intTypePromotion=1

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi hóa Halogen

Chia sẻ: Gia Hân | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
144
lượt xem
5
download

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi hóa Halogen

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi hóa Halogen" dưới đây để có thêm tài liệu học tập và ôn thi môn Hóa học, nội dung tài liệu cung cấp cho các bạn những câu hỏi bài tập trắc nghiệm giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng bài tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi hóa Halogen

 1.   Câu 1.  Lớp ngoài cùng của các nguyên tố Halogen có đặc điểm gì chung quy định nên tính chất hóa học tương tự nhau của các đơn chất Halogen? A. Có 6 e. B. Là lớp thứ 7. C. Là lớp thứ 5. D. Có 7 e. Câu 2.  Trong các tính chất sau, tính chất nào không phải là chung cho các Halogen? A. Nguyên tử chỉ có khả năng kết hợp với 1 electron. B. Có số oxi hóa là -1 trong mọi hợp chất. C. Tạo ra với Hidro hợp chất khí có liên kết cộng hóa trị phân cực. D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron. Câu 3.  Câu phát biểu nào sau đây là sai?       A. Halogen là những chất oxi hóa mạnh.       B. Khả năng oxi hóa của Halogen giảm dần từ Flo đến Iot.       C. Trong các hợp chất, các Halogen đều có thể có số oxi hóa: -1; +1; +3; +5; +7.       D. Các Halogen có nhiều điểm giống nhau về tính chất hóa học. Câu 4.  Chỉ ra câu sai trong các câu phát biểu sau: A. Flo là phi kim hoạt động hóa học mạnh nhất. B. Flo là chất oxi hóa mạnh nhất C. Flo là nguyên tố có độ âm điện lớn nhất. D Flo là nguyên tố bền nhất Câu 5.  Trường hợp nào sau đây không thể xảy ra phản ứng hóa học?
 2. A. Thổi khí F2 vào hơi nước nóng. B. Sục khí Cl2 vào dung dịch KBr. C. Cho Br2 vào dung dịch NaI. D. Cho I2 vào dung dịch KBr. Câu 6.  Để phân biệt 4 dung dịch không màu NaF, KCl, NaBr, KI đựng trong 4 bình không nhãn riêng biệt ta có thể sử dụng thuốc thử nào sau đây? A. Quỳ tím B. d2 AgNO3 C. d2 BaCl2 D. d2 KOH Câu 7.  Trong phòng thí nghiệm, khí Clo được điều chế theo phản ứng: HClđặc + KMnO4 ® MnCl2 + KCl + Cl2 + H2O                Hệ số cân bằng của HCl là:                   A. 4 B. 10 C. 16 D. 8 Câu 8.  Trong phòng thí nghiệm, khí Clo được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào dưới đây? A. MnO2 B. HNO3 C. KMnO4 D. HCl Câu 9.  Ở các nhà máy cung cấp nước sạch thường sát trùng nước máy bằng khí Clo. Tính diệt khuẩn của Clo trong nước là do nguyên nhân nào sau đây? A. Clo có tính oxi hóa mạnh nên có tính diệt khuẩn. B. Clo rất độc nên có tính diệt khuẩn. C. Clo tác dụng với nước tạo ra axit hipoclorơ HClO là chất oxi hóa mạnh nên có tính diệt khuẩn. D. Clo có tính khử mạnh nên có tính diệt khuẩn.
 3. Câu 10. Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế khí Hidro Clorua trong phòng thí nghiệm?                   A. NaCl(rắn) + H2SO4(đặc) ® HCl + NaHSO4 B. Cl2 + H2O ® HCl + HClO                   C. Cl2 + SO2 + H2O ® HCl + H2SO4 D. H2 + Cl2 ®2HCl Câu 11. Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính oxi hóa? A. MnO2 + 4HCl ® MnCl2 + Cl2 + 2H2O B. Al2O3 + 6HCl ® 2AlCl3 + 3H2O C. Fe + 2HCl ® FeCl2 + H2O D. NaOH + HCl ®NaCl + H2O Câu 12. t0 Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính khử? A. HCl + NaOH ® NaCl + H2O B. 4HCl + MnO2 ® MnCl2+ Cl2 + H2O C. 2HCl + CaCO3 ® CaCl2 + CO2 + H2O D. 2Al + 6HCl ®2AlCl3 + 3H2 Câu 13.  Để điều chế khí HidroClorua trong phòng thí nghiệm, người ta chọn cách nào trong các cách sau?  A. Cho dung dịch BaCl2 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.  B. Cho KCl tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng. C. Cho NaCl khan tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng hoặc cho Cl2tác dụng với H2.
 4.  D. Cho KCl tác dụng với dung dịch KMnO 4 loãng có mặt dung dịch H2SO4. Câu 14.  Để chứa dung dịch axit HF trong phòng thí nghiệm, người ta sử dụng chai lọ hoặc bình làm bằng: A. Thủy tinh có màu xanh. B. Thủy tinh có màu nâu. C. Thủy tinh không màu. D. Nhựa (chất dẻo). Câu 15.  Có 3 ống nghiệm chứa 3 dung dịch riêng biệt không màu là: HCl, NaCl và NaNO3. Dùng thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên? A. Quỳ tím và d2 AgNO3. B. Quỳ tím và d2 NaOH. C. d2 AgNO3. D. d2 BaCl2. Câu 16.  Trong phản ứng: Cl2 + H2O HCl + HClO, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Clo chỉ đóng vai trò là chất khử. B. Clo vừa đóng vai trò chất oxi hóa, vừa đóng vai trò chất khử. C. Clo chỉ đóng vai trò chất oxi hóa. D. Nước đóng vai trò chất khử, Clo đóng vai trò chất oxi hóa. Câu 17.  Phản ứng của khí Clo với khí Hidro xảy ra ở điều kiện nào sau đây? A. Trong bóng tối. B. Có chiếu sáng. C. Trong bóng tối, nhiệt độ thường. D. Nhiệt độ thấp dưới 00C. Câu 18.  Nước Giaven là hỗn hợp gồm các chất nào sau đây?
 5. A. NaCl, NaClO3, H2O. B. HCl, HClO, Cl2, H2O. C. NaCl, NaClO4, H2O. D. NaCl, NaClO, H2O. Câu 19.  Tính chất sát trùng và tính tẩy màu của nước Giaven là do nguyên nhân nào sau đây? A. Do chất NaCl có trong nước Giaven có tính tẩy màu và sát trùng. B. Do trong chất NaClO, nguyên tử Cl có số oxi hóa +1, thể hiện tính oxi hóa mạnh. C. Do chất NaClO phân hủy ra Cl2 là chất oxi hóa mạnh. D. Do chất NaClO phân hủy ra oxi nguyên tử có tính oxi hóa mạnh. Câu 20.  Chất chỉ có tính oxi hóa là: A. F2. B. Cl2. C. Br2. D.Cả 3 chất A, B, C. Câu 21.  Cấu hình electron nào sau đây là cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố Oxi (Z=8)? A. 1s22s22p6 B. 1s22s22p63s23p4 C. 1s22s22p5 D. 1s22s22p4 Câu 22.  Nhiệt phân hoàn toàn cùng 1 lượng chất (cùng số mol) hai chất KMnO4 và KClO3 thì thể tích khí Oxi (đo ở đktc) thu được trong 2 trường hợp sẽ: A. Bằng nhau. B. Nhiệt phân KMnO4 sẽ thu được nhiều O2 hơn. C. Nhiệt phân KClO3 sẽ thu được nhiều O2 hơn. D. Không xác định được.
 6. Câu 23.  Có 3 lọ mất nhãn chứa 3 dung dịch riêng biệt không màu là: BaCl2, NaHCO3 và NaCl. Có thể dùng dung dịch nào trong các dung dịch sau để phân biệt được 3 dung dịch trên? A. H2SO4. B. AgNO3. C. CaCl2. D. Ba(OH)2. NHÓM HALOGEN Posted on 07/06/2010 by BÀI TẬP HÓA HỌC Câu 1: Cho 4 đơn chất F2; Cl2; Br2; I2. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là             A. F2. B. Cl2. C. Br2. D. I2. Câu 2: Câu nào sau đây Không đúng A. Các halogen là những phi kim mạnh nhất trong mỗi chu kỳ. B. Các halogen đều có số oxi hóa là -1; 0; +1; +3; +5; +7. C. Các halogen đều có 7 electron lớp ngoài cùng thuộc phân lớp s và p. D. Tính oxi hoá của các halogen giảm dần từ flo đến iod. Câu 3: Các hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố halogen thì halogen có tính oxi hoá mạnh hơn sẽ có số oxi hoá A. dương. B. âm. C. không. D. không xác định được. Câu 4: Trong tự nhiên, các halogen A. chỉ tồn tại ở dạng đơn chất. B. chỉ tồn tại ở dạng muối halogenua. C. chỉ tồn tại ở dạng hợp chất. D. tồn tại ở cả dạng đơn chất và hợp chất. Câu 5: Khi cho khí Cl2 tác dụng với khí NH3 có chiếu sáng thì
 7.             A. thấy có khói trắng xuất hiện. B. thấy có kết tủa xuất hiện.             C. thấy có khí thoát ra. D. không thấy có hiện tượng gì. Câu 6: HF có nhiệt độ sôi cao bất thường so với HCl, HBr, HI là do             A. flo có tính oxi hoá mạnh nhất. B. flo chỉ có số oxi hoá âm trong hợp chất.             C. HF có liên kết hiđro. D. liên kết H – F phân cực mạnh nhất. Câu 7: Trong các hợp chất, flo chỉ có số oxi hoá -1 còn clo, brom, iod có cả số oxi hóa +1; +3; +5; +7 là do so với clo, brom, iod thì             A. flo có tính oxi hoá mạnh hơn. B. flo có bán kính nguyên tử nhỏ hơn.             C. nguyên tử flo có cấu tạo đặc biệt. D. nguyên tử flo không có phân lớp d. Câu 8: ở điều kiện thường, clo là chất khí, màu vàng lục, có mùi xốc và nặng hơn không khí             A. 1,25 lần. B. 2,45 lần. C. 1,26 lần. D. 2,25 lần. Câu 9: Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế clo bằng cách             A. điện phân nóng chảy NaCl. B. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.             C. phân huỷ khí HCl. D. cho HCl đặc tác dụng với MnO2; KMnO4… Câu 10 (A-07): Trong công nghiệp người ta thường điều chế clo bằng cách
 8.             A. điện phân nóng chảy NaCl. B. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.             C. cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dd NaCl. D. cho HCl đặc tác dụng với MnO2; đun nóng. Câu 11: Khí HCl khô khi gặp quỳ tím thì làm quỳ tím             A. chuyển sang màu đỏ. B. chuyển sang màu xanh.             C. không chuyển màu. D. chuyển sang không màu. Câu 12: Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế khí HCl bằng cách             A. clo hoá các hợp chất hữu cơ. B. cho clo tác dụng với hiđro.             C. đun nóng dung dịch HCl đặc. D. cho NaCl rắn tác dụng với H2SO4 đặc. Câu 13: Thứ tự tăng dần tính axit của các axit halogen hiđric (HX) là             A. HF < HCl < HBr < HI. B. HI < HBr < HCl < HF.             C. HCl < HBr < HI < HF. D. HBr < HI < HCl < HF. Câu 14: Có 4 dung dịch NaF, NaCl, NaBr, NaI đựng trong các lọ bị mất nhãn. Nếu dùng dung dịch AgNO3 thì có thể nhận được             A. 1 dung dịch. B. 2 dung dịch. C. 3 dung dịch. D. 4 dung dịch. Câu 15: Brom có lẫn một ít tạp chất là clo. Một trong các hoá chất có thể loại bỏ clo ra khổi hỗn hợp là
 9.             A. KBr. B. KCl. C. H2O. D. NaOH. Câu 16: Axit pecloric có công thức             A. HClO. B. HClO2. C. HClO3. D. HClO4. Câu 17: Axit cloric có công thức             A. HClO. B. HClO2. C. HClO3. D. HClO4. Câu 18 (B-07): Cho 13,44 lít khí Cl2 (đktc) qua 2,5 lít dung dịch KOH ở 100oC. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 37,25 gam KCl. Dung dịch KOH trên có nồng độ là             A. 0,24M. B. 0,48M. C. 0,2M. D. 0,4M. Câu 19: Điện phân 2 lít dung dịch hỗn hợp NaCl và KCl có màng ngăn một thời gian thu được 1,12 lít khí Cl2 (đktc). Coi thể tích dung dịch không đổi. Tổng nồng độ mol của NaOH và KOH trong dung dịch thu được là             A. 0,01M. B. 0,025M. C. 0,03M. D. 0,05M. Câu 20: Độ tan của NaCl ở 100OC là 50 gam. ở nhiệt độ này dung dịch bão hoà NaCl có nồng độ phần trăm là             A. 33,33. B. 50. C. 66,67. D. 80. Câu 21: Hoà tan 11,2 lít khí HCl (đktc) vào m gam dung dịch HCl 16% thu được dung dịch HCl 20%. Giá trị của m là             A. 36,5. B. 182,5. C. 365,0. D. 224,0. Câu 22: Hoà tan V lít khí HCl (đktc) vào 185,4 gam dung dịch HCl 10% thu được dung dịch HCl 16,57%. Giá trị của V là
 10.             A. 4,48. B. 8,96. C. 2,24. D. 6,72. Câu 23: Cho 11,2 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm Cl2 và O2 tác dụng vừa đủ với 16,98 gam hỗn hợp Y gồm Mg và Al thu được 42,34gam hỗn hợp Z gồm MgCl2; MgO; AlCl3và Al2O3.      1. Phần trăm thể tích của oxi trong X là             A. 52. B. 48. C. 25. D. 75.      2. Phần trăm khối lượng của Mg trong Y là             A. 77,74. B. 22,26. C. 19,79. 80,21. Câu 24: Sục khí clo dư vào dung dịch chứa muối NaBr và KBr thu được muối NaCl và KCl, đồng thời thấy khối lượng muối giảm 4,45 gam. Lượng clo đã tham gia phản ứng với 2 muối trên là             A. 0,1 mol. B. 0,05 mol. C. 0,02 mol. D. 0,01 mol. Câu 25: Hoà tan hỗn hợp gồm 0,2 mol Al; 0,2 mol Fe và 0,2 mol Fe3O4 bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch A. Cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư, rồi lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là             A. 74,2. B. 42,2. C. 64,0. D. 128,0. Câu 26: Hoà tan 174 gam hỗn hợp M2CO3 và M2SO3 (M là kim loại kiềm) vào dung dịch HCl dư. Toàn bộ khí CO2và SO2 thoát ra được hấp thụ tối thiểu bởi 500ml dung dịch NaOH 3M. Kim loại M là             A. Li. B. Na. C. K. D. Rb.
 11. Câu 27: Cho một lượng hỗn hợp CuO và Fe2O3 tan hết trong dung dịch HCl thu được 2 muối có tỷ lệ mol là 1 : 1. Phần trăm khối lượng của CuO và Fe2O2 trong hỗn hợp lần lượt là             A. 30 và 70. B. 40 và 60. C. 50 và 50. D. 60 và 40. Câu 28: Hoà tan hoàn toàn 25,12 gam hỗn hợp Mg, Al, Fe trong dung dịch HCl dư thu được 13,44 lít khí H2 (đktc) và m gam muối. Giá trị của m là             A. 67,72. B. 46,42. C. 68,92 D. 47,02. Câu 29: Cho 6,72 lít clo (đktc) tác dụng với 16,8 gam Fe nung nóng rồi lấy chất rắn thu được hoà vào nước và khuấy đều thì khối lượng muối trong dung dịch thu được là             A. 38,10 gam. B. 48,75 gam. C. 32,50 gam. D. 25,40 gam. Câu 30: Cho 9,14 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Cu bằng dung dịch HCl dư thu được 7,84 lít khí (đktc), dung dịch X và 2,54 gam chất rắn Y. Khối lượng muối trong X là             A. 32,15 gam. B. 31,45 gam. C. 33,25 gam. D. 30,35gam. Câu 31: Hoà tan hoàn toàn 10,05 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat kim loại hoá trị II và III vào dung dịch HCl thu được dung dịch A và 0,672 lít khí (đktc). Khối lượng muối trong A là             A. 10,38gam. B. 20,66gam. C. 30,99gam. D. 9,32gam. Câu 32: Cho 37,6 gam hỗn hợp gồm CaO, CuO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 0,6 lít dung dịch HCl 2M, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì số gam muối khan thu được là             A. 70,6. B. 61,0. C. 80,2. D. 49,3.   ĐỀ TRẮC NGHIỆM NHÓM HALOGEN VÀ NHÓM OXI
 12. Posted on 19/04/2010 by BÀI TẬP HÓA HỌC    Thời gian làm bài 45 phút Câu 1: Phân tử của các đơn chất halogen có kiểu liên kết:          A. cộng hóa trị B. tinh thể C. ion D. phối trí Câu 2: Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào chứng tỏ nguyên tố clo vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử (phản ứng tự oxi hoá khử). A. Cl2 + 2H2O + SO2 ® 2HCl + H2SO4 B. Cl 2 + H2O ® HCl + HClO C. 2Cl2 + 2H2O ® 4HCl + O2 D. Cl2 + H2 ® 2HCl Câu 3: Phương án nào sau đây có 2 cặp chất đều không phản ứng với nhau ?          A. CuSO4 và BaCl2; Cu(NO3)2 và NaOH B. CuSO4 và Na2CO3; BaCl2và CuSO4          C. Ba(NO3)2và NaOH ; CuSO4 và NaCl D. AgNO3 và BaCl2; AgNO3 và HCl Câu 4: Dung dịch axit clohiđric thể hiện tính khử khi tác dụng với dãy các chất oxi hóa nào dưới đây ? A. KMnO4, Cl2, CaOCl2, B. MnO2, KClO3, NaClO C. K2Cr2O7, KMnO4 , MnO2, KClO3 D. K2Cr2O7, KMnO4, H2SO4 Câu 5: Dẫn hai luồng khí clo đi qua NaOH: dung dịch 1 loãng và nguội; dung dịch 2 đậm đặc và đun nóng đến 1000. Nếu lượng
 13. muối NaCl sinh ra trong 2dung dịch bằng nhau thì tỉ lệ thể tích clo đi qua hai dung dịch trên là:          A. B. C. D. Câu 6: Cho flo đi qua dung dịch NaOH loãng (2%) và lạnh, phản ứng xảy ra theo phương trình hoá học nào sau đây ?          A. F2 + 2NaO ®NaF +NaFO + H2O B. 3F2 + 6NaOH ® 5NaF + NaFO3 + 3H2O          C. 2F2 +2NaOH ® 2NaF + OF2 + H2O D. F2 + H2O ® HF + HFO Câu 7: Cho 12,1 g hỗn hợp 2 kim loại A, B có hoá trị (II) không đổi tác dụng với dung dịch HCl tạo ra 0, 2 mol H2. Hai kim loại đó là A. Ba và Cu. B. Mg và Fe. C. Mg và Zn. D. Fe và Zn. Câu 8: Cho1,53 g hỗn hợp Mg, Fe, Zn vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 448 ml khí (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thì thu được chất rắn có khối lượng là A. 2,95 g B. 3,90 g C. 2,24 g D. 1,85 g Câu 9: Khi trộn lẫn 200 ml dung dịch HCl 2M và 300 ml dung dịch HCl 4M, ta thu được dung dịch có nồng độ là A. 3,0 mol/l. B. 3,5 mol/l. C. 5,0 mol/l. D. kết quả khác. Câu 10: Có 2 dung dịch axit HCl có nồng độ 10% và 3%. Để thu được dung dịch HCl mới có nồng độ 5% thì phải trộn chúng theo tỷ lệ khối lượng là: A. 2 : 3 B. 2 : 2 C. 2 : 5 D. 3 : 2
 14. Câu 11: Muốn hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Zn và ZnO người ta phải dùng 100,8ml dung dịch HCl 36,5% (D = 1,19g/ml) thì thu được 8,96l khí (ĐKTC). % khối lượng Zn và ZnO trong hỗn hợp là: A. 40%; 59,8% B. 61,6%; 38,4% C. 52,5%; 47,5% D. 72,15%; 27,85% Câu 12: Cho 2,06g muối Natri halogenua (A) tác dụng với dung dịch AgNO3 đủ thu được kết tủa (B). Kết tủa này sau khi phản ứng phân hủy hoàn toàn cho 2,16g Bạc. Muối A là:          A. NaCl. B. NaBr C. NaI. D. NaF Câu 13: Hòa tan 3,96g hỗn hợp Mg và kim loại R (có khối lượng lớn hơn của Mg) hóa trị III vào 300ml dung dịch HCl 2M để trung hòa hết axit dư cần 180ml dung dịch NaOH 1M. Kim loại R và % khối lượng của nó trong hỗn hợp là: A. Al; 78,7% B. Cr; 80,25% C. Al; 81,82% D. Cr; 79,76% Câu 14: Trong các câu sau câu nào sai? A – Ôxi là chất khí không màu, không mùi, không vị. B– Ôxi nặng hơn không khí. C – Ôxi tan nhiều trong nước. D– Ôxi chiếm 1/5 thể tích không khí. Câu 15:  Oxi và ozon là dạng thù hình của nhau vì:    A. chúng được tạo ra từ cùng một nguyên tố hóa học oxi. B – đều là đơn chất nhưng số lượng nguyên tử trong phân tử khác nhau. C – đều có tính oxi hoá. D – có cùng số proton và nơtron Câu 16: Dung dịch hidro sufua có tính chất hóa học đặc trưng là
 15. A. tính oxihóa B. tính khử C. vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử D. không có tính oxi hóa ,không có tính khử Câu 17: Muối sunfua có màu vàng là : A. FeS B. PbS C. CdS D. CuS Câu 18: Khi sục SO2 vào dung dịch H2S thì A – Dung dịch bị vẩn đục màu vàng. B – Không có hiện tượng gì. C – Dung dịch chuyển thành màu nâu đen. D – Tạo thành chất răn màu đỏ. Câu 19: Để loại bỏ SO2 ra khỏi CO2 có thể: A. Cho hỗn hợp khí qua dung dịch nước vôi trong. B. Cho hỗn hợp khí qua dung dịch nước Br2 dư. C .Cho hỗn hợp khí qua dung dịch Na2CO3 đủ. D. Cho hỗn hợp qua dung dịch NaOH Câu 20: Muốn pha loãng dung dịch axit H2SO4 đặc cần: A. rót từ từ nướcvào dung dịch axit đặc. B. rót nước thật nhanh vào dung dịch axit đặc C. rót từ từ dung dịch axit đặc vào nước D. rót nhanh dung dịch axit vào nước Câu 21:  Thuốc thử thích hợp dùng để phân biệt các dung dịch (đựng riêng): NaCl, NaBr, NaI, HCl, H2SO4, Na2SO4, NaOH lần lượt là: A – dung dịch BaCl2, dung dịch AgNO3 B – dung dịch AgNO3, quỳ tím. C – dung dịch Bacl2, quỳ tím, Cl2, hồ tinh bột. D – dung dịch Bacl2, Cl2, hồ tinh bột
 16. Câu 22: Thể tích không khí cần để oxi hoá hoàn toàn 20 lít khí NO thành NO2 là (các thể khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). A – 30 lít B – 60 lít C – 50 lít D – 70 lít Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn a gam Cacbon trong V lít ôxi (ĐKTC) thu được hỗn hợp khí A có tỉ khối so với Hiđrô là 20, dẫn hỗn hợp A vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 10 gam kết tủa a và V có giá trị là:  A – 2 gam;1,12 lít B – 2,4 gam; 4,48 lít C – 2,4 gam; 2,24 lít D – 1,2gam; 3,36lít Câu 24: Điều chế ôxi trong phòng thí nghiệm từ KMnO4, KClO3, NaNO3, H2O2 (có số mol bằng nhau), lượng oxi thu được nhiều nhất từ: A – KMnO4 B – KClO3 C– NaNO3 D – H2O2 Câu 25: Cho hỗn hợp khí oxi và ozon có tỉ lệ về số mol là 1:2, sau một thời gian ozon bị phân huỷ hết (2O3 ® 3O2) thì thể tích khí tăng lên so với ban đầu là 2 lít, % thể tích của oxi, ozon trong hỗn hợp đầu là: A. – 3 l O2 ; 6 l O3 B. – 5 l O2; 4 l O3 C. – 3 l O2 ; 4 l O3 D – 2 l O 2 ; 4 l O3 Câu 26: Đun nóng 1 hỗn hợp gồm 2,8 gam bột Fe và 0,8 gam bột S; Lấy sản phẩm thu được cho vào 200ml dung dịch HCl vừa đủ thu được một hỗn hợp khí bay ra (giả sử h/s mất phản ứng là 100%). Khối lượng các khí và nồng độ mol/l của dung dịch HCl cần dùng là: A -1,2 g; 0,5 M B -1,8 g ; 0,25 M C – 0,9 g; 0,5M D – 0,9 g ; 0,25M Câu 27: Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS hoà tan vào dung dịch HCl dư thu được 6,72 l hỗn hợp khí (ở đktc). Dẫn hỗn hợp này qua dung
 17. dịch Pb(NO3)2 dư thu được 47,8g kết tủa đen, % khối lượng Fe và FeS trong hỗn hợp ban đầu là: A – 25,2% ; 74,8% B- 24,14% ; 75,86% C– 32% ; 68% D – 60% ; 40% Câu 28: Sau khi hoà tan 8,45g ôlêum A vào nước được dung dịch B, để trung hoà dung dịch B cần 200ml dung dịch NaOH 1M. Công thức của B là: A. H2SO4.10SO3 B. H2SO4. 3SO3 C. H2SO4 . 5SO3 D. H2SO4 . 2SO3 Câu 29: Trộn 3,42g muốn sunfat của kim loại hoá trị 3 với 8g Fe2(SO4)3. Cho hỗn hợp tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch BaCl2 tạo thành 20,97g kết tủa trắng. Nồng độ mol/l của dung dịch BaCl2 và tên kim loại là; A. 0,54M; Cr B. 0,65M; Al C. 0,9M; Al D. 0,4M; Cr Câu 30: Cho 427,5g dung dịch Ba(OH)2 20% vào 200g dung dịch H2SO4 lọc bỏ kết tủa. Để trung hoà nước lọc người ta phải dùng 125ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28) nồng độ % của H2SO4 trong dung dịch đầu là: A. 51% B. 49% C. 40% D. 53% Câu 31: Trộn 13g một kim loại M hoá trị 2 (đứng trước hiđro) với lưu huỳnh rồi đun nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn được chất rắn A. Cho A phản ứng với 200ml dung dịch H2SO4 1,5M (dư) được hỗn hợp khí B nặng 5,2g có tỉ khối so với oxi là 0,8125 và dung dịch C (giả sử thể tích dung dịch không thay đổi).                 Kim loại M là: A. Fe B. Ca C. Zn D. Mg
 18. Câu 32: Hoà tan hoàn toàn 13,8g hỗn hợp gồm Mg và một kim loại hoá trị II bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được 26,88l H2 (đktc).          Kim loại hoá trị II và % khối lượng của nó trong hỗn hợp là: A. Be; 65,3% B. Ca 51% C. Zn 67,2% D. Fe 49,72% Câu 33: Hoà tan hoàn toàn 1,08g kim loại M trong H2SO4 đặc nóng, lượng khí thoát ra được hấp thụ hoàn toàn bởi 45ml dung dịch NaOH 0,2M thấy tạo ra 0,608g muối. Kim loại M là; A. Zn B. Cu C. Fe D. Ag Bài tập chương halogen Posted on 19/04/2010 by BÀI TẬP HÓA HỌC Câu 1: Cho 4 đơn chất F2; Cl2; Br2; I2. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là             A. F2. B. Cl2. C. Br2. D. I2. Câu 2: Câu nào sau đây Không đúng?             A. Các halogen là những phi kim mạnh nhất trong mỗi chu kỳ.             B. Các halogen đều có số oxi hóa là -1; 0; +1; +3; +5; +7.             C. Các halogen đều có 7 electron lớp ngoài cùng thuộc phân lớp s và p.             D. Tính oxi hoá của các halogen giảm dần từ flo đến iod. Câu 3: Các hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố halogen thì halogen có tính oxi hoá mạnh hơn sẽ có số oxi hoá             A. dương. B. âm. C. không. D. không xác định được. Câu 4: Trong tự nhiên, các halogen
 19.             A. chỉ tồn tại ở dạng đơn chất. B. chỉ tồn tại ở dạng muối halogenua.             C. chỉ tồn tại ở dạng hợp chất. D. tồn tại ở cả dạng đơn chất và hợp chất. Câu 5: Khi cho khí Cl2 tác dụng với khí NH3 có chiếu sáng thì             A. thấy có khói trắng xuất hiện. B. thấy có kết tủa xuất hiện.             C. thấy có khí thoát ra. D. không thấy có hiện tượng gì. Câu 6: HF có nhiệt độ sôi cao bất thường so với HCl, HBr, HI là do             A. flo có tính oxi hoá mạnh nhất. B. flo chỉ có số oxi hoá âm trong hợp chất.             C. HF có liên kết hiđro. D. liên kết H – F phân cực mạnh nhất. Câu 7: Trong các hợp chất, flo chỉ có số oxi hoá -1 còn clo, brom, iod có cả số oxi hóa +1; +3; +5; +7 là do so với clo, brom, iod thì             A. flo có tính oxi hoá mạnh hơn. B. flo có bán kính nguyên tử nhỏ hơn.             C. nguyên tử flo có cấu tạo đặc biệt. D. nguyên tử flo không có phân lớp d. Câu 8: ở điều kiện thường, clo là chất khí, màu vàng lục, có mùi xốc và nặng hơn không khí             A. 1,25 lần. B. 2,45 lần. C. 1,26 lần. D. 2,25 lần. Câu 9: Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế clo bằng cách             A. điện phân nóng chảy NaCl. B. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.
 20.             C. phân huỷ khí HCl. D. cho HCl đặc tác dụng với MnO2; KMnO4… Câu 10 (A-07): Trong công nghiệp người ta thường điều chế clo bằng cách             A. điện phân nóng chảy NaCl. B. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.             C. cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dd NaCl. D. cho HCl đặc tác dụng với MnO2; đun nóng. Câu 11: Khí HCl khô khi gặp quỳ tím thì làm quỳ tím             A. chuyển sang màu đỏ. B. chuyển sang màu xanh.             C. không chuyển màu. D. chuyển sang không màu. Câu 12: Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế khí HCl bằng cách             A. clo hoá các hợp chất hữu cơ. B. cho clo tác dụng với hiđro.             C. đun nóng dung dịch HCl đặc. D. cho NaCl rắn tác dụng với H2SO4 đặc. Câu 13: Thứ tự tăng dần tính axit của các axit halogen hiđric (HX) là             A. HF < HCl < HBr < HI. B. HI < HBr < HCl < HF.             C. HCl < HBr < HI < HF. D. HBr < HI < HCl < HF. Câu 14: Có 4 dung dịch NaF, NaCl, NaBr, NaI đựng trong các lọ bị mất nhãn. Nếu dùng dung dịch AgNO3 thì có thể nhận được
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2