CHƯƠNG 2: CUNG, CẦU VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG - MBA Phùng Danh Thắng

Chia sẻ: Vu Tuan Phong Phongvan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

1
1.082
lượt xem
270
download

CHƯƠNG 2: CUNG, CẦU VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG - MBA Phùng Danh Thắng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CẦU HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ: Giá cả thị trường, Phân biệt các khái niệm: cầu, lượng cầu và nhu cầu. Biểu cầu và luật cầu, Phương trình và đồ thị đường cầu, Cầu cá nhân và cầu thị trường, Các nhân tố tác động đến cầu. Giá cả thị trường: Là thước đo bằng tiền của giá cả hàng hóa. Ký hiệu là P (Price). P chịu tác động bởi 3 quy luật: Cạnh tranh, cung cầu và giá trị. Đặc trưng của giá cả thị trường....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 2: CUNG, CẦU VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG - MBA Phùng Danh Thắng

 1. CHƯƠNG 2 CUNG, CẦU VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG MBA Phùng Danh Thắng g g 0903 22 11 83 Email: danhthang.phung@gmail.com
 2. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG 2 • Cung, cầu và thị trường • Trạng thái cân bằng của thị trường • Độ co dãn của cầu • Sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế thị trường trường.
 3. CẦU HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ • Giá cả thị trường • Phân biệt các khái niệm: cầu, lượng cầu và nhu cầu cầu. • Biểu cầu và luật cầu • Phương trình và đồ thị đường cầu • Cầu cá nhân và cầu thị trường • Các nhân tố tác động đến cầu
 4. Giá cả thị trường ả hị ờ • Là th ớ đ bằ tiề của giá cả hà thước đo bằng tiền ủ iá ả hàng hóa. Ký hiệu là P (Price). • P chịu tác động bởi 3 quy luật: Cạnh tranh, tranh cung cầu và giá trị trị. • Đặc trưng của giá cả thị trường
 5. Phân biệt cầu và lượng cầu • Cầu (D) là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ ầ ố mà người mua muốn mua và có khả năng g g mua tại các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định các nhân tố định, khác không đổi. •LLượng cầu (QD) là số l ầ ố lượng hàng hó hà hóa hoặc dịch vụ cụ thể mà người mua muốn g mua và sẵn sàng mua tại mức giá đã cho trong một khoảng thời gian nhất định
 6. Phân biệt cầu và nhu cầu • Cầu (D) là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người mua muốn mua và có khả ố năng mua tại các mức giá khác nhau g ạ g trong một khoảng thời gian nhất định, các nhân tố khác không đổi đổi. • Nhu cầu: là những mong muốn, sở thích của người tiêu dùng, nhưng có í ủ ê ù ó thể không có khả năng thanh toán. Ví g g dụ:…..
 7. Biểu cầu và luật cầu • Là bảng số liệu mô tả mối quan hệ giữa giá và lượng cầu. • Luật cầu: Số lượng hàng hóa được cầu trong khoảng thời gian đã cho tăng lên khi giá của hàng hóa đó giảm xuống và ngược lại P↑ ⇒ QD↓ lại. P 10 8 6 4 2 QD 1 2 3 4 5
 8. Hàm số cầu (hàm cầu) • Giả định các nhân tố khác không đổi, hàm á â ố á ô ổ à cầu đơn giản có dạng: Qx = f(Px) • Hàm tuyến tính: QD = a - bP hoặc P = (a/b) - (1/b)QD; a và b là các tham số, a > 0 và b ≥ 0. • Đồ thị đ ờng cầu là đ ờng dốc xuống về đường đường phía phải có độ dốc âm. • Xác định độ dốc của đường cầu: −ΔP 1 1 tgα = g = − = P(Q ) = ' ' ΔQ b Q( P )
 9. Đồ thị đường cầu P A P0 P1 B D0 0 Q0 Q1 Q
 10. Cầu cá nhân và cầu thị trường • Cầu thị trường bằng tổng các mức cầu cá nhân (từ cầu cá nhân t có thể suy á hâ ầ á hâ ta ó ra được cầu thị trường). • Trên đồ thị: đường cầu thị trường ồ ầ được xác định bằng cách cộng theo ợ ị g ộ g chiều ngang (trục hoành) các lượng cầu cá nhân tương ứng tại mỗi mức g g ạ giá. • Độ dốc của đường cầu thị trường thường thoải hơn đường cầu cá nhân.
 11. Cách xác định cầu thị trường qua cầu cá nhân P QA QB QC QTT 2 15 10 8 33 4 13 9 7 29 6 11 8 6 25 8 9 7 5 21 10 7 6 4 17 12 5 5 3 13 14 3 4 2 9
 12. Đồ thị minh họa cầu cá nhân và cầu thị trường ị g
 13. Đồ thị minh họa cầu cá nhân và cầu thị trường ị g
 14. Sự di chuyển và dịch chuyển đường cầu • Sự di chuyển (trượt dọc) trên đường cầu: là sự thay đổi của lượng cầu do ầ ổ ầ g giá của chính hàng hóa đang xét thay g g y đổi. • Sự dịch chuyển đường cầu: do các nhân tố khác ngoài giá thay đổi ⇒ cầu sẽ thay đổi ⇒ đường cầu dịch ầ ổ ầ chuyển sang vị trí mới y g
 15. Đồ thị về sự di chuyển và dịch chuyển đường cầu y g P Di CHUYỂN DỊCH A CHUYỂN P0 P1 B D1 D0 0 Q0 Q1 Q
 16. Các nhân tố tác động đến cầu • Thu nhập của người tiêu dùng: xem xét đối với các loại hàng hóa (xa xỉ, ố cao cấp, thông thường và thứ cấp). p, g g p) • Giá của các hàng hóa liên quan trong tiêu dùng: hàng hóa thay thế và hàng hóa bổ sung. • Số lượng người tiêu dùng.
 17. Các nhân tố tác động đến cầu • Các chính sách kinh tế của chính phủ: chính sách thuế, chính sách trợ ế p, cấp,… • Kì vọng thu nhập • Kì vọng giá cả iá ả • Thị hiếu, phong tục, tập quán, model,…
 18. Các nhân tố làm dịch chuyển đường cầu
 19. Hàm cầu tổng quát • Do các nhân tố khác ngoài giá thay đổi sẽ làm thay đổi lượng cầu cho nên ta ổ ầ có thể viết phương trình đường cầu p g g tổng quát có dạng: Qx = f(Px, Py, I, N, A,…). A )
 20. Cung về hàng hóa và dịch vụ • Phân biệt các khái niệm: Cung và lượng cung. • Biểu cung và luật cung • Phương trình và đồ thị đường cung • Các nhân tố tác động đến cung

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản