intTypePromotion=1

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHẦN THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH HOÁ HỌC LỚP 12

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
403
lượt xem
53
download

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHẦN THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH HOÁ HỌC LỚP 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trắc nghiệm phần thí nghiệm thực hành hoá học lớp 12', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHẦN THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH HOÁ HỌC LỚP 12

  1. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHẦN THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH HOÁ HỌC LỚP 12 Câu 1: Hiện tượng nào dưới đây xảy ra khi nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào ống nghiệm chứa dung dịch Natriphenolat? a. Dung dịch từ đục hoá trong. C. Có sự sủi bọt khí. b. Dung dịch từ đồng nhất trở nên phân lớp. D. Xuất hiện chất lỏng màu xanh lam. Câu 2: Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về phenol? a. Tan tốt trong nước c. Có tính bazơ rất mạnh D. Bị axit cacbonic đẩy ra khỏi muối. b. Có tính axit. Câu 3: Hoá chất (duy nhất) nào có thể dùng để phân biệt ba lọ mất nh ãn chứa các dung dịch: axit fomic, rượu etylic, glyxerin? c. Dung dịch AgNO3/NH3 a. Natri d. Nước Brôm. b. Cu(OH)2 Câu 4: Chất nào dưới đây có thể cho phản ứng tráng gương? a. Rượu etylic c. Phenol b. Fomon d. Glyxerin Câu 5: Hiện tượng xảy ra khi sục khí CO2 (dư) vào ống nghiệm chứa dung dịch Natriphenolat. a. Dung dịch từ trong hoá đục c. Dung dịch từ trong hoá đục rồi lại từ đục hoá trong b. Dung dịch từ đục hoá trong d. Có kết tủa xuất hiện sau đó kết tủa tan. Câu 6: Chỉ ra phát biểu sai về Anilin: a. Tan vô hạn trong nước c. Tác dụng được với nước Brôm tạo kết tủa trắng b. Có tính bazơ yếu hơn NH3 d. Ở thể lỏng trong điều kiện thường. Câu 7: Chỉ dùng hoá chất nào dưới đây có thể phân biệt được 3 lọ mất nhãn sau: Axit Acetic, rượu Etylic và Anđehit Propionic. a. CaCO3 c.Cu(OH)2 b. Qu ỳ tím d. Dung dịch AgNO3/NH3 Câu 8: Este nào dưới đây có thẻ làm mất màu nước Brôm. a. Metyl Axetat c. Etyl Axetat b. Metyl Propionat d. Vinyl Axetat Câu 9. Khi thu ỷ phân Protit cho sản phẩm: c. Chất béo a. Polime d. Axit Ađipic b. Aminoaxit Câu 10: Chuối xanh làm dung dịch Iot hoá xanh vì trong chuối xanh có: a. Glucozơ c. Tinh bột b. Xenlulozơ d. Fructozơ Câu 11 :Chất nào dưới đây tác dụng được với Na2CO3 giải phóng CO2 nhưng không tráng gương được: a. CH2O2 c. C 2 H 4 O 2 b . C2 H6 O d. CH2O
  2. Câu 12: Dẫn từ từ (đến dư) CO2 vào bình nước vôi trong, hiện tượng quan sát được là: a. Nước vôi từ trong hoá đục c. Nước vôi từ đục hoá trong rồi lại từ trong hoá đục b. nước vôi từ trong hoá đục rồi từ đục hoá trong d. Nước vôi từ đục hoá trong Câu 13: Nhỏ từ từ (đến dư) dung dịch KMnO4 vào dung dịch chứa đồng thời FeSO4 và H2SO4 loãng, hiện tượng quan sát được là: a. Ban đầu thuốc tím bị mất màu, đến một lúc nào đó thuốc tím không bị mất màu nữa. b. Thuốc tím sẽ bị mất màu. c. Thuốc tím hoá xanh. d. Thuốc tím hoá vàng. Câu 14. Tiến hành hai thí nghiệm. - Thí nghiệm 1: Nhỏ vài giọt dung dịch AlCl3 vào ống nghiệm chứa dung dịch NaOH. - Thí nghiệm 2: Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào ống nghiệm chứa dung dịch AlCl3. a. Đều xuất hiện kết tủa trắng b. Đều xuất hiện kết tủa trắng, nhưng kết tủa tan ngay (ở thí nghiệm 1). c. Đều xuất hiện kết tủa trắng, nhưng kết tủa tan ngay(ở thí nghiệm 2). d. Kết tủa ở thí nghiệm 1 xuất hiện trước, một lúc sau mới xuất hiện kết tủa ở thí nghiệm 2. Câu 15. Khi nhỏ dung dịch FeCl3 vào ống nghiệm chứa dung dịch KI. Hiện tượng có thể quan sát được là: a. Dung dịch KI từ không màu hoá tím. b. Dung dịch KI từ không màu hoá đỏ c. Có sự xuất hiện kết tủa trắng xanh. d. Xuất hiện kết tủa nâu đỏ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản