Chủ đề: Lớp học của bé - Đề tài: Món quà của cô giáo Nhóm - Lớp: Lá

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
321
lượt xem
25
download

Chủ đề: Lớp học của bé - Đề tài: Món quà của cô giáo Nhóm - Lớp: Lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nhớ và hiểu nội dung câu chuyện, hiểu ý nghĩa câu chuyện. - Biết nhận lỗi khi phạm lỗi. - Phát triển khả năng thẩm mỹ và yêu thích các hoạt động sáng tạo. - Yêu thương, giúp đỡ bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Lớp học của bé - Đề tài: Món quà của cô giáo Nhóm - Lớp: Lá

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : L p h c c a bé tài: Món quà c a cô giáo Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Nh và hi u n i dung câu chuy n, hi u ý nghĩa câu chuy n. - Bi t nh n l i khi ph m l i. - Phát tri n kh năng th m m và yêu thích các ho t ng sáng t o. - Yêu thương, giúp b n. II. Chu n b : - Bài gi ng tương tác trên ph n m m PP. - Tranh cho tr tô màu câu chuy n trên. - Bài hát: Cô giáo em. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Cô giáo em Hát và v n ng theo nh c bài hát: “Cô giáo em” Trò chuy n v l p h c và cô giáo. Trò chuy n trư c v i tr v m t vài n i dung c a câu chuy n 2. Ho t ng 2: Món quà c a cô giáo Tr theo dõi chuy n k c a cô trên máy tính. àm tho i: Cô giáo d y các b n i u gì? Khi ra v , có i u gì ã x y ra? T i sao b n g u xù không nh n quà c a cô? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Các b n có nh n l i không? Con hi u gì v câu chuy n? G i ý cho t t c tr u nói lên hi u bi t v ý nghĩa câu chuy n. 3. Ho t ng 3: Quy n truy n c a l p bé Chia tr thành các nhóm v các góc. M i góc có nh ng tranh c a truy n: “Món quà c a cô giáo chưa ư c tô màu. Tr cùng tô màu các trang truy n cho p, sau ó m i nhóm s p x p các trang truy n theo th t câu chuy n. Ghép các t p truy n c a m i nhóm l i theo th t và cô xâu l i thành m t quy n truy n tranh bé c góc thư vi n. Giáo d c tr t m và c n th n trong các ho t ng Trò chuy n v i các nhóm v các b c tranh mà nhóm ang tô màu. K t thúc. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản