intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

Chia sẻ: Dsfcf Dsfcf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

172
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của chương 1 Giới thiệu về kế toán quản trị nằm trong bài giảng kế toán quản trị nhằm nêu khái niệm kế toán quản trị, giải thích 4 quy trình quản lý cơ bản giúp tổ chức đạt được mục tiêu của họ, mô tả mục tiêu của kế toán quản trị; so sánh kế toán quản trị và kế toán tài chính; giải thích vị trí của kế toán quản trị trong tổ chức; mô tả tóm tắt một số chủ đề chính trong kế toán quản trị (Sự phát triển qua các giai đoạn của kế toán quản trị) và hiểu trách nhiệm đạo đức của kế toán quản trị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

 1. WELCOME TO MY LECTURE https://sites.google.com/site/tuyduc/
 2. CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ 1 KTQT Trình bày: Ths. Hồ Sỹ Tuy Đức
 3. MỤC TIÊU 1. Khái niệm KTQT; 2. Giải thích 4 quy trình quản lý cơ bản giúp tổ chức đạt được mục tiêu của họ; 3. Mô tả mục tiêu của KTQT; 4. So sánh KTQT và kế toán tài chính; 5. Giải thích vị trí của KTQT trong tổ chức; 6. Mô tả tóm tắt một số chủ đề chính trong KTQT (Sự phát triển qua các giai đoạn của KTQT). 7. Hiểu trách nhiệm đạo đức của KTQT;
 4. CÁC KHÁI NIỆM ~ Theo Ronald W. Hilton, Giỏo sư Đại học Cornell (Mỹ): “Kế toỏn quản trị là một bộ phận của hệ thống thụng tin quản trị trong một tổ chức mà nhà quản trị dựa vào đú để hoạch định và kiểm soỏt cỏc hoạt động của tổ chức”. ~ Theo Ray H. Garrison: “Kế toỏn quản trị cung cấp tài liệu cho cỏc nhà quản lý là những người bờn trong tổ chức kinh tế và cú trỏch nhiệm trong việc điều hành và kiểm soỏt mọi hoạt động của tổ chức đú”. ~ Theo cỏc Giỏo sư đại học South Florida là Jack L. Smith; Robert M. Keith và William L. Stephens: “Kế toỏn quản trị là một hệ thống kế toỏn cung cấp cho cỏc nhà quản trị những thụng tin định lượng mà họ cần để hoạch định và kiểm soỏt”.
 5. KHÁI NIỆM Theo luật Kế toán Việt Nam (mục 3 điều 4): Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.
 6. Tóm Lại các Khái niệm kế toán quản trị Có nhiều khái niệm về KTQT, nói chung Kế toán quản trị là hệ thống thu thập, xử lý và truyền đạt thông tin cho nhà quản lý nhằm phục vụ cho việc đưa ra các quyết định hướng đến các mục tiêu của tổ chức.  Kế toán quản trị thì khác nhau ở các tổ chức khác nhau.  Thông tin kế toán quản trị phục vụ cho các cấp quản lý khác nhau cũng khác nhau
 7. QUY TRÌNH QUẢN LÝ Tổ chức . . . Lập kế hoạch các nguồn lực vật chất Điều Tổ chức hành các hoạt động Ra quyết Kiểm Nguồn nhân lực định soát
 8. QUY TRÌNH QUẢN LÝ 1. Xác định mục tiêu 2. T ìm kiếm các phương án Kế 3. Thu thập dữ liệu về các PA hoạch 4. Lựa chọn PA 5. Thực thi quyết định Kiểm 6. So sánh thực tế với KH soát 7. Phân tích các chênh lệch
 9. Chức năng quản lý Hoạch định Hoạch định Xác lập các mục tiêu của tổ chức Xác lập chiến lược Ra quyết định Ra quyết định để đạt được mục tiêu Kiểm soát Kiểm soát
 10. Chức năng quản lý Hoạch định Hoạch định Lựa chọn giữa những cách làm khác nhau Ra quyết định Ra quyết định Kiểm soát Kiểm soát
 11. Chức năng quản lý Hoạch định Hoạch định Thu thập thông tin về kết quả thực tế So sánh với mục Ra quyết định Ra quyết định tiêu đề ra Điều chỉnh mục tiêu nếu cần thiết Kiểm soát Kiểm soát
 12. Ví Dụ Nội dung nào sau đây là quyết định về kiểm soát? a) Xây dựng mục tiêu chung. b) Xác định mục tiêu chiến lược cụ thể. c) Xác định các mục tiêu hoạt động. d) Đo lường các thành quả hoạt động.
 13. MỤC TIÊU CỦA KTQT Cung cấp thông tin cho việc ra quyết định và lập kế hoạch, giúp các nhà quản lý trong việc quản lý và kiểm soát các hoạt động. Thúc đẩy các nhà quản lý và các nhân viên tới gần hơn với mục tiêu của tổ chức. Đo lường việc thực hiện các hoạt động, công việc của các nhà quản lý, và công việc của các nhân viên. Đánh giá vị trí cạnh tranh của tổ chức. 1 3
 14. SO SÁNH KTQT & KTTC Hệ thống kế toán (Accounting System) (lưu lại những dữ liệu kế toán tài chính và KTQT) KTQT Kế toán tài chính (Mamagerial Accounting (Financial Accounting CC thông tin Cung cấp cho quyết định, báo cáo tài chính kiểm soát hoạt động của tổ chức Sử dụng Sử dụng nội bộ bên ngoài 1 4
 15. Báo cáo TC: Kính lúp để xem xét DN Báo cáo tài chính
 16. NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG THÔNG TIN KTQT  HĐQT  CEO  CFO  PTGĐ  CÁC NHÀ QL BPKD  QUẢN ĐỐC  PHỤ TRÁCH KHO  …
 17. SO SÁNH KTQT & KTTC Kế toán tài chính Kế toán quản trị Cung cấp thông tin về tình Cung cấp thông tin cho việc Mục đích hình tài chính và kết quả kinh lập kế hoạch, kiểm soát và doanh của doanh nghiệp đánh giá kết quả Bảng cân đối kế, Báo cáo kết Các loại Ở nhiều dạng khác nhau và quả hoạt động kinh doanh, BC báo cáo không có tuân mẫu chuẩn LCTT Nhà đầu tư, chủ nợ và các Các nhà quản trị và đối Người sử đối tượng liên quan bên ngoài tượng liên quan bên trong dụng doanh nghiệp doanh nghiệp Chủ yếu là các thông tin đã Có cả các thông tin trong quá Đặc điểm xảy ra trong quá khứ, mang khứ, hiện tại và tương lai, có thông tin tính tổng hợp cả tổng hợp và bộ phận
 18. SO SÁNH KTQT & KTTC Kế toán tài chính Kế toán quản trị Chuẩn VAS và các chuẩn mực kế mực tuân toán quốc tế được chấp nhận Không theo tại Việt Nam- GAAP Đơn vị báo Có thể từng bộ phận của đơn Thường là toàn bộ công ty cáo vị Kỳ báo Thường theo năm, quý, tháng Tùy theo nhu cầu chủ đơn vị cáo
 19. Thí dụ KT tài KT chính quản trị Xác định lợi nhuận của từng mặt hàng. Tham gia việc xây dựng giá bán sản phẩm mới. Xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm từng mặt hàng. So sánh giá thành thực tế và giá thành định mức, phân tích nguyên nhân. Lập báo cáo tài chính Lập các dự toán về kết quả hoạt động kinh doanh, cân đối kế toán và lưu chuyển tiền tệ. Theo dõi tình hình chi phí của từng phân xưởng, phòng ban để đánh giá hiệu quả hoạt động. Theo dõi chi tiết công nợ từng khách hàng
 20. Vai trò của kế toán quản trị Quan hệ với các chức năng trong đơn vị  Các quyết định marketing  Các quyết định sản xuất  Các quyết định tài chính  Các quyết định nhân sự…
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2