intTypePromotion=1

CHƯƠNG 3: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

Chia sẻ: Tulip_12 Tulip_12 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
286
lượt xem
53
download

CHƯƠNG 3: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiểu khái quát về hoạt động tín dụng của NHTM Nắm các nguyên tắc cơ bản về tín dụng Điều kiện, đối tượng và phương pháp tín dụng Tiếp cận với loại hình và phương pháp cho vay chung của NHT Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn của ngân hàng cho khách hàng vào mục đích và thời hạn nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi .3.1.2 Phân loại cho vay Phân loại cho vay là việc sắp xếp các khoản cho vay theo từng nhóm dựa trên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 3: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

 1. CHƯƠNG 3: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
 2. Mục tiêu Hiểu khái quát về hoạt động tín dụng của NHTM Nắm các nguyên tắc cơ bản về tín dụng Điều kiện, đối tượng và phương pháp tín dụng Tiếp cận với loại hình và phương pháp cho vay chung của NHTM
 3. 3.1 Khái quát hoạt động cho vay của NHTM • 3.1.1 Khái niệm về cho vay: Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn của ngân hàng cho khách hàng vào mục đích và thời hạn nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi
 4. 3.1.2 Phân loại cho vay Phân loại cho vay là việc sắp xếp các khoản cho vay theo từng nhóm dựa trên một số tiêu thức nhất định. Là tiền đề để thiết lập các quy trình cho vay thích hợp và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng • Mục đích: Việc áp dụng từng loại cho vay tùy thuộc vào đặc điểm kinh tế của đối tượng sử dụng vốn tín dụng nhằm sử dụng và quản lý có hiệu quả, phù hợp với sự vận động cũng như đặc điểm kinh tế khác nhau của từng đối tượng
 5. 1 Căn cứ vào tiêu thức mục đích 2 Căn cứ vào thời hạn tín dụng 3 Mức độ tín nhiệm của NHTM với khách hàng 4 Tiêu thức hình thái cho vay 5 Tiêu thức hoàn trả nợ vay 6 Tiêu thức phương thức cho vay
 6. 3.1.2.1 Căn cứ vào tiêu thức mục đích 1 Cho vay phục vụ kinh doanh công thương nghiệp 2 Cho vay bất động sản 3 Cho vay nông nghiệp 4 Cho vay kinh doanh xuất nhập khẩu 5 Cho vay tiêu dùng cá nhân
 7. 3.1.2.2 Căn cứ vào thời hạn tín dụng Cho vay ngắn hạn Cho vay trung hạn Cho vay dài hạn •Thời hạn đến 12 •Thời hạn từ 12 •Thời hạn: trên 60 tháng tháng trở -60 tháng •Mục đích: Tài trợ tháng( ở Việt •Mục đích: Tài trợ cho đầu tư vào Nam) cho các dự án đầu TSNH hoặc các •Mục đích: Đầu tư tư như xây nhà ở, nhu cầu chi tiêu mua sắm TSDH, thiết bị, xí nghiệp ngắn hạn cá nhân cải tiến đổi mới mới •Chiếm tỷ trọng công nghệ, mở cao nhất rộng SXKD
 8. 3.1.2.3 Căn cứ vào tiêu thức mức độ tín nhiệm của NHTM với khách hàng Cho vay không đảm bảo Là loại cho vay không cần tài sản thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh của người thứ 3 mà chỉ dựa vào uy tín của bản thân khách hàng. Sử dụng với khách hàng quen thuộc có khả năng tài chính mạnh Cho vay có đảm bảo Phải có thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh của bên thứ 3
 9. 3.1.2.4 Căn cứ vào tiêu thức hình thái cho vay Chovay Cho vaybằng bằngtài tàisản sản Chovay Cho vaybằng bằngtiền tiền •Chovay •Cho vaybằng bằngtàitàitrợ trợthuê thuê mua mua •Làhình •Là hìnhthức thứcchochovay vaychủ chủ •NHTMhay •NHTM hayCông Côngty tycho cho yếucủa yếu củangân ngânhàng hàng thuêtài thuê tàichính chínhcủa củaNHTM NHTMsẽ sẽ •Thựchiện •Thực hiệnbằng bằngcác cácnghiệp nghiệp cungcấp cung cấptrực trựctiếp tiếptài tàisản sản nhưtín vụnhư vụ tíndụng ứngtrước, dụngứng trước, chongười cho ngườiđi đivay( vay(đi đithuê) thuê) thấuchi, thấu chi,tín tíndụng dụngtrả trảgóp, góp, ngườiđi vàngười và đithuê thuêphải phảitrả trảcả cả tíndụng tín dụngthời thờivụvụ vốnvà vốn lãikhi vàlãi khiđến đếnhạnhạn
 10. 3.1.2.5 Căn cứ vào tiêu thức hoàn trả nợ vay 1 2 3 Cho vay chỉ có một Cho vay có nhiều Cho vay trả nợ kỳ khi trả nợ hay kỳ trả nợ hay còn nhiều lần nhưng còn gọi là cho vay gọi là cho vay trả không có kỳ hạn cụ một lần khi đáo hạn góp thể mà tùy theo khả năng tài chính của người đi vay có thể trả nợ lúc nào
 11. 3.1.2.6 Căn cứ vào tiêu thức phương thức cho vay Cho vay theo Cho vay theo hạn món mức tín dụng
 12. 3.2 Phương pháp xác định lãi suất cho vay
 13. Quy trình tín dụng
 14. Thảo luận
 15. Bảo đảm tín dụng
 16. Nguyên tắc bảo đảm tín dụng
 17. Thảo luận
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2