intTypePromotion=3

chế tạo băng tải truyền động hộp giảm tốc trục vít mini trên trung tâm gia công HAAS, chương 4

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
93
lượt xem
8
download

chế tạo băng tải truyền động hộp giảm tốc trục vít mini trên trung tâm gia công HAAS, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thanh công cụ Sketcher- vẽ phác. 1 - Lệnh Point: lệnh tạo các điểm. 2 - Lệnh Line: dùng để vẽ đường thẳng. Trên thanh công cụ Sketcher kích vào biểu tượng Line sẽ xuất hiện trình đơn lựa chọn: Hình 3.8: Các lựa chọn trong lệnh Line. Create Line Endpoint: Vẽ đoạn thẳng qua 2 điểm. Chọn lệnh → điểm đầu → điểm cuối→OK. Create Line Closest: Vẽ đoạn thẳng khép kín. Chọn lệnh → chọn lần lượt 2 đối tượng cần khép kín → OK. Create Line Bisect: Vẽ đường phân giác của góc. Chọn lệnh → chọn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: chế tạo băng tải truyền động hộp giảm tốc trục vít mini trên trung tâm gia công HAAS, chương 4

  1. Chương 4: MasterCam Design - thiết kế chung 1 Sketcher - các lệnh vẽ cơ bản Hình 3.7: Thanh công cụ Sketcher- vẽ phác. 1 - Lệnh Point: lệnh tạo các điểm. 2 - Lệnh Line: dùng để vẽ đường thẳng. Trên thanh công cụ Sketcher kích vào biểu tượng Line sẽ xuất hiện trình đơn lựa chọn: Hình 3.8: Các lựa chọn trong lệnh Line.  Create Line Endpoint: Vẽ đoạn thẳng qua 2 điểm. Chọn lệnh → điểm đầu → điểm cuối→OK.
  2.  Create Line Closest: Vẽ đoạn thẳng khép kín. Chọn lệnh → chọn lần lượt 2 đối tượng cần khép kín → OK.  Create Line Bisect: Vẽ đường phân giác của góc. Chọn lệnh → chọn 2 đường thẳng tạo thành góc cần vẽ đường phân giác → chọn đường phân giác cần giữ lại → OK.  Create Line Perpendicular: Vẽ đoạn thẳng vuông góc. Chọn lệnh → chọn 2 đối tượng cần vẽ đường vuông góc chung → OK.  Create Line Parallel: Vẽ đoạn thẳng song song. Chọn lệnh → chọn đối tượng cần vẽ đoạn thẳng song song → chọn khoảng cách giữa 2 đoạn thẳng → OK.  Create Line Tangent Through Point: Vẽ đoạn thẳng tiếp tuyến với cung tròn. Chọn lệnh → chọn điểm trên cung tròn cần vẽ tiếp tuyến→ chọn chiều dài đoạn thẳng→ OK. Hình 3.9: Một số ví dụ sử dụng lệnh Line. 3 - Lệnh vẽ đường tròn và cung tròn.
  3. Sau khi gọi lệnh trên thanh công cụ, xuất hiện trình đơn lựa chọn: Hình 3.10: Các lựa chọn khi vẽ đường tròn và cung tròn.  Create Circle Center Point: Vẽ đường tròn qua 2 điểm: 1 điểm tâm và 1 điểm quyết định bán kính.  Create Arc Polar: Vẽ cung tròn bằng 2 điểm và 1 tâm.  Create Cirde Endpoints: Vẽ đường tròn qua ba điểm.  Create Arc Endpoints: Vẽ cung tròn qua 2 điểm và 1 điểm quyết định bán kính.  Create Arc 3 Points: Vẽ cung tròn qua 3 điểm.  Create Arc Tangent: Vẽ cung tròn tiếp xúc với các đường bất kì cho trước. 4 - Lệnh vẽ đa giác. Sau khi gọi lệnh vẽ đa giác trên thanh công cụ, xuất hiện trình đơn lựa chọn:
  4. Hình 3.11: Các lựa chọn vẽ đa giác.  Create rectangle: Vẽ đa giác vuông hay chữ nhật.  Create rectangular shapes: Vẽ đa giác chính xác bằng cách nhập thông số.  Create polygon: Vẽ đa giác nhiều cạnh như lục giác, bát giác…  Create elipse: Vẽ elip bằng cách nhập bán kính lớn và bán kính nhỏ.  Create letters: Tạo chữ.
  5. Hình 3.12: Một số ví dụ sủ dụng lệnh vẽ đa giác và tạo chữ. 5- Lệnh Fillet và lệnh Chamfer - Lệnh tạo góc lượn và vát góc. Hình 3.13: Các lựa chọn tạo góc. Hình 3.14: Tạo góc lượn và vát mét chi tiết. 6- Lệnh Spline – tạo đường cong trơn. 7- Lệnh tạo các khối tròn xoay, khối cầu, nón…
  6. Hình 3.15: Sử dụng lệnh tạo các khối đặc. 3.2.2 Xform - lệnh hỗ trợ vẽ Hình 3.16: Thanh công cụ Xform. 1 – Xform translate: Dịch chuyển đối tượng. Sau khi gọi lệnh xuất hiện bảng thoại:
  7. Move: Không giữ lại đối tượng sau khi dịch chuyển . Copy: Giữ lại đối tượng cũ sau khi dịch chuyển. #: Số đối tượng cần dịch chuyển. Join: Kết nối đối tượng gốc với đối tượng dịch chuyển. ∆X,∆Y,∆Z: Khoảng dịch chuyển theo phương X,Y,Z. Polar: Dịch chuyển theo góc. : Hướng dịch chuyển. Hình 3.17: Lệnh Translate. 2 – Xform rotate: Quay đối tượng. Sau khi gọi lệnh xuất hiện bảng thoại:
  8. #: Số đối tượng cần lặp khi quay. : Chọn tâm quay. : Góc quay. : Hướng quay. Hình 3.18: Lệnh Rotate. Hình 3.19: Sử dụng lệnh Rotate quay đối tượng. 3 – Xform Mirror: Tạo đối tượng mới đối xứng với đối tượng gốc.
  9. : Đối xứng theo trục Y : Đối xứng theo trục X : Đối xứng theo đường. : Đối xứng theo hai điểm. Hình 3.20: Lựa chọn trong lệnh Mirror. Hình 3.21: Sử dụng lệnh Mirror.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản