Chương 3: Phân tích hệ thống

Chia sẻ: Hoàng Thị Hương | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

1
308
lượt xem
148
download

Chương 3: Phân tích hệ thống

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chương 3: phân tích hệ thống', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 3: Phân tích hệ thống

 1. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG Chương 3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 3 ­ 1
 2. Giai đoạn II: Phân tích Phân tích Tập hợp thông tin Xây dựng mô hình xử lý Xây dựng mô hình dữ liệu 3 ­ 2
 3. Một số định nghĩa Hệ thống cũ là hệ thống hiện tại có thể hoặc không thể được đưa vào máy tính Hệ thống mới là hệ thống được xây dựng dựa vào các yêu cầu mới được cập nhật 3 ­ 3
 4. Mục đích Mục đích của giai đoạn phân tích: Thực sự hiểu các yêu cầu của hệ thống mới Phát triển hệ thống có sẵn hoặc quyết định một hệ thống mới không cần thiết. Ranh giới giữa phân tích hệ thống và thiết kế hệ thống là không rõ rệt. 3 ­ 4
 5. 3.1. QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH 3 ­ 5
 6. Quy trình SDLC 3 ­ 6
 7. Các bước của giai đoạn phân tích Hiểu hệ thống cũ hoạt động như thế nào Xác định cơ hội cải tiến hệ thống cũ Phát triển các khái niệm cho hệ thống mới 3 ­ 7
 8. Ba bước của giai đoạn phân tích (cont) Hiểu “hệ thống cũ” “hệ thống mới” nhận được gì từ “hệ thống cũ” Không thể tập trung vào cái gì người dùng muốn, cần phải hiểu họ muốn cái gì Không thể tập trung vào phần phân tích khô cứng, cần phải lắng nghe kinh nghiệm của người dùng Xác định cơ hội cải tiến Cần các kỹ năng thương mại (chúng ta làm gì?) và kỹ năng kỹ thuật (chúng ta thực hiện như thế nào?) Phát triển khái niệm cho hệ thống mới? Được đưa ra như tập mờ các ý niệm cải tiến có thể xảy ra Tinh chế vào trong khái niệm hệ thống có thể làm được Kết thúc quá trình phân tích với hệ thống được đề xuất 3 ­ 8
 9. Nhiệm vụ của giai đoạn phân tích Hiểu hệ thống cũ để xây dựng hệ thống mới Xem xét lại tài liệu làm bằng chứng Dấu làm chuẩn không chính thức Xác định cơ hội cải tiến Bài toán phân tích Kỹ thuật phân tích Đầu ra phân tích Phát triển khái niệm cho hệ thống mới Phát triển mô hình xử lý Phát triển mô hình khái niệm 3 ­ 9
 10. Một số đề xuất phác thảo Bảng các nội dung Tóm tắt công việc thực hiện Các yêu cầu của hệ thống Dự kiến công việc Chiến lược phân tích (Tóm tắt các nhiệm vụ phân tích ) Giới thiệu hệ thống (Tóm tắt các khái niệm, các khả năng thay đổi khác nhau) Phân tích tính khả thi Xây dựng mô hình hành vi và cấu trúc Phụ lục, kết quả khái quát, phỏng vấn, báo cáo, kết quả thiết kế, ... 3 ­ 10
 11. Chiến lược phân tích cơ bản BPA Quá trình tự động hoá thương mại (Business process automation) BPI Quá trình cải tiến thương mại (Business Process Improvement) 3 ­ 11
 12. Tránh các lỗi phân tích cổ điển Giảm thời gian phân tích Giải pháp? Sử dụng RAD và hộp thời gian Yêu cầu Những đặc trưng không cần thiết có được đưa vào ? Xác định những đặc trưng của người dùng Giải pháp? 3 ­ 12
 13. Tóm tắt Quá trình phân tích tập trung vào việc tạo ra giá trị Hai chiến lược phân tích chính là tự động hoá thương mại và cải tiến thương mại Các chiến lược này thay đổi trong tiềm năng giá trị thương mại, nhưng cũng trong tiềm năng chi phí và mạo hiểm 3 ­ 13
 14. 3.2. QUÁ TRÌNH TẬP HỢP THÔNG TIN 3 ­ 14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản