CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Chia sẻ: Kim Khanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

1
665
lượt xem
194
download

CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Khái niệm: Thu NSNN là hệ thống các khoản thu, phản ảnh các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình nhà nước tham gia phân phối các nguồn tài chính nhằm hình thành quỹ NSNN đáp ứng nhu cầu chi tiêu của NN.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 1. CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG THU NSNN I. Khái niệm và vai trò của thu NSNN: II. Hệ thống thuế: III. Hệ thống thu ngoài thuế:
 2. I. Khái niệm và vai trò của thu NSNN: 1. Khái niệm: Thu NSNN là hệ thống các khoản thu, phản ảnh  các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình  nhà nước tham gia phân phối các nguồn tài chính  nhằm hình thành quỹ NSNN đáp ứng nhu cầu chi  tiêu của NN. 
 3. 2. Đặc điểm thu NSNN: • Đặc điểm nổi bật của thu NSNN là phần lớn các  khoản thu được xây dựng dựa trên nền tảng nghĩa vụ  công dân. • Các khoản thu NSNN không mang tính bồi hoàn trực  tiếp • Thu NSNN gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ của  nhà nước • Khó kiểm soát và đánh giá hiệu quả: phần lớn chi tiêu  của nhà nước tạo ra hàng hoá, dịch vụ công là những  sản phẩm được tiêu dùng công cộng nên không có  người thụ hưởng cụ thể để kiểm soát quá trình chi  tiêu (không lấy LN làm thước đo hiệu quả)
 4. 3. Phân loại thu NSNN: 3.1 Căn cứ vào hình thức động viên 3.2 Căn cứ vào tính chất các khoản thu 4.3 Căn cứ vào lãnh thổ 5.4 Căn cứ vào phân cấp quản lý NS 6.5 Căn cứ vào mục lục NSNN
 5. 4. Vai trò của thu NSNN: 4.1 Huy động nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu chi  tiêu của NSNN ­ Bao quát các nguồn thu ­ Chú trọng đến khía cạnh công bằng ­ Chính sách thu 4.2 Góp phần điều tiết vĩ mô nền kinh tế ­ Thuế suất, chính sách miễn giảm thuế… ­ Các hình thức huy động vốn khác: trái phiếu…
 6. 5. Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN: • Trình độ phát triển kinh tế quốc gia:  Kinh tế phát triển Đầu tư công được tăng cường GDP lớn Thu NSNN lớn
 7. Kinh tế lạc hậu Đầu tư công manh mún, nhỏ bé GDP nhỏ Thu NSNN ít
 8. • Trình độ hiện đại hoá trong thanh toán và hạch  toán • Trình độ nhận thức của dân chúng • Năng lực pháp lý của bộ máy nhà nước
 9. II. Hệ thống thuế 1. Khái niệm và vai trò của thuế:  Thuế là khoản thu bắt buộc, không bồi  hoàn trực tiếp của Nhà nước đối với các tổ chức và cá nhân nhằm trang trải mọi chi phí và lợi ích chung    
 10. 2. Đặc trưng của thuế: Tính chất bắt buộc  Thuế không mang tính đối giá trực tiếp  Thuế mang tính chất điều tiết thu nhập của các  tổ chức và cá nhân theo nguyên tắc công bằng Thuế dùng vào chi tiêu công cộng     
 11. 3. Vai trò của thuế: Thuế là công cụ chủ yếu để huy động các  nguồn tài chính cho NSNN Thuế là công cụ quản lý và điều tiết vĩ mô  nền kinh tế Thuế là công cụ góp phần điều hoà thu nhập  và thực hiện bình đẳng, công bằng xã hội    
 12. 4. Phân loại thuế: Phân loại theo đối tượng của thuế:  Thuế đánh vào hàng hoá dịch vụ: thuế GTGT,  thuế TTĐB, thuế XK – NK Thuế đánh vào thu nhập: thuế thu nhập doanh  nghiệp, thuế TNCN Thuế đánh vào tài sản: thuế nhà đất, thuế sử  dụng đất nông nghiệp, thuế tài nguyên Phân loại theo tính chất của thuế:  Thuế trực thu: thuế TNDN, thuế TNCN  Thuế gián thu: thuế GTGT, thuế TTĐB     
 13. 5. Hệ thống thuế hiện hành ở VN: Thuế sử dụng đất NN  Thuế chuyển quyền sử dụng đất  Thuế nhà đất  Thuế tài nguyên  Thuế XK, NK  Thuế TTĐB  Thuế GTGT  Thuế TNDN  Thuế TNCN     
 14. III. Hệ thống thu ngoài thuế: Phí và lệ phí thuộc NSNN: 1. 1.1 Khái niệm phí và lệ phí thuộc NSNN: 2. Phí thuộc NSNN là khoản thu mang tính bắt  buộc đối với các tổ chức cá nhân khi sử dụng hàng hoá, dịch vụ công cộng do nhà nước đầu tư, nhằm thu hồi một phần hay toàn bộ chi phí đầu tư. Lệ phí thuộc NSNN cũng là khoản thu mang  tính bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân khi thụ hưởng lợi ích từ các dịch vụ hành chính,
 15. 1.2 Đặc điểm của phí và lệ phí: - Bù đắp chi phí - Không phải là giá bán của hàng hoá, dịch vụ công nhưng mang tính bồi hoàn trực tiếp - Không đặt nặng yêu cầu điều tiết công bằng thu nhập (công bằng theo chiều dọc) - Điều chỉnh cả việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ lẫn tiêu thụ
 16. 3. Vai trò của phí, lệ phí: Bù đắp một phần chi tiêu của NSNN trong  việc cung cấp hàng hoá dịch vụ công Thực thi công bằng  phân biệt dịch vụ  công cơ bản và dịch vụ công vượt trội Thực hiện tiết kiệm 
 17. Khu vực tư Khu vực công Cung cấp Bán Hàng hoá, Hàng hoá, Dịch vụ công Dịch vụ tư Vượt trội Cơ bản Giá cả thoả Tài trợ = thuế Tài trợ = P,LP thuận Người thụ
 18. 1.4 Các loại phí, lệ phí: a. Các loại phí:  Phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản:  Thuỷ lợi phí, phí kiểm dịch động vật, thực vật, phí kiểm tra vệ sinh thú y, phí bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản... Phí thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng: Phí kiểm  định chất lượng hàng hoá, thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu, phí xây dựng, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính... Phí thuộc lĩnh vực thương mại, đầu tư: Phí chứng nhận  xuất xứ hàng hoá, phí chợ, phí thẩm định hồ sơ mua bán, phí thẩm định đầu tư, phí đấu thầu, đấu giá... Phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải: Phí sử dụng  đường bộ, phí sử dụng đường thuỷ, phí qua cầu, phí qua phà, phí sử dụng cảng...
 19. Phí thuộc lĩnh vực thông tin liên lạc: Phí sử dụng và bảo  vệ tần số vô tuyến điện, phí cấp tên miền... Phí thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội: Phí  kiểm định kỹ thuật máy móc thiết bị, phí an ninh, phí xác minh giấy tờ, tài liệu, phí giữ xe... Phí thuộc lĩnh vực văn hoá, xã hội: Phí giám định di vật,  cổ vật, bảo vật, phí tham quan, phí thẩm định văn hoá phẩm... Phí thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo: học phí, phí dự thi,  dự tuyển. Phí thuộc lĩnh vực y tế: viện phí và phí khám chữa bệnh,  phí phòng chống dịch bệnh, phí giám định y khoa, phí kiểm dịch y tế...
 20. Ngoài ra còn có một số loại phí thuộc lĩnh  vực khoa học, công nghệ và môi trường, tài chính ngân hàng, hải quan, phí tư pháp như: phí bảo vệ môi trường, phí vệ sinh, phí hoạt động chứng khoán, phí lưu kho bãi hải quan, án phí, phí giám định tư pháp...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản