intTypePromotion=3

Chiết khấu và các tiêu chuẩn đánh giá dự án-Cao Hào Thi

Chia sẻ: Mvnc Bgfhf | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

0
74
lượt xem
8
download

Chiết khấu và các tiêu chuẩn đánh giá dự án-Cao Hào Thi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chiết khấu và các tiêu chuẩn đánh giá dự án giúp sinh viên làm quen với các khái niệm chiết khấu, các tiêu chuẩn đánh giá phương pháp chiết khấu ngân lưu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chiết khấu và các tiêu chuẩn đánh giá dự án-Cao Hào Thi

  1. CHIẾT KHẤU VÀ CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN CAO HÀO THI 1
  2. CHIẾT KHẤU Dựa trên khái niệm Giá trị theo thời gian của tiền tệ (Time Value of money) Pt = P0 (1 + i)t hay P0 = Pt / (1 + i)t  Vốn khi được đầu tư sẽ sản sinh ra lãi  Tiêu dùng trong tương lai có giá trị thấp hơn tiêu dùng ở hiện tại 2
  3. CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP CHIẾT KHẤU NGÂN LƯU  Giá trị tương đương: NPV(hay PW), FW, AW  Suất thu lợi: IRR  Tỉ số lợi ích/chi phí : B/C PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG  Thời gian hoàn vốn  Điểm hòa vốn 3
  4. GIÁ TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG  Đưa tất cả các giá trị của ngân lưu về một thời điểm hiện tại, tương lai, hoặc hàng năm. F NPV A  Tiêu chuẩn đánh giá Dự án đáng giá: NPV > 0  Tiêu chuẩn so sánh các Dự án loại trừ nhau: NPV -> Max 4
  5. SUẤT THU LỢI NỘI TẠI - IRR  IRR là suất chiết khấu làm cho NPV của Dự án bằng 0 i = IRR -> NPV= 0  Tiêu chuẩn đánh giá Dự án đáng giá IRR > MARR  Tiêu chuẩn so sánh các phương án loại trừ nhau: Phương pháp gia số IRR( Gia Số ) > MARR -> PA có vốn đầu tư lớn là đáng giá 5
  6. TỈ SỐ LỢI ÍCH/CHI PHÍ - B/C  Tỷ số B/C thường Tỷ số B/C sửa đ ổi B (B – C) C  Tiêu chuẩn đánh giá “Dự án đáng giá”: B/C > 1  Tiêu chuẩn so sánh các phương án loại trừ nhau: Phương pháp gia số B/C( Gia Số ) > 1 6
  7. THỜI GIAN HOÀN VỐN - Thv  Thv là thời gian cần thiết để lượng tiền thu được bù lại tiền đầu tư ban đầu. (+) (-) Tbv (coù t suaá chieá khaá ) xeù t t u Tbv (khoâ g xeù suaá chieá khaá ) n t t t u  Tiêu chuẩn đánh giá Dự án đáng giá: Thv < [Thv] 7
  8. ĐIỂM HOÀ VỐN - Qhv  Qhv là sản lượng cần thiết để lợi nhuận thu được bù lại chi phí cố định ban đầu. Chi phí cố định = Doanh thu - Biến Phí FC = Qhv * (r - v) hay Qhv = FC / (r - v)  Tiêu chuẩn đánh giá Dự án đáng giá: Qnhu cầu > [Qhv] 8
  9. HIỆU QUẢ VÀ CHI PHÍ  Chi phí cố định  Hiệu quả cố định Hiệu quả Đường ranh giới hiệu quả (Effective) (Effective Frontier) A4 A6 A7 A5 A3 E Miền không chấp nhận A2 A1 (Unacceptable Region) A0 K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 Chi Phí (Cost) K 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản