intTypePromotion=1
ADSENSE

chế tạo băng tải truyền động hộp giảm tốc trục vít mini trên trung tâm gia công HAAS, chương 13

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

71
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kích thước chi tiết gia công. Để lập trình bằng tay cho chi tiết này ta cần biết tọa độ các điểm trên chi tiết. Để thực hiện được việc này ta sử dụng AutoCad để đo và tìm tọa độ điểm. Các điểm lập trình. Tọa độ Điểm 1 2 3 X -6.75 -33.75 -33.75 Y Điểm -19.09 -9.55 9.55 12 13 14 -11.75 11.75 38.75 33.23 33.23 23.69 Tọa độ X Y Sinh viên thực hiện: Đào Duy Thanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: chế tạo băng tải truyền động hộp giảm tốc trục vít mini trên trung tâm gia công HAAS, chương 13

  1. Chương 13: GIA CÔNG TRÊN TRUNG TÂM HAAS 5.1 Bài tập số 1 5.1.1 Chi tiết Hình 5.1: Chi tiết gia công được lập trình bằng tay.
  2. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2010 Hình 5.2: Kích thước chi tiết gia công. Để lập trình bằng tay cho chi tiết này ta cần biết tọa độ các điểm trên chi tiết. Để thực hiện được việc này ta sử dụng AutoCad để đo và tìm tọa độ điểm. Hình 5.3: Các điểm lập trình. Tọa Tọa độ độ X Y X Y Điểm Điểm 1 -6.75 -19.09 12 -11.75 33.23 2 -33.75 -9.55 13 11.75 33.23 3 -33.75 9.55 14 38.75 23.69 Sinh viên thực hiện: Đào Duy Thanh Page | 2
  3. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2010 4 -6.75 19.09 15 38.75 -23.69 5 6.75 19.09 16 11.75 -33.23 6 33.75 9.55 17 30.38 -6.75 7 33.75 -9.55 18 30.38 6.75 8 6.75 -19.09 19 -30.38 -6.75 9 -11.75 -33.23 20 -30.38 6.75 10 -38.75 -23.69 21 0 -13.5 11 -38.75 23.69 22 0 13.5 Bảng 5.1: Tọa độ các điểm lập trình. Phôi có kích thước 75 X 95 X 2.5 mm. Dao T3 có đường kính Ø18mm. Dao T2 có đường kính Ø10mm. Để phay hết bề mặt của phôi cần thực hiện 2 đường Contour 1 và Contour 2. Trình tự gia công như sau:  Đặt gốc làm việc của máy tại tâm của phôi.  Trước tiên phay mặt đầu xuống 1mm.  Sau đó phay 2 đường Contour 1 và Contour 2 bám theo biên dạng ngoài của chi tiết với chiều sâu 4mm.  Phay 2 hốc tròn đường kính 13,5mm ở 2 bên. Chiều sâu 2mm.  Cuối cùng phay hốc tròn có đường kính 27mm, sâu 2mm ở giữa. Sinh viên thực hiện: Đào Duy Thanh Page | 3
  4. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2010 5.1.2 Chương trình gia công Đầu tiên sử dụng Visual Quick Code để phay mặt đầu của phôi xuống 1mm. Hình 5.4: Sử dụng Visual Quick Code để phay mặt đầu. Chương trình phay mặt đầu: % G01 X-110. F40. O00000 G00 Z25. T3 M06 G00 X17.5 Y-45. G00 G90 G55 X17.5 Y- G01 Z-1. F50. 75. G01 X-110. F40. S1200 M03 G00 Z25. G43 H03 Z25. M08 G00 X17.5 Y-30. G01 Z-1. F50. G01 Z-1. F50. G01 X-110. F40. G01 X-110. F40. G00 Z25. G00 Z25. G00 X17.5 Y-60. G00 X17.5 Y-15. G01 Z-1. F50. G01 Z-1. F50. Sinh viên thực hiện: Đào Duy Thanh Page | 4
  5. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2010 G01 X-110. F40. G01 X-110. F40. G00 Z25. G00 Z25. M09 G00 X17.5 Y0. G28 G91 Z0 M05 G01 Z-1. F50. Trong chế độ MDI soạn thảo chương trình để phay chi tiết: N5 T3 M06 N60 G02 Y-9.55 R10.13 N10 M03 S1200 N65 G01 X6.75 Y-19.09 N15 G90 G54 G00 X0 Y- N70 G02 X0 Y-20.25 50. R20.25 N20 G43 H03 Z10. M08 N75 G00 Z5. N25 G41 D03 N80 X-10. Y-50. G01 Y-20.25 F50. N85 G00 X-11.75 Y- N30 G01 Z-3. 33.23 G02 X-6.75 Y-19.09 N90 G01 Z-3. R20.25 N95 X-38.75 Y-23.69 N35 G01 X-33.75 Y- N100 G02 X-38.75 9.55 Y23.69 R25.13 N40 G02 X-33.75 Y9.55 N105 G01 X-11.75 R10.13 Y33.23 N45 G01 X-6.75 Y19.09 N110 G02 X11.75 N50 G02 X6.75 R20.25 Y33.23 R35.25 N55 G01 X33.75 Y9.55 Sinh viên thực hiện: Đào Duy Thanh Page | 5
  6. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2010 N115 G01 X38.75 N195 G01 Z-3. F60. Y23.69 N200 G02 Y6.75 X- N120 G02 X38.75 Y- 30.38 R6.75 23.69 R25.13 N205 Y-6.75 X-30.38 N125 G01 X11.75 Y- R6.75 33.23 N215 G00 G40 Z10. N130 G02 X-11.75 Y- G00 X0 Y0 33.23 R35.25 G01 Z-3. F50. N135 G00 Z10. N230 G42 D02 Y-13.5 G00 G40 X0 Y0 X0 N140 T2 M06 N235 G02 Y13.5 X0 M03 S1200 R13.5 G43 H02 X30.38 M08 N240 Y-13.5 X0 R13.5 N155 G42 D02 Y-6.75 N245 G00 Z10. N160 G01 Z-3. F40. N250 G40 X0 Y0 M09 N165 G02 Y6.75 X30.38 N255 G53 G49 M05 R6.75 N260 M30 N170 Y-6.75 X30.38 % R6.75 N175 G00 Z10. N180 G40 G00 Z10. N185 X-30.38 Y0 N190 G42 Y-6.75 D02 F50. Sinh viên thực hiện: Đào Duy Thanh Page | 6
  7. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2010 Hình 5.5: Chi tiết sau khi được gia công trên trung tâm Haas. 5.2 Bài tập số 2 5.2.1 Chi tiết Sinh viên thực hiện: Đào Duy Thanh Page | 7
  8. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2010 Hình 5.6: Bản vẽ chi tiết. Hình 5.7: Chi tiết được thiết kế bằng MasterCam. Sinh viên thực hiện: Đào Duy Thanh Page | 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2