intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương 1 Tổng quan về kế toán tài chính

Chia sẻ: Nguyễn Minh Kha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

86
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong các điều kiện không chắc chắn, cần thực hiện xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết để lập ước tính kế toán: •Phải lập dự phòng nhưng không quá lớn •Không đánh giá cao hơn giá trị của TS và thu nhập •Không đánh giá thấp hơn giá trị của NPT và CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1 Tổng quan về kế toán tài chính

  1. 8/3/2011 Chương 1 LOGO LOGO Vai trò của kế toán Tổng quan về KTTC 1 Phân biệt KTTC-KTQT Cung cấp thông tin: kinh tế tài chính Đối tượng phục vụ Tính 2 Biết được nhân tố hình thành Nội bộ DN ĐT có nhu cầu Pháp môi trường pháp lý của KTTC lệnh Nhà đầu tư 3 Hiểu các nguyên tắc kế toán cơ bản Báo Nhà Nhà cung cấp Báo cáo quản trị Ngân hàng cáo KT Cơ quan NN 4 Qui định về hình thức ghi sổ-sử tài Quản dụng PP ghi Nhật Kí Chung chính Trị Kế toán quản trị Kế toán tài chính LOGO LOGO Môi trường pháp lý của KTTC Môi trường pháp lý của KTTC (Quốc hội LUẬT KẾ TOÁN ban hành) CHUẨN MỰC KT VIETNAMMESE STANDARDS ON ACCOUNTING (VAS) Đạt (Chính phủ được sự NGHỊ ĐỊNH 129 ban hành) đánh giá trung (Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số thực, Nguyên tắc – Phương pháp KT hợp lý, điều của luật kế toán áp dụng trong các HĐ KD) khách Mục đích quan về thực trạng TC HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KTVN 26 Chuẩn Ghi sổ và lập BCTC và mực KQKD của DN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN LOGO LOGO Môi trường pháp lý của KTTC Các nguyên tắc kế toán cơ bản Quyết định 15 (Tất cả các DN) CHẾ ĐỘ KT Quyết định 48 (DN vừa & nhỏ) - Cơ sở dồn tích - Hoạt động liên tục - Giá gốc CHỨNG BCTC - Phù hợp TỪ KT TÀI - Nhất quán SỔ - Thận trọng KHOẢN KT KT - Trọng yếu Hướng dẫn thực hiện luật và chuẩn mực Giúp thực hiện vai trò, nhiệm vụ vủa KT 1
  2. 8/3/2011 LOGO LOGO Các nguyên tắc kế toán Các nguyên tắc kế toán Cơ sở dồn tích: Phù hợp  Mọi nghiệp vụ kt phải được ghi nhận tại thời điểm  Ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp phát sinh với nhau. Hoạt động liên tục Nhất quán  BCTC được lập trên cơ sở giả định là DN đang  Các chính sách và phương pháp kế toán phải hoạt động và sẽ tiếp tục hoạt động KD bình được áp dụng thống nhất ít nhất trong 1 kì kế thường trong tương lai gần toán năm Giá gốc  TS phải được ghi nhận theo giá gốc. LOGO LOGO Các nguyên tắc kế toán Các nguyên tắc kế toán Thận trọng Trọng yếu  Trong các điều kiện không chắc chắn, cần  Nếu thiếu TT/ TT thiếu chính xác =>sai lệch thực hiện xem xét, cân nhắc, phán đoán cần đáng kể BCTC, ảnh hưởng đến quyết định thiết để lập ước tính kế toán: của người sử dụng BCTC Thông tin • Phải lập dự phòng nhưng không quá lớn trọng yếu • Không đánh giá cao hơn giá trị của TS và thu nhập  Phụ thuộc vào độ lớn => định lượng • Không đánh giá thấp hơn giá trị của NPT và CP  Phụ thuộc vào tính chất => định tính • Doanh thu ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn • Chi phí ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng xảy ra LOGO LOGO Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính Hệ thống báo cáo tài chính  Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ NỢ PHẢI  Thuyết minh BCTC TRẢ = + NGUỒN TÀI SẢN VỐN NGUỒNSỞ CHỦ VỐN HỮU Đánh giá tình hình tài chính của DN 2
  3. 8/3/2011 LOGO LOGO Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính Các yếu tố trong Bảng cân đối kế toán - Là nghĩa vụ hiện tại của DN K/n - P/S từ các giao dịch và sự kiện đã qua -Là nguồn lực do DN kiểm soát - DN phải th/toán từ các nguồn lực của mình K/n -Có thể thu được lợi ích KT trong tương lai - Trả bằng tiền T/toán - Để sử dụng Lợi ích - Để bán, để trao đổi NỢ - Trả bằng TS khác -Cung cấp dịch vụ TÀI - Để thanh toán PHẢI Thể hiện -Thay thế nghĩa vụ này bằng nghĩa vụ khác SẢN Thể hiện - Để phân phối cho các chủ sở hữu - Chuyển đổi nghĩa vụ nợ phải trả thành VCSH TRẢ Đ/kiện Đ/k ghi nhận - Chắc chắn thu được lợi ích KT trong tương lai Ghi nhận -Chắc chắn là DN sẽ phải dùng một lượng tiền - Giá trị của TS được xác định một chi ra để trang trải cho nghĩa vụ Nợ hiện tại cách đáng tin cậy. -Khoản nợ phải trả đó phải x/đ được một cách đáng tin cậy. LOGO LOGO Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính BCKQHĐKD K/n = TÀI SẢN – NỢ PHẢI TRẢ VỐN CHỦ -Vốn của các nhà đầu tư SỞ Bao gồm - Lợi nhuận DOANH CHI PHÍ - Các quỹ DN THU HỮU - Chênh lệch tỷ giá -Chênh lệch đánh giá lại… Phản ánh hiệu quả kinh doanh (lời- lỗ) của DN Báo cáo lưu chuyển tiền tệ LOGO Sổ kế toán LOGO Thu tiền bán Chi đầu tư xây hàng dựng cơ bản Hoạt động Dòng tiền Hoạt động Sổ nhật kí kinh doanh chung của đầu tư DN  Ghi chép theo trình tự thời gian Chi mua yếu Bán TSCĐ,  Phản ánh theo quan hệ đối ứng các tài khoản tố SXKD các khoản đầu tư Sổ cái  Phản ánh theo từng tài khoản kế toán Hoạt động tài chính Sổ thẻ kế toán chi tiết  Liên quan đến các đối tượng kế toán cần phải theo dõi chi tiết Phát hành cổ phiếu Phân phối lãi Trả nợ vay  Được mở với nội dung tùy theo yêu cầu quản Đi vay lý của DN Đánh giá - Khả năng tạo ra tiền BCLCTT -Khả năng th/toán -Khả năng đầu tư … 3
  4. 8/3/2011 LOGO LOGO Các hình thức sổ kế toán Hình thức Nhật kí chung Nhật kí chung Chứng từ kế toán Nhật kí – Sổ cái Nhật kí đặc Sổ kế toán Chứng từ ghi sổ Nhật kí chung biệt chi tiết Nhật kí – Chứng từ Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2