intTypePromotion=1

Cho nhà xuất khẩu vay: Giải ngân vốn vay \ Hình thức giải ngân tạm ứng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
99
lượt xem
10
download

Cho nhà xuất khẩu vay: Giải ngân vốn vay \ Hình thức giải ngân tạm ứng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc SGD, Chi nhánh NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: các SGD, Chi nhánh NHPT Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Trường hợp hồ sơ giải ngân không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn tối đa 01 ngày làm việc, NHPT thông báo cho khách hàng biết để bổ sung, hoàn chỉnh. - Trong thời hạn tối đa 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cho nhà xuất khẩu vay: Giải ngân vốn vay \ Hình thức giải ngân tạm ứng

  1. Cho nhà xuất khẩu vay: Giải ngân vốn vay \ Hình thức giải ngân tạm ứng Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Giám đốc SGD, Chi nhánh NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: các SGD, Chi nhánh NHPT Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Trường hợp hồ sơ giải ngân không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn tối đa 01 ngày làm việc, NHPT thông báo cho khách hàng biết để bổ sung, hoàn chỉnh. - Trong thời hạn tối đa 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ bộ hồ sơ giải ngân hợp lệ của khách h àng, NHPT thực hiện giải ngân cho khách hàng. Đối tư ợng thực hiện:
  2. Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Bảng kê rút vốn vay kiêm khế ước nhân nợ, phiếu lĩnh tiền mặt Các bước Mô tả bước Tên bước Sau khi NHPT và Khách hàng ký kết hợp đồng tín dụng: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị giải ngân tới 1. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT Bước 2: Sau khi kiểm tra kỹ chứng từ giải ngân và kiểm tra thực tế (nếu cần thiết): - Khi chấp thuận đề nghị giải ngân của Khách h àng, Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh ký trên các chứng từ giải ngân theo quy định. 2. - Khi không đồng ý cấp một phần hoặc to àn bộ tiền vay, Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh ký thông báo cho Khách hàng số vốn chấp thuận giải ngân (nếu có) và có văn b ản thông báo cho Khách h àng lý do từ chối cấp vốn vay theo đúng đề nghị của Khách hàng
  3. Mô tả bước Tên bước Bước 3: Giải ngân cho Khách h àng phần vốn vay được chấp thuận. 3. Bước 4: Khách h àng hoàn chứng từ chứng minh số tiền đã giải ngân 4. tạm ứng đúng mục đích. H ồ sơ Thành phần hồ sơ - Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ 1. - Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn (nếu có) Số bộ hồ sơ: 1 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ vay áp dụng đối với Quyết định số 1. cho vay từng lần 105/QĐ-NHPT củ...
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ vay áp dụng đối với Quyết định số 2. cho vay theo hạn mức 105/QĐ-NHPT củ... Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ vay áp dụng đối với Công văn số cho vay từng lần (Trường hợp Khách hàng thuộc đối tượng 3. 1931/NHPT-TDXK hỗ trợ lãi su ất 4%/năm từ ngày 17/4/2009 đ ến ngày n... 31/12/2009). Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ vay áp dụng đối với Công văn số cho vay theo hạn mức (Trường hợp Khách hàng thuộc đối 1931/NHPT-TDXK 4. tượng hỗ trợ lãi suất 4%/năm từ ngày 17/4/2009 đến ngày n... 31/12/2009). Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2