intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán quản trị - GV. Nguyễn Đình Khiêm

Chia sẻ: Xvdxcgv Xvdxcgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:478

175
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán quản trị gồm 6 chương trình bày lý thuyết và các vấn đề liên quan đến kế toán quản trị khái quát về kế toán quản trị- phân loại chi phí, phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận, dự toán ngân sách hoạt động hàng năm, kế toán trách nhiệm quản lý, định giá sản phẩm, thông tin thích hợp cho việc kinh doanh ngắn hạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị - GV. Nguyễn Đình Khiêm

 1. BÀI GIẢNG MÔN HỌC Kế toán quản trị GV: Nguyễn Đình Khiêm Nguyễ Lớp: Quản trị doanh nghiệp C- Cao đẳng nghề 8. Quả trị nghiệ C- đẳ nghề Tên SV: MSSV: CDQT09CQT……. CDQT09CQT……. 1
 2. QUY ĐỊNH MÔN HỌC • Tài liệu bài giảng của giảng viên. • Sách giáo trình KTQT. • Tài liệu KTTC. • Trên lớp SV cùng với giảng viên nghiên cứu bài học qua tình huống lý thuyết và ví dụ thực hành. • Về nhà SV tự làm bài tập và sẽ trao đổi những thắc mắc về môn học với giảng viên. 2
 3. NỘI DUNG MÔN HỌC • Chương 1: Khái quát về KTQT- phân loại chi phí. KTQT- • Chương 2: Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận. • Chương 3: Dự toán ngân sách hoạt động hàng năm. • chương 4: Kế toán trách nhiệm quản lý. • Chương 5: Định giá sản phẩm • chương 6: Thông tin thích hợp cho việc kinh doanh ngắn hạn. 3
 4. CHƯƠNG 1 Tổng quan về kế toán & quản trị MỤC TIÊU 1. Tổ chức, cấu trúc của một tổ chức 3. SS KTQT 2. KTQT là gì? và KTTC. 4
 5. NỘI DUNG I. KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC II. BẢN CHẤT CỦA KẾ TOÁN III. CÁC NGHIỆP VỤ CƠ SỞ 5
 6. I.Khái niệm về tổ chức và công việc của nhà QT 1 Khái niệm về tổ chức 2 Các hoạt động cơ bản của một tổ chức 3 Chức năng của nhà quản trị. Nhu cầu thông tin kế toán của 4 nhà quản trị 6
 7. 1. Khaùi nieäm toå chöùc: • Tổ chức là một nhóm người liên kết với nhau cùng thực hiện một hoặc một số mục tiêu chung nào đó. • Các tổ chức tồn tại gắn liền với các mục tiêu sau:  Lợi nhuận. Tư nhân  Phục vụ cộng đồng Nhà nước 7
 8. 2. Các hoạt động cơ bản của một tổ chức. Kế hoạch Chiến lược Triển khai thực hiện Cương lĩnh Text Kiểm soát 8
 9. 3. Chức năng của nhà quản trị Lập kế hoạch Lập kế hoach Tổ chức điều hành Tổ chức điều hành Kiểm tra Kiểm tra Ra quyết định Ra quyết định 9
 10. 4. Nhu cầu thông tin kế toán của nhà quản trị. Đối tượng Nhà cung cấp. cấp. Chủ sở hữu. hữu. Tổ chức tín dụng Nhà đầu tư tư 10
 11. Lập kế hoạch Thiết lập các dự toán, kế hoạch Tổ chức & Thông tin thu thập hàng ngày điều hành hoặc định kỳ Kiểm tra Thông tin chênh lệch giữa thực tế và kế hoạch Thông tin kết hợp giữa thực tế và dự báo • Điều chỉnh KH • Đảm bảo tiến độ KH Ra quyết định 11
 12. TT đầu vào KH Tổ chức Kiểm Ra SXKD điều tra quyết hành định Mục tiêu Thông Thông Sai sót Báo cáo tổ tin kế tin thực nguyên tóm tắt chức hoạch tế nhân Phân Đánh giá Dự báo, tích trách dự toán chênh nhiệm TT đầu ra lệch 12
 13. II.BẢN CHẤT KẾ TOÁN TRONG HOẠT ĐỘNG SXKD 1. Chức năng của kế toán BẢN CHẤT 2. So sánh giữa KTTC và KTQT 3. Vai trò của KTQT 13
 14. 1. Chức năng kế toán. Cung cấp thông tin về trách nhiệm vật chất – pháp lý của tổ chức nhằm đảm bảo sự kiểm tra, giám sát của các cá nhân, tổ chức có quyền lợi kinh tế liên quan. cung cấp thông tin cho việc quản trị hoạt động tổ chức của các nhà quản trị KT tài chính KT quản trị 14
 15. 2. So sánh giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị Giống Text nhau Cùng ghi nhận Cùng nghiên cứu Text có trách nhiệm Cung cấp thông tin Text Vật chất, pháp lý Kinh tế tài chính Cùng sử dụng thông tin ban đầu 15
 16. 2. So sánh giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị Khác nhau Nhà Bên trong QT và bên Đối tương ngoài DN bên KTQT Phục vụ KTTC (chủ yếu trong tổ là bên chức ngoài Khác nhau 16
 17. 2. So sánh giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị 1. Chú ý và Khác nhau 1. Quá khứ hướng về tương lai. 2. Tuân thủ theo nguyên 2. Nhu cầu Đặc điểm tắc, chuẩn KTQT tối ưu linh Thông tin KTTC mực KT hoạt, kịp thời. 3. Chủ yếu thể hiện bằng 3. Đơn vị hiện thước đo giá vật, giá trị, trị TGLĐ Khác nhau 17
 18. 2. So sánh giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị Khác nhau ở phạm vi từng BP, từng khâu Phạm vi ở phạm vi công việc hoặc toàn KTQT Báo cáo KTTC toàn tổ tổ chức chức chủ yếu từng BP, từng khâu công việc Khác nhau 18
 19. 2. So sánh giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị Khác nhau 1.Thường 1. Định kỳ xuyên khi có theo QĐ nhu cầu 1.Kỳ báo cáo chung 2. Không KTQT 2.Tính pháp lệnh KTTC 2.Mang tính mang tính pháp lệnh pháp lệnh 3.Quan hệ với các chuyên môn khác 3. Quan hệ 3. Ít nhiều quan hệ Khác nhau 19
 20. 3. Vai trò của kế toán quản trị Kiểm tra Điều hành quản lý Công cụ quản lý Kế hoạch đánh giá SXKD Kiểm tra phân tích quyết định chi phí SXKD Quản lý các quy trình SX? Tiêu thụ ? hành Có cần thay thế mặt động hàng ? 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2