Chỉ thị số 14-TCHQ/GSQL

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
55
lượt xem
6
download

Chỉ thị số 14-TCHQ/GSQL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 14-TCHQ/GSQL về việc làm thủ tục hải quan đối với Container rỗng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 14-TCHQ/GSQL

  1. TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14-TCHQ/GSQL Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 1997 CHỈ THN VỀ VIỆC LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI CONTAINER RỖNG XUẤT KHẨU Thời gian vừa qua, công tác kiểm tra và giám sát việc xuất trả container rỗng cho phía nước ngoài tại một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố còn sơ hở, chưa thống nhất trong toàn ngành (có nơi kẹp chì, có nơi niêm phong bằng giấy sau khi kiểm tra, có nơi chỉ kiểm tra mà không niêm phong, không kẹp chì container). Nhằm để phòng sự lợi dụng những sơ hở trên để xếp hàng hoá xuất khNu vào container khi chưa hoàn thành thủ tục Hải quan để trốn lậu thuế, xuất lậu hàng cấm, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chỉ thị: 1- Khi làm thủ tục xuất khNu trả vỏ container, Hải quan phải mở hẳn nắp container để kiểm tra kỹ, đối chiếu số container thực tế với container ghi trên tờ khai; phải kẹp chì hải quan ngay sau khi kiểm tra xong. Trước khi vận chuyển đến cảng để xuất khNu phải kiểm tra lại kẹp chì, xác nhận vào tờ khai đúng là vỏ container rỗng đã kẹp chì (ghi rõ ký mã hiệu kẹp chì). 2- Hải quan cửa khNu cảng khi giám sát xếp vỏ container lên tàu phải kiểm tra kỹ, nếu số container phù hợp với tờ khai và vẫn còn nguyên kẹp chì thì mới cho xếp lên tàu. Trường hợp phát hiện vỏ container không phù hợp với giấy tờ kèm theo, không còn nguyên vẹn kẹp chì hoặc có nghi vấn thì tổ chức kiểm tra lại và lập biên bản vi phạm (nếu có vi phạm) hoặc biên bản chứng nhận (nếu không có hàng bên trong). 3- Trong khi chờ Tổng cục ban hành seal container chuyên dụng, vẫn sử dụng kẹp chì lâu nay đang sử dụng. Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm quán triệt Chỉ thị này đến từng cán bộ, nhân viên thuộc các đơn vị mình phụ trách, đồng thời có biện pháp, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm minh đối với những hành vi vi phạm Chỉ thị này. Phan Văn Dĩnh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản