intTypePromotion=3

chế tạo băng tải truyền động hộp giảm tốc trục vít mini trên trung tâm gia công HAAS, chương 5

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
61
lượt xem
4
download

chế tạo băng tải truyền động hộp giảm tốc trục vít mini trên trung tâm gia công HAAS, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạo đối tượng tỷ lệ với đối tượng gốc Thao tác: Chọn lệnh → chọn đối tượng để lấy tỷ lệ →OK. Xuất hiện bảng thoại: Chọn một trong các phương án: Move, Copy, Join #: số lần lặp Uniform: thay đổi tỷ lệ giống nhau theo các phương X,Y,Z X,Y,Z: thay đổi tỷ lệ bất kì theo các phương X,Y,Z Factor: hệ số tỷ lệ Percentage: tỷ lệ theo % Hình 3.22 : Lệnh Scale. 5 – Xform Move to Origin: Dịch chuyển đối tượng về gốc tọa độ. 6 – Xform translate 3D: dịch chuyển đối tượng 3D. 7 –...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: chế tạo băng tải truyền động hộp giảm tốc trục vít mini trên trung tâm gia công HAAS, chương 5

  1. Chương 5: Xform Scale: Tạo đối tượng tỷ lệ với đối tượng gốc Thao tác: Chọn lệnh → chọn đối tượng để lấy tỷ lệ →OK. Xuất hiện bảng thoại: Chọn một trong các phương án: Move, Copy, Join #: số lần lặp Uniform: thay đổi tỷ lệ giống nhau theo các phương X,Y,Z X,Y,Z: thay đổi tỷ lệ bất kì theo các phương X,Y,Z Factor: hệ số tỷ lệ Percentage: tỷ lệ theo % Hình 3.22 : Lệnh Scale. 5 – Xform Move to Origin: Dịch chuyển đối tượng về gốc tọa độ. 6 – Xform translate 3D: dịch chuyển đối tượng 3D. 7 – Xform offset: Tạo một đối tượng mới song song với đối tượng gốc. Sau khi gọi lệnh xuất hiện bảng lựa chọn: Move: Không giữ lại đối tượng sau khi dịch chuyển. Copy: Giữ lại đối tượng sau khi dịch chuyển. # : Số đối tượng cần được sao chép. : Khoảng cách giữa hai đối tượng : Hướng tạo đối tượng mới so
  2. Hình 3.23: Lệnh Offset. 3.2.3 Surface - lệnh tạo bề mặt Lệnh tạo bề mặt bao gồm một số lệnh cơ bản: 1- Lệnh SWEEP: Tạo bề mặt bằng cách quét các biên dạng quanh đường dẫn.  Thao tác: Chọn lệnh → chọn các biên dạng → chọn đường dẫn→OK. Hình 3.24: Sử dụng lệnh Sweep tạo chi tiết.
  3. 2- Lệnh REVOLVE: Tạo bề mặt bằng cách quay biên dạng quanh 1 trục.  Thao tác: Chọn lệnh → chọn biên dạng → chọn trục xoay→OK. Hình 3.25: Sử dụng lệnh Revolve tạo chi tiết. 3- Lệnh LOFT: Nối các biên dạng với nhau theo các đường cong để tạo bề mặt.  Thao tác: Chọn lệnh → chọn biên dạng 1→ chọn biên dạng 2→OK.
  4. Hình 3.26 : Tạo bề mặt sử dụng lệnh Loft. 4- Lệnh RULED: Nối các biên dạng theo các đường thẳng để tạo bề mặt.  Thao tác: Chọn lệnh → chọn biên dạng 1 → chọn biên dạng 2→OK. Hình 3.27: Tạo bề mặt sử dụng lệnh Ruled.
  5. 3.2.4 Solids - lệnh vẽ khối đặc Các lệnh vẽ khối đặc cơ bản trong Menu Solids: Hình 3.28: Một số lệnh trong Menu Solids. 1 - Lệnh EXTRUDE SOLIDS: Tạo khối đặc bằng cách đùn biên dạng. Sau khi gọi lệnh và chọn biên dạng xuất hiện bảng thoại:
  6. Create body: tạo khối đặc. Cut body: tạo khối cắt khối đã có. Add boss: cộng thêm khối. Extend by specifide distance: chiều cao khối cần đùn. Extend to point: đùn tới một điểm. Vector: theo tọa độ véctơ. Re-select: định nghĩa lại hướng đùn. Reverse direction: đổi hướng đã chọn. Both direction: đùn theo 2 hướng. Hình 3.29: Lựa chọn trong lệnh EXTRUDE.
  7. Hình 3.30: Sử dụng lệnh Extrude Solid để tạo chi tiết. 2 – Lệnh REVOLVE SOLIDS: Tạo khối bằng cách xoay biên dạng quanh một trục.  Thao tác: Chọn lệnh→ chọn đối tượng cần xoay→ chọn trục xoay→OK. Chú ý: đối tượng cần xoay phải là một biên dạng khép kín. Hình 3.31: Sử dụng lệnh Revolve Solids tạokhối. 3 – Lệnh SWEEP SOLIDS: Tạo khối bằng cách quét biên dạng dọc một trục.
  8.  Thao tác: Chọn lệnh → chọn đường biên dạng để quét (đường biên dạng phải khép kín) → chọn đường biên dạng thứ 2 để quét → chọn trục quét → OK. Hình 3.32: Sử dụng lệnh Sweep Solids tạo khối.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản