Chủ đề: Chú mèo con - Đề tài: Nơi ở của mèo con - Nhóm lớp: Chồi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
155
lượt xem
20
download

Chủ đề: Chú mèo con - Đề tài: Nơi ở của mèo con - Nhóm lớp: Chồi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Bé tìm hiểu về nơi sống của con mèo - Phát triển ở bé tình cảm yêu thương các con vật gần gũi - Biết làm nhà, xây nhà cho con vật nuôi có chỗ ở - bé tập gấp con mèo bằng giấy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Chú mèo con - Đề tài: Nơi ở của mèo con - Nhóm lớp: Chồi

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Chú mèo con tài: Nơi c a mèo con Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé tìm hi u v nơi s ng c a con mèo - Phát tri n bé tình c m yêu thương các con v t g n gũi - Bi t làm nhà, xây nhà cho con v t nuôi có ch - bé t p g p con mèo b ng gi y II. Chu n b : - Hình nh các lo i nhà dành cho mèo con - Gi y, bút màu, thùng c c tông - Gi y v n, v i v n… III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Nhà xinh c a mèo - Cô t o tình hu ng cho bé nghe ti ng mèo con và i tìm xem ti ng mèo kêu phát ra t ch nào - Cho bé xem hình nh Powerpoint v các lo i nhà dành cho mèo con 2. Ho t ng 2: Bé làm nhà cho mèo con Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Cô g i ý bé làm nhà cho mèo con t các thùng c c tông - Hòi bé s trang trí nhưng th nào cho nhà c a mèo con ư c p hơn - Cho bé v nhóm th c hi n 3. Ho t ng 3: Ngôi nhà c a mèo con - Sau khi ngôi nhà c a mèo con hoàn thành xong và mèo vào ng cho m chúng ta s dùng nh ng mi ng v i v n b vào mèo vào n m - Cho bé trưng bày s n ph m - Cùng hát v i cô bài hát “R a m t như mèo” b ng ti ng kêu c a mèo 4. Ho t ng 4: Ho t ng góc * Góc xây d ng: Bé xây nhà cho mèo con * Góc khoa h c: Khám phá thiên nhiên: cac ch t tan ư c trong nư c * Góc t o hình: Bé v , n n, tô màu, xé dán h hàng nhà mèo v i nhi u hình dáng khác nhau. 5. Ho t ng 5: Ho t ng ngoài tr i - TCV : ném bong vào r - Chơi t do 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u – D y bé g p con mèo b ng gi y Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản