Cho vay theo hạn mức Tín dụng & Cho vay theo từng lần

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
3.136
lượt xem
798
download

Cho vay theo hạn mức Tín dụng & Cho vay theo từng lần

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cho vay theo hạn mức tín dụng và cho vay từng lần là hai phương pháp cho vay ngắn hạn được áp dụng phổ biến hiện nay tại các ngân hàng thương mại. Tài liệu "Cho vay theo hạn mức Tín dụng & Cho vay theo từng lần" sẽ chỉ ra sự khác biệt giữa 2 phương pháp này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cho vay theo hạn mức Tín dụng & Cho vay theo từng lần

  1. Cho vay theo hạn mức Tín dụng & Cho vay theo từng lần Cho vay theo hạn mức tín dụng và cho vay từng lần là hai phương pháp cho vay ngắn hạn được áp dụng phổ biến hiện nay tại các ngân hàng thương mại (NHTM).
  2. Giữa hai phương pháp này có những điểm khác nhau cơ bản như sau: Phân *Cho vay theo hạn mức tín *Cho vay từng lần (Cho vay biệt dụng(Cho vay luân chuyển): theo món) -Cho vay theo hạn - Cho vay từng lần (từng mức tín dụng ( HMTD) là món) là hình thức cấp TD của hình thức cấp tín dụng của NHTM mà theo đó làm 1 bộ NHTM mà theo đó, KH chỉ hồ sơ vay 1 lần nhất định với Khái việc làm 1 bộ hồ sơ để vay mức TD NH và KH thoả niệm trong 1 kì nhất định với mức thuận. tín dụng mà KH và NH đã thoả thuận. - Người vay chỉ lập hồ -Người vay sẽ phải làm sơ 1 lần cho nhiều khoản hồ sơ vay vốn cho từng lần vay vay, ngân hàng cấp cho với lãi suất, thời hạn trả tiền và khách 1 hạn mức, chỉ giới số tiền vay xác định. Cách hạn dư nợ, không giới hạn lập hồ (Ví dụ: Giả sử 1/1/09 doanh số. sơ bạn có nhu cầu mua NVL bạn (Ví dụ: Vay hạn mức lập hồ sơ vay 300tr trong thời 50tr 1 tháng, bạn có thể vay hạn 4 tháng .Tới tháng sau tối đa 50tr, nếu trả 20tr trong 12/2/09 bạn cần mua một thiết tháng có thể vay tiếp 30tr,có bị và bạn lại lập một hồ sơ mới thể giải ngân làm nhiều lần xin vay 150tr trong thời hạn 2
  3. theo nhu cầu vay vốn của tháng chẳng hạn. Nếu NH mình miễn sao số dư cuối đồng ý cho bạn vay thì họ sẽ tháng không vượt quá hạn giải ngân cũng như theo dõi mức 50tr.) hai khoản nợ này riêng,tính lãi riêng và thu nợ riêng.) - Đây là hình thức vay -Ưu điểm của hình thức tiên tiến, có nhiều ưu điểm, này là thủ tục rõ ràng,ngân Ưu lợi ích cho doanh nghiệp như hàng chủ động trong việc cho chủ động vốn, thủ tục đơn vay. điểm giản... -Phổ biến ở Việt Nam vì doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả,không cần vốn thường xuyên, trong khi ngân hàng với nghiệp vụ chưa cao nên cho vay theo hình thức này ít rủi ro hơn. -Không phổ biến ở -Thủ tục rườm rà, doanh Việt nam do các doanh nghiệp không linh động trong nghiệp không có nhu cầu việc sử dụng vốn do phải lập vốn thường xuyên, hành lang hồ sơ cho từng lần vay, chỉ Nhược pháp lí chưa chặt chẽ dẫn thích hợp với doanh nghiệp có đến việc ngân hàng khó xử lí
  4. điểm trong việc phạt nợ quá hạn... nhu cầu vốn không định kì. vì vậy ngân hàng ít cung cấp dịch vụ này. -Chỉ áp dụng cho các -Chỉ áp dụng cho các khách hàng vay có nhu cầu khách hàng có nhu cầu vốn Phạm vay vốn thường xuyên, mục không thường xuyên, hoặc vay vi áp đích sử dụng vốn rõ ràng và có tính chất thời vụ. dụng có tín nhiệm với Ngân hàng ( có khả năng tài chính, sản xuất kinh doanh ổn định, có lãi, trong thời gian một năm trước đó không có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng). - Không định kỳ hạn - Định kỳ hạn nợ cụ thể nợ cụ thể cho từng lần giải cho khoản cho vay; Người vay Kỳ ngân nhưng kiểm soát chặt trả nợ một lần khi đáo hạn. hạn chẽ hạn mức tín dụng còn vay thực hiện. - Thông thường lãi - Lãi suất thấp hơn so suất vay HM cao hơn vay với cho vay theo HMTD. Lãi từng món do NH lúc nào
  5. suất cũng phải chuẩn bị tiền cho KH. Cách -Có thể giải ngân làm - Giải ngân một lần toàn nhiều lần trong hạn mức cho bộ hạn mức tín dụng. giải phép. ngân Công thức tính: -Vay vốn theo HMTD được xác định như sau: Nhu cầu vay Chi phí SX = --------------------- - Vốn CSH - Vốn HĐ khác vốn lớn nhất Vòng quay VLĐ -Vay vốn từng lần được xác định như sau: Nhu cầu
  6. = NC vay VLĐ - Vốn CSH & Vốn HĐ khác vay vốn (*)Chú thích: -Chi phí sản xuất: Là số tiền mà một nhà sản xuất hay doanh nghiệp phải chi để mua các yếu tố đầu vào cần thiết cho quá trình sản xuất hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận. -Vốn lưu động: Là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản lưu động của doanh nghiệp.(số vốn này sẽ chu chuyển quay vòng thường xuyên trong QTSX) -Vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu là vốn đầu tư của chủ sở hữu, là phần tài sản còn lại sau khi lấy tổng tài sản trừ đi các khoản nợ phải trả. -Vốn HĐ khác:Phát hành cổ phiếu, trái phiếu, vay ngân hàng, cho thuê tài chính, thanh lí tài sản,…
Đồng bộ tài khoản