intTypePromotion=1

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 3 – Nguyễn Văn Vũ An

Chia sẻ: Hoài Thương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:62

0
81
lượt xem
20
download

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 3 – Nguyễn Văn Vũ An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Chương 3: Tín dụng ngắn hạn tài trợ kinh doanh cho doanh nghiệp" trình bày các nội dung: Những vấn đề chung về quan hệ tín dụng ngắn hạn, các phương pháp cho vay ngắn hạn, các biện pháp đảm bảo tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 3 – Nguyễn Văn Vũ An

 1. Chương 3: TÍN DỤNG NGẮN HẠN TÀI TRỢ KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP Tín dụng ngắn hạn chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng tín dụng  Rất quan trọng 6/11/2015 11:59 AM 1
 2. NỘI DUNG CHƯƠNG I. Những vấn đề chung về quan hệ 4. Cho vay theo hạn mức TD ngắn hạn thấu chi 1. Cơ sở pháp lý và phạm vi 5. Cho vay thông qua nghiệp áp dụng vụ phát hành và sử dung 2. Nguyên tắc và điều kiện thẻ TD của TD ngắn hạn III. Các biện pháp đảm bảo TD 3. Đối tượng cho và và LS 1. Thế chấp TS cho vay 2. Cầm cố TS 4. Thời hạn cho vay 3. Bảo lãnh 5. Quy trình cho vay 4. Bảo đảm bằng TS hình II. Các phương pháp cho vay ngắn thành từ vốn vay hạn 5. Số dư bù 1. Cho vay theo hạn mức TD 6. Tín chấp 2. Cho vay từng lần 7. Đặt cọc, ký cược, ký quỹ 3. Cho vay trả góp 6/11/2015 11:59 AM 2
 3. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TD NGẮN HẠN 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1. Cơ sở pháp lý Luật các tổ chức tín dụng Các nghị định của Chính phủ Quy chế cho vay theo quyết định của Thống đốc NHNNVN 1.2. Phạm vi áp dụng * Bên cho vay NHTM quốc doanh NHTM cổ phần NH liên doanh Chi nhánh NH nước ngoài Cty tài chính Quỹ tín dụng nhân dân HTX tín dụng 3
 4. 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG (TT) * Bên đi vay Doanh nghiệp nhà nước Cty cổ phần Cty TNHH HTX Doanh nghiệp tư nhân Các xí nghiệp, công ty liên doanh với nước ngoài Các công ty, xí nghiệp 100% vốn nước ngoài Các hộ gia đình và các thể nhân đủ điều kiện vay vốn 6/11/2015 11:59 AM 4
 5. 2. NGUYÊN TẮC VÀ ĐIÊU KIỆN CỦA TÍN DỤNG NGẮN HẠN *Nguyên tắc: Vốn vay phải được sử dụng đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và có hiệu quả kinh tế. Vốn vay phải được hoàn trả đầy đủ cả vốn gốc và lãi vay theo đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng tín dụng. 6/11/2015 11:59 AM 5
 6. 2. NGUYÊN TẮC VÀ ĐIÊU KIỆN CỦA TÍN DỤNG NGẮN HẠN (TT) Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật. Người vay vốn có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết. Người vay vốn có mục đích sử dụng vốn hợp pháp. Có phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư khả thi có hiệu quả. Thực hiện các quy định về bao đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Thống đốc NHNNVN. 6/11/2015 11:59 AM 6
 7. 3. ĐỐI TƯỢNG CHO VAY VÀ LÃI SUẤT CHO VAY * Đối tượng cho vay Giá trị vật tư, hàng hóa và các khoản chi phí để thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống,… Các nhu cầu tài chính hợp lý Thuế XNK, nếu giá trị lô hàng XNK đó được hình thành bằng vốn vay của NH đó. Lãi vay phát sinh trong thời gian thi công. 6/11/2015 11:59 AM 7
 8. 3. ĐỐI TƯỢNG CHO VAY VÀ LÃI SUẤT CHO VAY (TT) * Các đối tượng không cho vay Số tiền để trả gốc và lãi cho tổ chức tín dụng khác. Số lãi vay phải trả cho chính tổ chức tín dụng cho vay vốn. * Lãi suất cho vay Tổng Giám đốc (Giám đốc) Ngân hàng cho vay xác định và công bố công khai lãi suât cho vay theo từng loại khách hàng, từng đối tượng cho vay. 6/11/2015 11:59 AM 8
 9. 4. THỜI HẠN CHO VAY Nói chung thời hạn cho vay không quá 12 tháng. 6/11/2015 11:59 AM 9
 10. 5. QUY TRÌNH CHO VAY Bước 1: Tiếp xúc và hướng dẫn khách hàng Tìm hiểu những vấn đề KH trình bày và tư cách pháp lý của KH. Tình hình hoạt động SXKD của KH Năng lực tài chính của KH Khả năng vay vốn, tài sản thế chấp cầm cố, thực trạng công nợ của KH Đề nghị KH cung cấp hồ sơ tài liệu quan trọng đến phương án vay vốn 10
 11. 5. QUY TRÌNH CHO VAY (TT) Bước 2: Thẩm định tín dụng ngắn hạn Thẩm định điều kiện pháp lý Là pháp nhân Là thể nhân Thẩm định điều kiện về kinh tế tài chính của KH Thẩm định kế hoạch SXKD hoặc phương án sử dụng vốn của KH Thẩm định và đánh giá tình hình tài chính của đơn vị 6/11/2015 11:59 AM 11
 12. 5. QUY TRÌNH CHO VAY (TT) Tình hình tài chính của đơn vị vay vốn thể hiện qua hệ thống 4 chỉ tiêu chủ yếu sau đây: Nhóm 1: Chỉ tiêu hoạt động 6/11/2015 11:59 AM 12
 13. 5. QUY TRÌNH CHO VAY (TT) Nhóm 2: Chỉ tiêu thanh khoản 6/11/2015 11:59 AM 13
 14. 5. QUY TRÌNH CHO VAY (TT) Nhóm 3: Nhóm chỉ tiêu phản ánh cơ cấu tài chính 6/11/2015 11:59 AM 14
 15. 5. QUY TRÌNH CHO VAY (TT) Nhóm 4: Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả HĐKD 6/11/2015 11:59 AM 15
 16. 5. QUY TRÌNH CHO VAY (TT) Thẩm định theo tiêu chuẩn 5C 1. Character (Uy tín) 2. Capacity (Năng lực vay nợ của khách hàng) 3. Capital (Vốn chủ sở hữu của khách hàng) 4. Collateral (Tài sản thế chấp và cầm cố) 5. Conditions (Điều kiện khác) 6/11/2015 11:59 AM 16
 17. 5. QUY TRÌNH CHO VAY (TT) Thẩm định theo tiêu chuẩn 5P: 1. Purpose (mục đích vay) 2. Payment (thanh toán) 3. Protection (bảo vệ) 4. Policy (chính sách) 5. Pricing (định giá) Theo M. altman: X = R1+R2+R3+R4+R5 6/11/2015 11:59 AM 17
 18. 5. QUY TRÌNH CHO VAY (TT) Thẩm định theo tiêu chuẩn 5P: Nếu: Z > 2,675 điểm  DN loại I – Tốt 1,8 < Z ≤ 2,675 điểm  DN loại II – Trung bình Z ≤ 1,8 điểm  DN loại III – Xấu 6/11/2015 11:59 AM 18
 19. 5. QUY TRÌNH CHO VAY (TT) Thẩm định theo nguyên tắc “PAPERS” 1. Person (con người) 2. Amount (số tiền vay) 3. Purpose (mục đích vay) 4. Equity ( vốn chủ sở hữu) 5. Repayment (khả năng thanh toán) 6. Security (bảo vệ, an toàn) 6/11/2015 11:59 AM 19
 20. 5. QUY TRÌNH CHO VAY (TT) Thẩm định theo nguyên tắc “CAMPARI” 1. Character (uy tín, tư cách của khách hàng) 2. Ability (năng lực người đi vay) 3. Margin (lãi suất) 4. Purpose (mục đích vay) 5. Amount (số tiền vay) 6. Repayment (sự hoàn trả, khả năng thanh toán khoản vay) 7. Insurance (bảo đảm tín dụng) 6/11/2015 11:59 AM 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2