Chủ đề: Chú mèo con - Đề tài: Màu sắc của mèo con - Nhóm lớp: Chồi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
165
lượt xem
23
download

Chủ đề: Chú mèo con - Đề tài: Màu sắc của mèo con - Nhóm lớp: Chồi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Bé tìm hiểu về đặc điểm, hình dáng của con mèo - Màu sắc của bộ lông và màu mắt của con mèo - Biết vỗ tay theo nhịp bài hát “Vì sao con mèo rửa mặt”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Chú mèo con - Đề tài: Màu sắc của mèo con - Nhóm lớp: Chồi

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Chú mèo con tài: Màu s c c a mèo con Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé tìm hi u v c i m, hình dáng c a con mèo - Màu s c c a b lông và màu m t c a con mèo - Bi t v tay theo nh p bài hát “Vì sao con mèo r a m t” II. Chu n b : - Các hình nh v con mèo, chó, v t, gà tr ng… - àn, giai i u bài hát “Vì sao con mèo r a m t” - Nh c c , bút lông… - III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Bé làm con mèo - Cô cho bé xem m t trong các b ph n c a con mèo và cho tr oán Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - G i ý tr có th mô t nh ng c i m bên ngoài c a con mèo. Sau ó cô g i ý, hư ng d n bé v gương m t con mèo lên bàn tay c a mình và chơi v i con mèo bàn tay mà tr v a v xong 2. Ho t ng 2: Vì sao con mò r a m t - Cô c câu v con mèo cho tr oán và cùng trò chuy n v i tr : Con mèo có bi t t r a m t không? Vì sao con mèo l i ph i r a m t? - Cho c l p hát theo cô bài hát “Vì sao con mèo r a m t” - Cô d n d t bé v tay theo nh p bài hát, ti p theo cho bé v n ng theo nhóm, t , cá nhân. - G i ý cho bé v n ng t do theo nh c, sáng t o g tác minh h a cho bài hát. 3. Ho t ng 3: Trò chơi: “Ai oán gi i” - Cô gi i thi u tên trò chơi, lu t chơi: n u ai oán saai thì ph i ra ngoài m t l n chơi. Cách chơi: Bé l ng nghe ti ng kêu c a t ng con v t và ch n hình con v t ó 4. Ho t ng 4: Ho t ng góc * Góc âm nh c: Bé hát nh ng bài hát ã bi t v các con v t nuôi, bi t s d ng nh ng nh c c ph i h p khi hát Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com * Góc toán: Bé chơi l p b ng phân lo i, so sánh v màu s c c a b lông mèo, có boa nhiêu b n thích màu lông mèo gi ng bé * Góc t o hình: bé v , tô màu, c t dán màu s c c a b lông mèo 5. Ho t ng 5: Ho t ng ngoài tr i - TCDG: Mèo b t chu t - Chơi t do 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u – Bé chơi chơi l p ráp Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản