Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
41
lượt xem
3
download

Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh

  1. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức phi chính phủ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Ban, Bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không quy định thời hạn Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ xin chia, Tuỳ theo yêu cầu và khả năng hoạt động của hội, Ban
  2. Tên bước Mô tả bước tách; sáp nhập; hợp lãnh đạo hội đề nghị Bộ Nội vụ cho phép chia, tách; nhất hội sáp nhập; hợp nhất hội. Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội được thực hiện theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau: - Việc chia, tách; hợp nhất; sáp nhập hội phải được đưa ra thảo luận trong ban chấp hành để trình đại hội quyết định. Sau khi có nghị quyết của đại hội về việc chia, tách; hợp nhất; sáp nhập hội, ban chấp hành hội đề nghị Bộ Nội vụ quyết định. - Việc đổi tên hội phải được đưa ra thảo luận trong ban chấp hành để trình đại hội của hội. Sau khi có nghị quyết của đại hội về việc đổi tên hội, ban lãnh đạo hội gửi tờ trình, nghị quyết về việc đổi tên hội và dự thảo điều lệ đến Bộ Nội vụ xem xét quyết định. 1.1. Giải quyết tài sản, tài chính của hội khi hội hợp nhất: a) Sau khi hợp nhất hội thành hội mới, các hội cũ chấm dứt tồn tại, hội mới được hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, các hợp đồng dịch vụ mà các hội cũ đang thực hiện; b) Tài sản, tài chính của các hội hợp nhất không được phân chia, chuyển dịch mà được chuyển giao toàn bộ cho hội mới. 1.2. Giải quyết tài sản, tài chính của hội khi sáp nhập:
  3. Tên bước Mô tả bước a) Hội được sáp nhập vào hội khác, thì tài sản, tài chính của hội được sáp nhập chuyển giao cho hội sáp nhập; b) Hội sáp nhập được hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp về tài sản, tài chính hiện có của hội được sáp nhập, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán về tài sản, tài chính và các hợp đồng dịch vụ đang thực hiện. 1.3. Giải quyết tài sản, tài chính của hội khi chia, tách: a) Sau khi chia hội, hội bị chia chấm dứt hoạt động, quyền, nghĩa vụ về tài sản, tài chính được chuyển giao cho hội mới theo quyết định chia hội; b) Sau khi tách, các hội thực hiện quyền, nghĩa vụ về tài sản, tài chính của mình phù hợp với mục đích hoạt động của hội đó. - Bộ Nội vụ tiếp nhận hồ sơ xin chia, tách; sáp nhập; Tiếp nhận, kiểm tra hợp nhất hội có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên 2. và xử lý hồ sơ tỉnh - Nghiên cứu, xem xét, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) Xin ý kiến các Bộ, 3. ngành liên quan về lĩnh vực Hội dự
  4. Tên bước Mô tả bước kiến hoạt động. Quyết định (đồng ý 4. hoặc không đồng ý) Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Chưa có quy định cụ thể Số bộ hồ sơ: Chưa có quy định cụ thể Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản