23/8/1997 năm, tính từ năm 2006. Đầu năm 2011, Công ty của TAND TP HCM. TNHH Hoa Hồng có ý định góp vốn vào công ty cổ Ngày 12/3/1998, khi ông Sơn yêu cầu ông Khánh phần Hoa Mai. Hãy cho biết: làm thủ tục sang tên phần diện tích đất 82m2 đã a) Công ty TNHH Hoa Hồng có thể góp vốn bằng mua thì mới biết toàn bộ diện tích 232,25m2 đó đã quyền sử dụng 2 héc ta đất nói trên hay không? Với bị phát mại. Vợ chồng ông Sơn khởi kiện yêu cầu những điều kiện như thế nào? vợ chồng ông Khánh phải hoàn tất thủ tục chuyển b) Khi góp vốn bằng quyền sử dụng đất nói trên, việc quyền sử dụng 82m2 đất cho gia đình ông. định giá có thể căn cứ theo khung giá đất do Uỷ ban Vậy phương hướng giải quyết tranh chấp này thế nhân dân tỉnh A công bố ngày 01 tháng 01 năm nào? 2011 hay không? Vì sao? LeNhatBao@Gmail.Com http://lenhatbao.tk Page 18
 19. c) Nêu những quy định của pháp luật hiện hành về thủ d) Có gì khác nếu công ty TNHH Hoa Hồng được Uỷ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà ban nhân dân tỉnh A giao đất theo hình thức không công ty TNHH Hoa Hồng phải thực hiện thu tiền? d) Có gì khác nếu công ty TNHH Hoa Hồng được Uỷ ban nhân dân tỉnh A giao đất theo hình thức giao Câu 51: Năm 2003, ông A được cấp giấy chứng đất không thu tiền? nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Đầu Câu 48: Bà Hạnh được thừa kế một thửa đất và đã năm 2009, ông tặng thửa đất nói trên cho vợ chồng được Uỷ ban nhân dân huyện A cấp giấy chứng con gái út. Ông đã ra phòng công chứng làm hợp nhận quyền sử dụng đất năm 2006. Đầu năm 2011, đồng tặng cho tài sản. bà Hạnh muốn thế chấp để vay tiền của Ngân hàng Theo bạn, vợ chồng người con của ông A có được thương mại cổ phần quân đội (MB) bằng quyền sử cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? dụng đất nói trên. Hãy cho biết: Ông A có phải nộp khoản tiền gì khi chuyển quyền a) Bà Hạnh có thể làm như vậy hay không? Vì sao? sử dụng đất hay không? b) Theo quy định của pháp luật hiện hành, thủ tục Vợ chồng người con có phải nộp tiền sử dụng đất đăng ký thế chấp và xử lý tài sản thế chấp bằng hay không? quyền sử dụng đất của bà Hạnh được thực hiện như Nêu rõ căn cứ pháp lý cho lập luận của bạn. thế nào? c) Có gì khác nếu đất của bà Hạnh được Uỷ ban nhân Câu 52: A góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất dân huyện A cho thuê? vào công ty TNHH Hoa Hồng. Theo quy định của luật doanh nghiệp 2005, A phải làm thủ tục chuyển Câu 49: Ông Vân là một người Việt Nam định cư ở quyền sử dụng đất sang cho công ty. CHLB Đức. Đầu năm 2011, ông Vân có nhu cầu sử Theo bạn, trường hợp này A có phải nộp khoản tiền dụng đất trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà gì khi chuyển quyền sử dụng đất hay không? Nội đầu tư xây dựng nhà chung cư để bán và cho Công ty TNHH Hoa Hồng có phải nộp tiền sử dụng thuê. Hãy cho biết: đất hay không? a) Đất xây dựng nhà chung cư để bán và cho thuê Nêu rõ căn cứ pháp lý cho lập luận của bạn. được xếp vào loại đất nào? Ông Vân có thể được Nhà nước cho phép sử dụng đất dưới hình thức nào? Câu 53: Cho biết giá đất được xác định theo những Trong thời hạn nào? phương thức nào? b) Để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty TNHH Hoa Mai muốn góp vốn để thành ông Vân phải thực hiện thủ tục như thế nào? lập doanh nghiệp mới bằng giá trị quyền sử dụng c) Quyền và nghĩa vụ cơ bản của ông Vân trong quá đất. Theo bạn, giá đất này có tính theo khung giá do trình sử dụng đất. nhà nước công bố hàng năm hay không? Nêu rõ căn cứ pháp lý cho lập luận của bạn. Câu 50: Công ty TNHH Hoa Hồng được Uỷ ban nhân dân tỉnh A giao 2 héc ta đất dưới hình thức có Câu 54: Theo mục đích sử dụng, đất đai được chia thu tiền. Thời hạn sử dụng đất là 30 năm, tính từ thành những loại nào? năm 2006. Đầu năm 2008, Công ty TNHH Hoa Hồng có ý định góp vốn vào công ty cổ phần Hoa Câu 55: Đất nào được sử dụng ổn định lâu dài? Mai. Hãy cho biết: a) Công ty TNHH Hoa Hồng có thể góp vốn bằng Câu 56: Quy định về thời hạn sử dụng đất khi giao quyền sử dụng 2 héc ta đất nói trên hay không? Với đất và cho thuê các loại đất như thế nào? điều kiện như thế nào? b) Khi góp vốn bằng quyền sử dụng đất nói trên, việc Câu 57: Nội dung cơ bản của chế độ sử dụng đất định giá có thể căn cứ theo khung giá đất do Uỷ ban nông nghiệp? nhân dân tỉnh A công bố ngày 01 tháng 01 năm 2008 hay không? Vì sao? Câu 58: Nội dung cơ bản của chế độ sử dụng đất c) Thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng phi nông nghiệp đất của công ty TNHH Hoa Hồng được thực hiện như thế nào? Câu 59: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng đất? LeNhatBao@Gmail.Com http://lenhatbao.tk Page 19
 20. Câu 60: Các thủ tục hành chính trong quản lý và sử phép chuyển mục đích sử dụng đất? Hộ gia đình dụng đất đai ông A có nghĩa vụ tài chính gì? b. Nếu hộ gia đình ông A chuyển nhượng 3 ha đất Câu 61: Tranh chấp đất đai được quan niệm như thế nói trên thì phải đáp ứng những điều kiện gì? nào?Các phương thức giải quyết tranh chấp đất đai? c. Nếu 3 ha đất nói trên bị thu hồi theo khoản 1 Điều 38 LĐĐ 2003 thì cơ quan nào có thẩm quyền Câu 62: Khiếu nại, tố cáo về đất đai là gì? Thủ tục thu hồi đất của hộ gia đình ông A? Hộ gia đình ông giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai? A có được bồi thường thiệt hại không? Câu 68: Năm 1990, ông A cho B và C thuê đất diện Câu 63 : Năm 1993, gia đình A đã được giao 1ha tích 2500m2 để sử dụng. Đến năm 1995 ông B mua đất nông nghiệp để sản xuất. Năm 1996, gia đình A hẳn mảnh đất đó và sau đó được cấp giấy chứng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. nhận quyền sử dụng đất. Năm 2000, ông B cho ông Hàng năm, gia đình A vẫn hoàn thành nghĩa vụ tài D thuê. Năm 2001 ông D chết, con của ông D tiếp chính đối với Nhà nước. Tháng 3/2011, hội nghị tục sử dụng mảnh đất thuê đó. Năm 2003, vì có xích toàn thể của thôn đã họp và ra quyết định thu hồi mích với con của ông D nên B đòi lại đất, ko cho thửa đất của gia đình tôi để chia cho các thành viên thuê nữa nhưng con của ông D ko chịu. B đâm đơn khác trong thôn. kiện ra Tòa. Tóa án nhân dân Huyện X đã bác đơn Cho biết, việc thu hồi đất nói trên có hợp pháp kiện của B và ko cho đòi lại đất với lí do đất đã đc không? sử dụng ổn định. Quan điểm của anh chị về phán quyết của Tòa? Câu 64: Năm 1994 gia đình A có nhận chuyển nhượng một thửa đất nông nghiệp của một hộ nông Câu 69: Ông A và bà C kết hôn năm 1980, đến năm dân. Hai bên chỉ có giấy viết tay về việc chuyển 1998, vợ chồng ông mua một căn nhà tại quận Đ, nhượng. Hiện nay, theo quy hoạch mới, thửa đất nói thành phố H do ông A đứng tên. Năm 2005 , ông A trên nằm trong khu đất đô thị. Cho biết, gia đình A muốn bán căn nhà và muốn đứng tên một mình có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong việc ký hợp đồng bán nhà được không hay hay không? phải có chữ ký của cả hai vợ chồng ông A? Câu 65: Gia định A hiện đang sống trên một thửa Câu 70: Vợ chồng ông A và bà C có 4 con, hai đất tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Được biết người con đã định cư ở nước ngoài, hai người con ở thửa đất này do bố mẹ của A để lại từ trước năm trong nước cùng sử dụng chung với vợ chồng ông là 1975, không có giấy tờ gì. Cho biết, gia đình A có 18.000m2 đất nông nghiệp. Mảnh đất trên do ông A được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay đứng tên làm chủ hộ, năm 1996 ông A mất, bà C không? Để được cấp giấy chứng nhận, gia đình A làm thủ tục sang tên bà là chủ hộ. Năm 1997, bà phải nộp các khoản tiền gì? sang tên cho con trai lớn là anh T với diện tích là 7.500m2 đất, con trai thứ 2 là anh K sử dụng chung Câu 66 : Gia đình A đang sử dụng một thửa đất có với bà là 10.500m2. Năm 2002 bà C chuyển về ở nguồn gốc do hợp tác xã nông nghiệp cấp vào năm với anh T và muốn lấy bớt một phần đất do anh K 1988, hiện nay gia đình có nhu cầu làm giấy chứng sử dụng cho anh T, nhưng anh K không đồng ý và nhận quyền sử dụng đất. Cán bộ địa chính trả lời đòi chia thừa kế quyền sử dụng đất. Bà C gửi đơn rằng trường hợp nói trên không được cấp giấy kiện lên Tòa án. Theo anh, chị, vụ việc trên sẽ được chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo bạn có đúng giải quyết như thế nào theo quy định của pháp luật không? Vì sao? hiện hành? Câu 67 : Năm 1995, hộ gia đình ông A được giao 3 Câu 71: Năm 2002, bà C chuyển vào Tây Nguyên ha đất nông nghiệp trồng cây lâu năm tại quận Y, sinh sống có cho anh D một gian nhà cấp 4 gồm 3 thành phố N, năm 1999 hộ gia đình ông A được cấp gian nhà trên một thửa đất rộng 600m2. Vậy anh D GCNQSDĐ. muốn chuyển tên anh sang tên con trai có được a. Nếu hộ gia đình ông A xin chuyển 3 đất nói trên không? Thủ tục thực hiện như thế nào? Anh D phải vào mục đích sản xuất kinh doanh thì phải đáp ứng nộp thuế sử dụng đất không? những căn cứ nào? Cơ quan nào có thẩm quyền cho LeNhatBao@Gmail.Com http://lenhatbao.tk Page 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2