Chỉ thị số 01/2003/CT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 01/2003/CT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 01/2003/CT-BTC về việc bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mùi do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 01/2003/CT-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2003/CT-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 1 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC BÌN H ỔN GIÁ TRON G DNP TẾT N GUYÊN ĐÁN QUÍ MÙI Để bình ổn giá cả trong dịp Tết nguyên đán Quý Mùi, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Giám đốc Sở tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai các công việc sau: 1. Tổ chức nắm tình hình chuNn bị lực lượng hàng hoá phục vụ Tết (lương thực, thực phNm, bánh mứt kẹo, bia, rượu, quần áo, văn hoá phNm và phương tiện đi lại...). Trên cơ sở đó báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biện pháp đảm bảo sản xuất, lưu thông thông suốt, bám sát thị trường và nhu cầu để kịp thời tổ chức cung ứng hàng hoá, dịch vụ; Đồng thời, phải có kế hoạch chuNn bị hàng hoá dự trữ để đảm bảo nhu cầu thiết yếu của nhân dân, không được để xảy ra đột biến giá cả vào dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán, đặc biệt ở những vùng vừa qua bị thiên tai, vùng sâu, vùng xa và các thành phố lớn. 2. Căn cứ vào phân cấp quản lý tại địa phương, Sở tài chính - Vật giá sớm có phương án trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét qui định giá cước vận chuNn hành khách đi lại trong thành phố, giá dịch vụ trong giữ xe đạp, xe máy, ô tô; giá vé vào cửa nơi vui chơi giải trí, tham quan các di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hoá, danh lam thắng cảnh... đặc biệt là ở các đô thị lớn; thực hiện nguyên tắc áp dụng một biểu giá chung tham quan các di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hoá, danh lam thắng cảnh đối với người trong nước và người nước ngoài. 3. Chỉ trì phối hợp với các ngành có liên quan (quản lý thị trường, thuế, hải quan, công an...) kiểm tra hàng giả, hàng hoá trốn lậu thuế để xử lý kiên quyết các trường hợp sai phạm nhằm bảo vệ lợi ích người tiêu dùng; phối hợp với Sở giao thông công chính và cơ quan quản lý thị trường kiểm tra tình hình thực hiện giá cước vận chuyển hành khách tại các bến xe khách, ga xe lửa, giá trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô... không để xảy ra tình trạng nâng giá tuỳ tiện. 4. Tăng cường kiểm tra thực hiện việc niêm yết giá tại các điểm bán hàng, dịch vụ; niêm yết giá và bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo giá niêm yết, chú ý không để các doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng tăng giá trong dịp tế làm thiệt hại đến lợi ích người tiêu dùng. Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm hành chính về giá theo đúng quy định tại N ghị định số 44/2002/N Đ-CP ngày 01/09/2000 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 04/2000/TT-BVGCP ngày 15/11/2000 của Ban vật giá Chính phủ. 5. Thường xuyên theo dõi diễn biến giá cả thị trường phát hiện kịp thời giá những hàng hoá, dịch vụ tăng giá đột biến, đề xuất biện pháp bình ổn giá trình Chủ tịch Uỷ
  2. - Từ ngày 15/01/2003 trong các báo cáo thường kỳ của Sở tài chính Vật giá tỉnh, thành phố gửi về Ban Vật giá Chính phủ phải bổ sung thêm nội dung về tình hình chuNn bị hàng hoá phục vụ Tết và đánh giá khả năng cung ứng hàng hoá, thực hiện việc bình ổn giá tại địa phương, trước hế là giá các mặt hàng: gạo nếp, gạo tẻ ngon, thịt lợn, thịt gà, cá, thuốc lá, bánh mứt kẹo; thực phNm chế biến (giò, bánh chưng, lạp xường...), hoa quả và giá một số dịch vụ như may quần áo, trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô, cước vận chuyển hành khách... - Từ ngày 25/01/2002 (trừ những ngày Tết) yêu cầu các Sở tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Quảng N inh, Hải phòng, Hà N ội, N ghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà N ẵng, Khánh Hoà, Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng N ai, Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức thường xuyên thu nhập tình hình giá cả thị trường và thực hiện chế độ báo cáo nhanh mỗi ngày một lần về Ban Vật giá Chính phủ. 6. Sau Tết nguyên đán (trước ngày 10/2/2003) yêu cầu Sở tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố có báo cáo đánh giá tình hình giá cả thị trường trước, trong và sau Tết gửi về Ban Vật giá Chính phủ để kịp thời báo cáo Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ. 7. Ban Vật giá Chính phủ có trách nhiệm thường trực theo dõi tình hình biến động giá cả thị trường trong dịp Tết nguyên đán và tổng hợp báo cáo kịp thời Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình giá cả thị trường trước, trong và sau Tết. Trần Văn Tá (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản