intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

16
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị trong doanh nghiệp. Chương này có nội dung trình bày về: khái niệm và vai trò của kế toán quản trị; đối tượng và nội dung của kế toán quản trị; phân biệt kế toán quản trị với kế toán tài chính; tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp; các phương pháp kỹ thuật nghiệp vụ áp dụng trong kế toán quản trị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị trong doanh nghiệp

 1. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Số tín chỉ: 3 (36,9) Bộ môn Kế toán quản trị, Trường ĐH Thương mại, 2020
 2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN - Đào tạo sinh viên: - Có kiến thức lý thuyết toàn diện và kỹ năng thực hành nghề nghiệp về kế toán quản trị; - Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi; có khả năng tự học và phát huy khả năng của bản thân trong công việc. - Sinh viên tốt nghiệp có đủ khả năng thực hiện và tổ chức thực hiện kế toán quản trị tại các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài và các tổ chức khác.
 3. NỘI DUNG HỌC PHẦN  Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị trong doanh nghiệp  Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí doanh nghiệp  Chương 3: Dự toán sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp  Chương 4: Xác định chi phí và giá thành sản phẩm  Chương 5: Mối quan hệ Chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận Chương 6: Kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp  Chương 7: Thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định.
 4. TÀI LIỆU THAM KHẢO  Giáo trình kế toán quản trị doanh nghiệp, Trần Thị Hồng Mai & Đặng Thị Hoà (đồng chủ biên), NXB Thống Kê, 2020, Trường Đại học Thương Mại  Kế toán quản trị doanh nghiệp, Nguyễn Năng Phúc, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2014, Trường ĐH Kinh tế quốc dân.  Managerial Accounting, Garrison, R.H and Noreen; E.W., 2006, NXB Irwin/ McGraw-Hill, New York .
 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách, Giáo trình, sách tham khảo  Giáo trình Kế toán quản trị, Nguyễn Ngọc Quang, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2012, Trường Đại học Kinh tế quốc dân.  Working papers for use with managerial accounting, Garrison, Ray H, 2006, NXB Irwin/ McGraw-Hill, New York.  Kế toán quản trị chi phí và các quyết định tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp, Đoàn Xuân Tiên, 2009, NXB Tài chính, Hà Nội.  Kế toán quản trị: Lý thuyết – Bài tập – Bài giải, Phạm Văn Dược và Nguyễn Thị Thu Hiền, 2010, NXB Đại học Công nghiệp TP.HCM. Các website, phần mềm,...  http://vaa.net.vn/  http://tapchitaichinh.vn/
 6. CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DN 1.1. Khái niệm và vai trò của kế toán quản trị 1.2. Đối tượng và nội dung của kế toán quản trị 1.3. Phân biệt kế toán quản trị với kế toán tài chính 1.4. Tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp 1.5. Các phương pháp kỹ thuật nghiệp vụ áp dụng trong kế toán quản trị
 7. 1.1.Khái niệm và vai trò của kế toán quản trị 1.1.1. Khái 1.1.2. Vai trò niệm kế toán của kế toán quản trị quản trị trong doanh nghiệp
 8. 1.1.1. Khái niệm kế toán quản trị Các khái niệm khác nhau về KTQT Nước ngoài Việt Nam -Ray. H. Garrison: -Luật kế toán -Hiệp hội KT viên Hoa Kỳ - Thông tư 53/2006/TT-BTC (1982) -Các quan điểm:.. -Hermanson và Edwards “Trường ĐH Thương Mại” -….
 9. 1.1.1. Khái niệm KTQT KTQT là khoa học thu nhận xử lý và cung cấp thông tin về HĐSXKD một cách cụ thể, phục vụ cho nhà quản trị trong việc lập kế hoạch, điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý kinh tế tài chính trong nội bộ DN
 10. Bản chất của KTQT • Một bộ phận của hệ thống KTDN • Một công cụ quản lý đắc lực cho DN • Đối tượng sử dụng : nhà QT trong DN • Thông tin KTQT là nguồn thông tin chủ yếu giúp nhà QT thực hiện tốt các chức năng của mình
 11. 1.1.2. Vai trò của kế toán quản trị trong DN - Đối với chức năng hoạch định - Đối với chức năng tổ chức - Đối với chức năng lãnh đạo - Đối với chức năng kiểm tra
 12. 1.2. Đối tượng và nội dung của kế toán quản trị 1.2.1. Đối tượng của kế toán quản trị 1.2.2. Nội dung của kế toán quản trị
 13. 1.2.1. Đối tượng của kế toán quản trị Tài sản, sự vận động của TS trong 1 đơn vị cụ thể
 14. 1.2.2. Nội dung của kế toán quản trị Theo mục tiêu KTQT Theo nội dung thông tin KTQT Nội dung cung cấp Theo quá trình kế toán
 15. 1.3. Phân biệt kế toán quản trị với kế toán tài chính 1.3.1. Những 1.3.2. Những điểm khác điểm nhau giống nhau
 16. 1.3.1. Những điểm khác nhau Mục đích Quan hệ với các Tiêu thức ngành khác Phạm vi của thông tin Kỳ báo cáo
 17. 1.3.2. Những điểm giống nhau Trách nhiệm Đối tượng quản lý DN Tiêu thức nghiên cứu Sử dụng chứng từ
 18. 1.4. Tổ chức kế toán quản trị trong DN 1.4.1. 1.4.2. Nội dung tổ Mô hình tổ chức KTQT chức KTQT trong DN trong DN
 19. 1.4.1. Nội dung tổ chức KTQT trong DN - Tổ chức KTQT trong DN theo chức năng - Tổ chức KTQT trong DN theo các khâu công việc của quá trình KT
 20. 1.4.2. Mô hình tổ chức KTQT trong DN Mô hình tổ chức KTQT độc lập KTTC Kế toán trưởng Bộ phận KTTC Bộ phận KTQT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2