Chương 2 : Vật liệu dụng cụ cắt

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Tú | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
300
lượt xem
75
download

Chương 2 : Vật liệu dụng cụ cắt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về vật liệu dụng cụ cắt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 2 : Vật liệu dụng cụ cắt

  1. Chương 2 : Vật liệu dụng cụ cắt 77. Yêu cầu chung của vật liệu dụng cụ cắt? Trả lời : Vật liệu dụng cụ cắt cần thỏa mãn các yêu cầu chung về: - Độ cứng: Thông thương vật liệu dung trong cơ khí là vật liệu đen(thép,gang),có độ cứng trung bình là HB
  2. Trả lời : Độ bền nhiệt của vật liệu cụng cụ cắt được xác định bằng cách thử khả năng làm việc dụng cụ cắt ở điều kiện nhiet độ gần với nhiệt độ làm việc của dung cu cắt (700-800oC) xem vật liệu dụng cụ cắt còn giữ được cơ tính như ban đầu hay không. 82. Mối quan hệ giữa độ cứng và độ bền nhiệt vật liệu dụng cụ cắt? Trả lời : Mối quan hệ giữa độ cứng và độ bền nhiệt vật liệu dụng cụ cắt: độ bền nhiệt có ảnh hưởn lớn tới độ cứng vật liệu: trong quá trình làm việc,ở nhiệt độ rất cao làm vật liệu bị nóng chảy và thay đổi cấu trúc do biến đổi pha làm giảm độ cứng vật liệu.độ bền nhiệt có ảnh hưởn quan trọng tới độ cứng.Mặt khác vật liệu có độ cứng cao thì thương có độ bền nhiệt cao. 83.Mối quan hệ giữa độ cứng và độ bền mòn của vật liệu dụng cụ cắt? Trả lời : Ở nhiệt độ thường,vật liệu càng cứng thì càng chịu nhiều mài mòn cơ học.Trong nhiệt độ làm việc của dụng cụ cắt,thì hiện tương mòn không còn chủ yếu là mòn cơ học nữa mà thay vào đó là hiện tương mòn do chảy dính, bám dính giữa vật liệu gia công và vật liệu dụng cụ cắt,độ cứng càng giảm thì càng mòn khốc liệt => quan hệ giữa độ cứng và độ bền mòn: có quan hệ trực tiếp với nhau. 84.Mối quan hệ giữa độ cúng và độ cứng nóng vật liệu dụng cụ cắt? Trả lời : Độ cứng và độ cứng nóng là hai giá trị độ cứng của vật liệu.Độ cứng trong điều kiện bình thường và độ cứng trong điều kiện chịu nhiệt độ cao.Độ cứng trong điều kiện bình thường chính là độ cưng vật liệu sau xử lý nhiệt.Độ cứng nóng là độ cứng trong khi vật liệu dụng cụ đang làm việc.Độ cứng nóng thường nhỏ hơn độ cứng 85.Mối quan hệ giữa độ bền uốn và độ cúng vật liệu dụng cụ cắt? Trả lời : Vật liệu có độ cứng càng cao thì độ bền uốn càng kém 86.Mối quan hệ giữa độ bền nén và độ cứng vật liệu dụng cụ cắt? Trả lời : Vật liệu có độ cứng càng cao thì khả năng chịu nén càng cao 87.Tính công nghệ của vật liệu dụng cụ cắt là gì? Trả lời : Là khả năng dễ chế tạo của vật liệu dụng cụ cắt, nghĩa là dễ rèn,cán, tôi,thấm tôi, tính hàn… và tạo hình bằng gia công cắt gọt. 88.Tính năng cắt của vật liệu dụng cụ cắt gồm những yếu tố cơ bản nào? Trả lời : Tính năng cắt của vật liệu dụng cụ cắt gồm những yếu tố cơ bản: -Độ cứng làm việc -Tốc độ cắt
  3. -Độ bền mòn -Độ bền cơ học -Độ bền nhiêt 89.Thép dụng cụ gồm bao nhiêu nhóm? Trả lời : Thép dụng cụ gồm 2 nhóm là : thép các bon dụng cụ và thép hợp kim dụng cụ. 90.Thép các bon dụng cụ được sử dụng để chế tạo loại dụng cụ gì? Trả lời : Thép cacbon dụng cụ dùng đẻ chế tạo các loại dụng cụ như đục ,giũa, cưa,dụng cụ đo… hoặc dụng cụ cắt vật liệu mềm ở tốc độ thấp. 91.Thép hợp kim dụng cụ được sử dụng để chế tạo loại dụng cụ gì? Trả lời : Thép hợp kim dụng cụ dùng để chế tạo các dụng cụ cắt các vật liệu mềm như thép cacbon dụng cụ nhưng ở tốc độ cắt cao hơn ( khoang 20% so với thép cacbon dụng cụ), hoặc là dùng làm khuôn. 92.Phạm vi sử dụng của thép gió? Trả lời :Dung để chế tạo các loại dụng cụ cắt nói chung, nhất là các loại dụng cụ cắt có profil phức tạp. 93.Để chế tạo dụng cụ cắt có lưỡi cắt phức tạp, vật liệu dụng cụ cắt nào là phù hợp nhất? Trả lời : Để chế tạo dụng cụ cắt có lưỡi cắt phức tạp, vật liệu dụng cụ cắt phù hợp nhất là thép gió. 94.Để chế tạo dụng cụ cắt chịu tải trọng va đập, loại vật liệu dụng cụ cắt nào là phù hợp nhất? Trả lời : Để chế tạo dụng cụ cắt chịu tải trọng va đập, loại vật liệu dụng cụ cắt phù hợp nhất là hợp kim các bít 95.Loại vật liệu dụng cụ cắt nào có khả năng làm việc ở vận tốc cắt cao nhất? Trả lời : Loại vật liệu dụng cụ cắt có khả năng làm việc ở vận tốc cắt cao nhất là hợp kim các bít 96.Loại vật liệu dụng cụ cắt nào có độ cứng tế vi cao nhất? Trả lời : Loại vật liệu dụng cụ cắt có độ cứng tế vi cao nhất là vật liệu tổng hợp nhân tạo đặc biệt là kim cương nhân tạo( cao hơn kim cương tự nhiên từ 5-6 lần) 97.Loaị vật liệu dụng cụ cắt nào có độ bền nhiệt cao nhất? Trả lời :
  4. Loaị vật liệu dụng cụ cắt có độ bền nhiệt cao nhất là Nitrit Bo lập phương (vật liệu nhân tạo) chịu nhiêt tới 2000oC 98.Loại vật liệu dụng cụ cắt nào có độ dẫn nhiệt cao nhất? Trả lời : Loại vật liệu dụng cụ cắt có độ dẫn nhiệt cao nhất là kim cương nhân tạo 99.Loại vật liệu dụng cụ cắt nào có độ dẫn nhiệt thấp nhất? Trả lời : Loại vật liệu dụng cụ cắt có độ dẫn nhiệt thấp nhất là vật liệu sứ ( cách điện) 100.Xếp loại vật liệu dụng cụ cắt theo thứ tự độ cứng tế vi tăng dần? Trả lời : Xếp loại vật liệu dụng cụ cắt theo thứ tự độ cứng tế vi tăng dần: Thép C dụng cụ, thép hợp kim dụng cụ,thép gió, hợp kim coban= hop kim cac bit, vật liệu gốm sứ,Ntrit Bo lập phương, kim cương nhân tạo 101.Xếp loại vật liệu dụng cụ cắt theo thứ tự độ bền uốn tăng dần? Trả lời : Xếp loại vật liệu dụng cụ cắt theo thứ tự độ bền uốn tăng dần: Kim cương nhân tạo,nitrit Bo lập phương,hợp kim cứng( hợp kim cac bit và coban),vật liệu gốm sứ,thép gió,thép cacbon,thép hợp kim dụng cụ 102.Xếp loại vật liệu dụng cụ cắt theo thứ tự độ bền nén tăng dần? Trả lời : Xếp loại vật liệu dụng cụ cắt theo thứ tự độ bền nén tăng dần: Thép C dụng cụ, thép hợp kim dụng cụ,thép gió, hợp kim coban= hop kim cac bit, vật liệu gốm sứ,Ntrit Bo lập phương, kim cương nhân tạo 103.Xếp loại vật liệu dụng cụ cắt theo thứ tự độ bền nhiệt tăng dần? Trả lời : Xếp loại vật liệu dụng cụ cắt theo thứ tự độ bền nhiệt tăng dần: Thép C dụng cụ, thép hợp kim dụng cụ.thép gió,kim cương nhân tạo,hợp kim cacbit và coban,vật liệu gốm sứ , nitrit Bo lập phương 104.Xếp loại vật liệu dụng cụ cắt theo thứ tự độ dẫn nhiệt tăng dần? Trả lời : Xếp loại vật liệu dụng cụ cắt theo thứ tự độ dẫn nhiệt tăng dần Vật liệu gốm sứ,kim cương nhân tạo,nitrit bo lập phương,hợp kim coban cacbit,thép gió, thép hợp kim dụng cụ,thép C dụng cụ 105.Có bao nhiêu nhóm vật liệu dụng cụ cắt mà anh(chị) biết? Trả lời : Có 10 nhóm vật liệu dụng cụ cắt: -Thép C dụng cụ -Thép hợp kim dụng cụ -Hợp kim co ban -nhóm cacbit
  5. -Dụng cụ có phủ -Gốm oxit nhôm -Nitrit bo lập phương -Gốm silicon-ntride -Kim cương -Vật liệu sợi có cốt 106.Thép gió có phải thuộc nhóm thép dụng cụ hay nhóm thép hợp kim dụng cụ không? Trả lời : Thép gió là thép các bon dụng cụ nhưng có hàm lượng cacbon cao hơn và để tăng khả năng cắt gọt người ta cho thêm 1 lượng Vomfram đáng kể và 1 số hàm lượng nhỏ các nguyên tố crom,vanadi,coban do dó thép gió thuộc nhóm thép dụng cụ 107.Để cắt kim loại màu, vật liệu dụng cụ cắt nào là thích hợp nhất? Trả lời : Để cắt kim loại màu, vật liệu dụng cụ cắt thích hợp nhất là thép cacbon dụng cụ hay thép hợp kim dụng cụ vì kim loại mau có độ cứng thấp 108.Để cắt gang xám với chiều sâu cắt lớn, loại vật liệu dụng cụ cắt nào là thích hợp nhất? Trả lời : Để cắt gang xám với chiều sâu cắt lớn, loại vật liệu dụng cụ cắt thích hợp nhất là hợp kim cacbit 109.Để cắt thép chưa tôi với chiều sâu cắt bé,loại vật liệu dụng cụ cắt nào là phù hợp nhất? Trả lời : Để cắt thép chưa tôi với chiều sâu cắt bé,loại vật liệu dụng cụ cắt phù hợp nhất là thép cacbon dụng cụ 110.Loại vật liệu dụng cụ cắt nào có độ bền nhiệt thấp nhất? Trả lời : Loại vật liệu dụng cụ cắt có độ bền nhiệt thấp nhất là thép C dụng cụ 111.Loại vật liệu nào thường được dùng làm chất dính kết cho mảnh dao hợp kim cứng? Trả lời : Loại vật liệu thường được dùng làm chất dính kết cho mảnh dao hợp kim cứng là thép C 112.Loại vật liệu dụng cụ cắt nào có khả năng làm việc ở vận tốc cắt cao nhất? Trả lời : Loại vật liệu dụng cụ cắt có khả năng làm việc ở vận tốc cắt cao nhất là hợp kim cac bit 113.Thành phần hóa học chủ yếu của vật liệu sứ là gì?
  6. Trả lời : Thành phần hóa học chủ yếu của vật liệu sứ là oxiy nhôm Al2O3 114.Thành phần hóa học chủ yếu của Nitrit Bor lập phương là gì? Trả lời : Thành phần hóa học chủ yếu của Nitrit Bor lập phương là Nito và Boron Cubic Boron Nitride 115.Thành phần hóa học chủ yếu của kim cương là gì? Trả lời : Thành phần hóa học chủ yếu của kim cương là cácbon tinh thể 116.Hiện nay, có mấy phương pháp phun phủ thông dụng? Trả lời : Hiện nay, có 2 phương pháp phun phủ thông dụng CVD và PVD 117.Phương pháp phun phủ CVD thích hợp làm phần cắt của dụng cụ nào? Trả lời : Phương pháp phun phủ CVD thích hợp làm phần cắt của dụng cụ 118.Phương pháp phun phủ PVD thích hợp làm phần cắt của loại dụng cụ nào? Trả lời : 119.Hiện nay, loại vật liệu dụng cụ cắt nào chưa thể áp dụng phương pháp phun phủ? Trả lời : Hiện nay, loại vật liệu dụng cụ cắt chưa thể áp dụng phương pháp phun phủ là 120.Tác dụng lớp phủ trên bề mặt dụng cụ cắt? Trả lời : Tác dụng lớp phủ trên bề mặt dụng cụ cắt: - Giảm lực mà sát của dụng cụ cắt với chi tiết gia công thương làm bằng thép hoặc gang -Tăng sức bền tĩnh và va đập -Giảm quá trình oxy hóa ở nhiệt độ cao - 121.Phương pháp phủ nào thích hợp để phủ HSS mà không cần tôi lại dụng cụ cắt? Trả lời : Phương pháp phủ thích hợp để phủ HSS mà không cần tôi lại dụng cụ cắt là CVD 122. Phương pháp phủ nào thích hợp để phủ 9CrSi? Trả lời : Phương pháp phủ thích hợp để phủ 9CrSi là CVD 123. Phương pháp phủ nào có liên kết giữa lớp phủ và vật liệu nền bền hơn? Trả lời :
  7. Phương pháp phủ CVD có liên kết giữa lớp phủ và vật liệu nền bền hơn PVD 124. Phương pháp phủ nào áp dụng cho HSS khi không quy định rõ nhiệt độ thực hiện quá trình phủ? Trả lời : Phương pháp phủ CVD áp dụng cho HSS khi không quy định rõ nhiệt độ thực hiện quá trình phủ 125. Phương pháp phủ nào thích hợp để phủ bề mặt trong của dụng cụ cắt? Trả lời : Phương pháp phủ PVD thích hợp để phủ bề mặt trong của dụng cụ cắt 126. Phương pháp phủ nào thích hợp để thực hiện quá trình phủ đa lớp? Trả lời : Phương pháp phủ CVD thích hợp để thực hiện quá trình phủ đa lớp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản