intTypePromotion=1

Chủ nghĩa tự do mới và Trường phái Chicago

Chia sẻ: Batman_1 Batman_1 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:42

0
121
lượt xem
12
download

Chủ nghĩa tự do mới và Trường phái Chicago

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 2 Chủ nghĩa tự do mới và Trường phái Chicago 01/09/13 1 . Trường Đại học Chicago – nơi xuất  phát của trường phái nhiều lĩnh vực ­  Trường  đại  học  tư  được  thành 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ nghĩa tự do mới và Trường phái Chicago

 1. Bài 2 Chủ nghĩa tự do mới và Trường phái Chicago 01/09/13 1
 2.  Trường Đại học Chicago – nơi xuất  phát của trường phái nhiều lĩnh vực ­  Trường  đại  học  tư  được  thành  lập  bởi  Hội  Giáo  dục  Mỹ  và  nhà  tỷ  phú  dầu  mỏ  Rockefeller  năm  1890. ­ Đã có 85 người nhận  giải  Nobel  và  được  xem  là  một  trong  các  trường  đại  học  hàng  đầu thế giới. 01/09/13 2
 3. I. NHỮNG NHÀ KINH TẾ CÓ ẢNH HƯỞNG  LỚN NHẤT CỦA TRƯỜNG PHÁI CHICAGO 1. Friedrich August Hayek Sinh ở Vienna, là thủ đô của đế  chế Áo – Hung.  1931­1950 London School of Economics  1950–1962 University of Chicago  1962–1968 University of Freiburg  (1899 – 1992) Được coi là một trong những  Nobel 1974 người đi đầu và là “giáo chủ” của Chủ nghĩa Tân tự do. 01/09/13 5
 4. 1. Friedrich August Hayek Một cuộc đời hành trình qua thế  kỷ XX với nhiều biến cố: Ông chào đời khi CN tự do đang thống trị.  Thời trai trẻ: CNTD hấp hối.  Khi đứng tuổi: nhìn thấy thắng lợi của chủ nghĩa can thiệp   nhà nước, ảnh hưởng của LX lan rộng. Về già: chứng kiến sự sụp đổ của hệ thống XHCN, khủng   hoảng của học thuyết Keynes và sự trỗi dậy của CNTD Quan hệ đầy mâu thuẫn Hayek và Keynes  Hayek và Joseph Schumpeter  Hayek và Gunmar Myrdal (cùng được Nobel1974)  01/09/13 6
 5. 1. Friedrich August Hayek  Quan điểm kinh tế chủ yếu: Khủng hoảng nền kinh tế do nhà nước can thiệp   vô lối vào thị trường. Nhà nước đưa ra những tín hiệu sai lệch cho nền   kinh tế.  Người tiêu dùng, người sản xuất tạo ra những  khuynh hướng gia tăng sự mất cân đối dẫn đến  khủng hoảng. Ông là một trong những kiến trúc sư chính  của cuộc xây dựng lại CNTD trên bình diện tư  tưởng lẫn hành động. 01/09/13 7
 6. 2. Milton Friedman –một nhà kinh tế tài ba   Từ  năm  1947  đến  năm  1976,  Milton  Friedman  là  một  tiếng  kêu  trong  sa  mạc,  những  ý  tưởng  của  ông  bị  các  nhà ra chính sách bỏ qua.  Với  tất  cả  những  sự  không  hiệu  quả mà  ông chỉ trích,  đã cải thiện  đầy  ấn  tượng  mức  sống  của  hầu  hết  người  dân  Mỹ:  thu  nhập  thực  Milton Friedman (1912–2006) trung vị (median income) tăng gấp  The Chicago school of  đôi.  economics Giai  đoạn  từ  năm  1976  là  giai  Nobel 1976 đoạn  mà  những  ý  kiến  của  Friedman  ngày  càng  được  chấp  nhận. 01/09/13 8
 7. 2. Milton Friedman –một nhà kinh tế tài ba   a.  Ông  đóng  ba  vai  trò  quna  trọng  trong  đời  sống tri thức thế kỷ 20: Một Friedman nhà kinh tế  của các nhà kinh tế. Một  Friedman  người  rao  bán chính sách. Milton Friedman (1912–2006) Cuối  cùng,  là  một  The Chicago school of  Friedman  nhà  tư  tưởng,  người  truyền  bá  vĩ  đại  học  economics thuyết về thị trường tự do. Nobel 1976 Ông cũng bị phản đối mạnh mẽ khi gặp Pinochet để khuyến cáo một liệu pháp cho nền kinh tế Chile   01/09/13 9
 8. 2. Milton Friedman –một nhà kinh tế tài ba    Theo đánh giá của P.  Krugman: Nhiều nhà kinh tế đã đóng vai trò quan trọng   trong việc phục hồi kinh tế học cổ điển trong giai  đoạn từ năm 1950 đến 2000, nhưng không ai có  ảnh hưởng như Milton Friedman. Nếu Keynes là Luther thì Friedman là thánh   Ignatius xứ Loyola, người đã sáng lập ra dòng Tên  (Jesuits). 01/09/13 10
 9. b. Lý thuyết tiền tệ   Những hệ quả: Nếu lạm phát, thất nghiệp cao  chỉ số hóa toàn   diện giá cả, tiền lương, lãi suất... để đảm bảo tính  đúng đắn trong dự báo của từng cá nhân.  Lưu ý: chỉ số hóa không phải là sự can thiệp mà đó là  cách duy trì trật tự kinh tế tối thiểu. Việc thả nổi tỷ giá hối đoái, đồng thời giữ giá nội   tệ .  Áp dụng ở châu Mỹ latinh vào cuối thập niên 60  thất bại  Nhưng lại thành công ở Mỹ và Anh (sử dụng từng  yếu tố). 11 01/09/13
 10.  Milton Friedman là một con người  rất vĩ đại ­ một con người của sự can đảm trí thức,  nhà tư tưởng kinh tế quan trọng nhất của mọi thời,  và có thể là người truyền bá những tư tưởng kinh tế  lỗi lạc nhất đến công chúng từ xưa đến nay. Nhưng cũng rất đúng khi lập luận  rằng học thuyết Friedman, cuối cùng, đã đi quá xa,  cả về mặt học thuyết và ứng dụng thực tế. Khi Friedman bắt đầu sự nghiệp của  mình như một trí thức của công chúng, thời gian đã  chín muồi cho một cuộc cải cách ngược chống lại  chủ nghĩa Keynes và tất cả những gì đi với nó. Nhưng, tôi cho rằng điều thế giới  đang cần là một cuộc cải cách chống lại cuộc cải  c01/09/13 ược ấy. (P. Krugman) ách ng 12
 11. II. Một số các lý thuyết khác của Trường phái  Chicago Có  5  nhánh  chính,  hợp  thành  một  luồng  rất  mạnh  của  trào lưu Tân tự do hiện đại Lý thuyết tiền tệ (M. Friedman) Lý thuyết về vốn con người Lý thuyết về các quyền sở hữu Lý thuyết “giả thuyết thị trường hữu hiệu” Lý thuyết lựa chọn công cộng   “Trường  phái  Chicago  đã  thổi  bùng  lên  hào quang rực rỡ của chủ nghĩa tự do mới, …”  01/09/13 13
 12. CHUÛ NGHÓA TROÏNG TIEÀN
 13. òch söû phaùt trieån cuûa tieàn 2 teä Tieàn haøng hoùa – Hoùa teä Tín teä Tieàn tín duïng Tieàn ñieän töû
 14. 2 quan ñieåm veà tieàn tröôùc CNTT Chuû nghóa troïng thöông Chuû nghóa troïng noâng Hoïc thuyeát chính trò tö saûn coå ñieån Anh Hoïc thuyeát kinh teá tieåu tö saûn Hoïc thuyeát  HoïHoïc thuyeát troïng c thuyeát  Hoïc thuyeát David Ricardo Adam SmithHoïc thuyeát  Wiliam  Petty Hoïc thuyeát  tieàn Proudon Sismondi taân coå ñieån Hoïc thuyeát cuûa Lyù thuyeát tieàn teä cuûa  A.C.Pigou Irving Fisher
 15. 2 Vaøi neùt veà Friedman ­ Người sáng lập ra trường phái  tiền tệ chính thống. ­ Đứng  đầu trường phái lí luận   tự  do  mới  ở trường Đại học  Chicago. ­ Chủ  nghĩa  tiền tệ chuẩn,  chính   thống   của   trường phái  Chicago in dấu ấn của ông. MILTON FRIEDMAN (1912 – 2006)
 16. 2 Söï ra ñôøi cuûa CNTT Cuối TK XIX – Đầu TK XX I.Fisher A.Marshal A.C.Pigou Knut Wicksell Nêu  ra  Học  thuyết  về  số lượng tiền tệ nhưng lý thuyết của học  chưa được đánh giá là học thuyết hoàn chỉnh.
 17. 2 Söï ra ñôøi cuûa CNTT Những năm 40 – 50 của XX H.Simons => Trường phái tiền tệ đầu tiên được hình  L.Mints thành. P.Douglas Đưa ra được nhiều nhận định về chính sách kinh tế và các  mối quan hệ giữa chính sách kinh tế với tiền tệ
 18. 2 Söï ra ñôøi cuûa CNTT Cuối những năm 60, đầu những năm 70. Lý    thuyết    trọng  cầu  của  Keynes  bị  coi  là  nguyên nhân gây ra những suy thoái kinh tế. Keynes   Chủ nghĩa tiền tệ phát triển mạnh mẽ của với tư cách là  học thuyết chính thống mang tính tự do kinh tế.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2