Thủ tục cho vay

Xem 1-20 trên 766 kết quả Thủ tục cho vay
 • Thủ tục Cho vay hỗ trơ đôi vơi cac doanh nghiêp găp khó khăn do ́ ́ ̣ ̣ suy giam kinh tê, có căt giam lao đông trong năm 2009: Thâm tra ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̉ hồ sơ vay vôn và quyêt đinh cho vay, thủ tục hành chính,thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc3p duyphuong1204 05-01-2010 119 26   Download

 • Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nướcBán nợgiá bán nợ bằng hoặc cao hơn dư nợ gốcTrường hợp khách hàng gặp rủi ro do thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc3p duyphuong1204 05-01-2010 125 25   Download

 • Đề tài Các sản phẩm, điều kiện, thủ tục cho vay tiêu dùng trình bày về sản phẩm, điều kiện vay, thủ tục vay, thực trạng hiện nay. Cho vay tiêu dùng là sản phẩm tín dụng hỗ trợ nguồn tài chính cho các nhu cầu mua sắm vật dụng gia đình, sửa chữa nhà ở, sửa xe cơ giới, thanh toán học phí, đi du lịch, chữa bệnh, ma chay cưới hỏi và các nhu cầu khác trong cuộc sống.

  pdf15p wave_12 08-04-2014 52 18   Download

 • Tiểu luận có đề tài "Trình bày quy trình thủ tục cho vay cầm cố giấy tờ có giá" với mục đích trình bày quy trình, thủ tục cho vay cầm cố giấy tờ có giá, trên cơ sở đó nâng cao hiểu biết của mọi người về các nghiệp vụ tài cấp vốn. Đề tài này được nghiên cứu trên cơ sở áp dụng một số phương pháp khoa học như: phương pháp tại bàn, phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp.

  doc13p thangx2 07-06-2014 77 15   Download

 • Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thácThanh toán vốnĐối với hợp đồng mua nhà phục vụ tái định cư, thủ tục hành chính,thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc2p duyphuong1204 05-01-2010 92 11   Download

 • Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thácThanh toán vốnChi phí xây dựng, thủ tục hành chính,thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc3p duyphuong1204 05-01-2010 76 10   Download

 • Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thácThanh toán vốn Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính,thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc4p duyphuong1204 05-01-2010 82 10   Download

 • Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thácThanh toán vốnChi phí thiết bị, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc3p duyphuong1204 05-01-2010 76 10   Download

 • Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thácThanh toán vốnChi phí quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) tự thực hiện, thủ tục hành chính,thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc3p duyphuong1204 05-01-2010 79 9   Download

 • Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thácThanh toán vốnChi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc2p duyphuong1204 05-01-2010 78 9   Download

 • Đề tài Các sản phẩm, điều kiện, thủ tục cho vay tiêu dùng nhằm giới thiệu khái niệm và hình thức cho vay tiêu dùng, đánh giá các sản phẩm cho vay tiêu dùng hiện nay của các ngân hàng thương mại, giải pháp nhằm phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng.

  pdf19p wave_12 08-04-2014 85 9   Download

 • Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nướcXử lý tài sản bảo đảm tiền vayTrường hợp xử lý TSBĐ không thoả thuận được phương thức xử lý, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc3p duyphuong1204 05-01-2010 74 8   Download

 • Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thácThanh toán vốnChi phí rà phá bom mìn, vật nổ là một hạng mục trong dự án đầu tư, thủ tục hành chính,thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc2p duyphuong1204 05-01-2010 83 7   Download

 • Thủ tục Cho vay vôn tin dung đâu tư cua Nhà nươc Xóa/nơ gốc /Trường hơp khách hàng là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc2p duyphuong1204 05-01-2010 53 7   Download

 • Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nướcBán nợgiá bán nợ thấp hơn dư nợ gốcTrường hợp khách hàng gặp rủi ro do thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc3p duyphuong1204 05-01-2010 68 7   Download

 • Thủ tục Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nướcXử lý tài sản bảo đảm (TSBĐ) tiền vayTrường hợp xử lý TSBĐ theo thoả thuận, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc3p duyphuong1204 05-01-2010 61 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục cho vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước 6', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p duyphuong1204 05-01-2010 78 7   Download

 • Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thácThanh toán vốnChi phí tư vấn, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc2p duyphuong1204 05-01-2010 71 6   Download

 • Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thácThanh toán vốnChi phí khởi công, nghiệm thu, chạy thử, khánh thành, thủ tục hành chính,thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc3p duyphuong1204 05-01-2010 71 6   Download

 • Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thácThanh toán vốnChi phí nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án, chi phí chuyên gia, đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc2p duyphuong1204 05-01-2010 58 6   Download

Đồng bộ tài khoản