intTypePromotion=1
ADSENSE

Chỉ số KPI phòng kế hoạch kỹ thuật

Chia sẻ: V. Rohto Vitamin | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:9

52
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KPI phòng kế hoạch kỹ thuật gồm các chỉ số đánh giá về chuyên môn, chỉ số quản lý đơn vị, chỉ số phát triển năng lực của các chức danh kỹ sư điện, kỹ sư cơ khí, quản lý xây dựng cơ bản, nhân viên kế hoạch và điều phối..., mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ số KPI, BSC ứng với mỗi phòng ban, chức danh công việc trong doanh nghiệp qua Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ số KPI phòng kế hoạch kỹ thuật

KPI PHÒNG KẾ HOẠCH KỸ THUẬT NĂM 20...

1. Chức danh: Kỹ sư điện

TT Chỉ số đánh giá Chu kỳ đánh giá Chi tiết chỉ số đánh giá Xuất sắc (5) Tốt (4) Khá (3) Trung bình (2) Yếu (1)
I. Chỉ số chuyên môn
1 Tiến độ lập và phê duyệt các dự toán trong kỳ Vụ Tổng số ngày chậm so với kế hoạch Hoàn thành sớm Hoàn thành đúng tiến độ Chậm vài ngày Chậm 1 tuần Chậm hơn 1 tuần
2 Chất lượng thẩm định các dự toán trong kỳ Vụ Mức độ sai lệch giữa dự toán và thực hiện Sai lệch so với thực hiện dưới 3% Sai lệch so với thực hiện dưới 4% Sai lệch so với thực hiện dưới 5% Sai lệch so với thực hiện dưới 6% Sai lệch so với thực hiện trên 6%
3 Tiến độ triển khai kế hoạch SCL, phát sinh có liên quan Vụ Báo cáo kịp thời về tiến độ SCL, phát sinh: số lần nhắc nhở vì không báo cáo kịp thời khả năng chậm tiến độ Luôn đúng hạn Được nhắc 1 lần Được nhắc 2 lần Được nhắc 3 lần Được nhắc 4 lần
4 Vật tư và thiết bị mua sắm sai nhu cầu do lỗi của thẩm định kỹ thuật Vụ Giá trị vật tư thiết bị mua sắm sai nhu cầu do lỗi của thẩm định  (không thẩm định được nhu cầu đề nghị của các đơn vị là đúng hay không phù hợp) 0 <1trđ <1.5trđ <2trđ >=2trđ
5 Phối hợp phát hiện và xử lý kịp thời sự cố điện trong toàn công ty Vụ Số sự cố xử lý chậm vì lý do thủ tục 0 <=5H <=7H <=9H >9H
6 Thực hiện các chế độ báo cáo Vụ Thực hiện báo cáo theo đúng quy định Luôn đúng hạn Được nhắc 1 lần Được nhắc 2 lần Được nhắc 3 lần Được nhắc 4 lần
II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

2. Chức danh: Kỹ sư cơ khí

TT Chỉ số đánh giá Chu kỳ đánh giá Chi tiết chỉ số đánh giá Xuất sắc (5) Tốt (4) Khá (3) Trung bình (2) Yếu (1)
I. Chỉ số chuyên môn
1 Tiến độ lập và phê duyệt các dự toán trong kỳ Vụ Tổng số ngày chậm so với kế hoạch Hoàn thành sớm Hoàn thành đúng tiến độ Chậm vài ngày Chậm 1 tuần Chậm hơn 1 tuần
2 Chất lượng thẩm định các dự toán trong kỳ Vụ Mức độ sai lệch giữa dự toán và thực hiện Sai lệch so với thực hiện dưới 3% Sai lệch so với thực hiện dưới 4% Sai lệch so với thực hiện dưới 5% Sai lệch so với thực hiện dưới 6% Sai lệch so với thực hiện trên 6%
3 Tiến độ triển khai kế hoạch SCL, phát sinh có liên quan Vụ Báo cáo kịp thời về tiến độ SCL, phát sinh: số lần nhắc nhở vì không báo cáo kịp thời khả năng chậm tiến độ Luôn đúng hạn Được nhắc 1 lần Được nhắc 2 lần Được nhắc 3 lần Được nhắc 4 lần
4 Vật tư và thiết bị mua sắm sai nhu cầu do lỗi của thẩm định kỹ thuật   Vụ Giá trị vật tư thiết bị mua sắm sai nhu cầu do lỗi của thẩm định (không thẩm định được nhu cầu đề nghị của các đơn vị là đúng hay không phù hợp) 0 <1trđ <1.5trđ <2trđ >=2trđ
5 Phối hợp phát hiện và xử lý kịp thời sự cố về cơ khí trong toàn công ty Vụ Số giờ máy móc dừng hoạt động do sự cố điện 0 <=5H <=7H <=9H >9H
6 Thực hiện các chế độ báo cáo Vụ Thực hiện báo cáo theo đúng quy định Luôn đúng hạn Được nhắc 1 lần Được nhắc 2 lần Được nhắc 3 lần Được nhắc 4 lần
II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

3. Chức danh: Quản lý Xây dựng cơ bản

TT Chỉ số đánh giá Chu kỳ đánh giá Chi tiết chỉ số đánh giá Xuất sắc (5) Tốt (4) Khá (3) Trung bình (2) Yếu (1)
I. Chỉ số chuyên môn
1 Tiến độ lập và phê duyệt các dự toán XDCB trong kỳ Vụ Tổng số ngày chậm so với kế hoạch Hoàn thành sớm Hoàn thành đúng tiến độ Chậm vài ngày Chậm 1 tuần Chậm hơn 1 tuần
2 Tiến độ lập và phê duyệt các dự toán XDCB phát sinh Vụ Tổng số ngày chậm so với kế hoạch Hoàn thành sớm Hoàn thành đúng tiến độ Chậm vài ngày Chậm 1 tuần Chậm hơn 1 tuần
3 Mức độ chính xác các dự toán Vụ Mức độ sai lệch giữa dự toán và thực hiện <10% <12% <14% <16% >=16%
4 Tiến độ triển khai các công trình XDCB trong kỳ Vụ Tổng số ngày chậm so với kế hoạch Không chậm Chậm dưới 10 ngày Chậm dưới 20 ngày Chậm dưới 30 ngày Chậm trên 30 ngày
5 Tiến độ nghiệm thu thanh quyết toán các công trình XDCB Vụ Tổng số ngày chậm so với kế hoạch Không chậm Chậm dưới 10 ngày Chậm dưới 15 ngày Chậm dưới 20 ngày Chậm trên 20 ngày
6 Thực hiện các chế độ báo cáo Vụ Thực hiện báo cáo theo đúng quy định Luôn đúng hạn Được nhắc 1 lần Được nhắc 2 lần Được nhắc 3 lần Được nhắc 4 lần
II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Trên đây là phần trích dẫn của tài liệu Chỉ số KPI phòng kế hoạch kỹ thuật, để xem toàn bộ nội dung các bạn vui lòng tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ số KPI phòng ban doanh nghiệp, mục tiêu BSC doanh nghiệp thông qua Bộ tài liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên TaiLieu.VN.

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2